Fremtidens plejehjem har automatiske gulve

cohdranknmomprknsns-2

Sensorgulve, trivselsskærme og automatisk skyl på toilettet. Det er nogle af de teknologier, der skal frigive hænder blandt plejepersonalet, når der i fremtiden bliver flere ældre på landets plejehjem. De teknologiske hjælpemidler har man gode erfaringer med på det spritnye Fremtidens Plejehjem i Nørresundby ved Aalborg. Plejehjemmet slog dørene op for sine beboere den 15. januar i år.

– Jo mere vi kan få velfærdsteknologien til at overtage noget af det praktiske, jo mere tid har vores medarbejdere til reel god menneskekontakt i forhold til beboeren, siger udviklingschef på Fremtidens Plejehjem, Lars Nøhr.

Sensorgulve kan registrere, hvis en beboer falder og sender besked til plejepersonalets vagttelefon. Trivselsskærme, der er små tablets, som de ældre kan holde kontakt med familie og tjekke plejehjemmets aktiviteter på. Skylle/tørre-toiletter, hvor beboeren ved et enkelt tryk på en knap kan klare sit eget toiletbesøg.

Hvis en beboer falder, så får vi en rød alarm, som både ved lyd og tekst angiver, at nu skal vi ile op og hjælpe med det samme
Lars Nøhr, udviklingschef på Fremtidens Plejehjem

Fremtidens Plejehjem
Ifølge lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Lars Kayser, der forsker i anvendelsen af velfærdsteknologi, er teknologierne nogle redskaber, der er en hjælp i det daglige arbejde, og det har nogle klare gevinster. Men det har også nogle ulemper.

– Fordelen ved at tage teknologien ind på plejehjemmene er, at nogle af de mere trivielle opgaver for plejepersonalet bliver reduceret. Faren er, at personalet får mindre kontakt til borgeren, da de forlader sig på teknologien og dermed kommer mindre på stuen, siger Lars Kayser.

Læs også: Plejehjem kan hjælpe ældre ud af ensomhed

Han peger på, at teknologien er en stor fordel, hvis man afsætter den tid, man sparer gennem teknologien, til at lave nogle mere konstruktive ting med beboerne, såsom at snakke med de ældre og vise omsorg, når de er vågne.

Lars Nøhr, udviklingschef på Fremtidens Plejehjem, afviser, at teknologien giver mindre kontakt med beboerne hos dem. Tværtimod mener han, at teknologien giver plejepersonalet mere tid til at koncentrere sig om beboerne og deres særlige behov. Og det er en gevinst for beboerne ifølge ham.

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at vores beboere får lidt mere livskvalitet, siger han.

I indslaget herunder kan du komme på rundvisning på Fremtidens Plejehjem.

Læs også: Robotstøvsugere giver ikke mere tid

Ældresagen: Sensorgulve giver tryghed
Lars Nøhr understreger, at teknologien langt fra fjerner alle de praktiske opgaver for plejepersonalet, men sensorgulvene giver blandt andet mulighed for at holde mere øje med de beboere, der har tendens til at falde.

Også hos Ældresagen er man begejstret for sensorgulvene.

– Sensorgulvene er entydigt positivt, siger Margrethe Kähler, der er chefkonsulent og jurist hos Ældresagen.

Hun forklarer, at gulvene er en succes, fordi de ikke er noget, der springer i øjnene, og derfor kan beboerne ikke blive bange for dem.

Lars Nøhr uddyber, at gulvene skaber tryghed, fordi beboeren hurtigere kan få hjælp, hvis vedkommende skulle falde.

– Hvis en beboer falder, så får vi en rød alarm, som både ved lyd og tekst angiver, at nu skal vi ile op og hjælpe med det samme, siger Lars Nøhr.