Mandlig pædagogstuderende: »Jeg vil være en rollemodel«

Foto: Roman Boed, Flickr
Flere og flere mænd vil være pædagoger. Foto: Roman Boed, Flickr

På pædagoguddannelserne er det blevet mere normalt at møde Casper, Cristian og Cornelius.

Tidligere blev arbejdet som pædagog oftest defineret som et kvindefag, idet det er et omsorgsfag. Ligeledes er størstedelen af personalet i de danske institutionerne kvinder.

Vi ser ofte, at mænd er meget populære i de pædagogiske institutioner, og det er godt, fordi de også kan udfordre vores forståelser af, hvad en god omsorgsperson er.
Steen Baagøe Nielsen, forsker

Men til trods for det ses en udvikling inden for det pædagogiske felt, idet flere mænd ønsker at uddanne sig til pædagoger. Tal fra Danmarks statistik viser nemlig, at antallet af mænd på pædagoguddannelserne er steget med 26 procent fra 2010 til 2014.

Mere åbenhed overfor mænd i kvindefag

Forsker i pædagogisk arbejde ved Roskilde Universitet, Steen Baagøe Nielsen, peger på, at en af forklaringerne kan ligge i, at der er sket en udvikling i de danske hjem i forhold til kønsarbejdsdelingen, og at der ses en tendens til, at fædre er mere nærværende. Mændene er i højere grad blevet en del af hjemmet og deltager mere i opgaverne, som f.eks. er at varetage børnene på lige fod, som mødrene.

– Vi kan konstatere, at der er sket et betydeligt kulturskred, hvad angår synet på maskulinitet i dag. Der er generelt set en større åbenhed og tolerance overfor mænd i såkaldte kvindefag, siger Steen Baagøe Nielsen og fremhæver, at mandlige pædagoger kan bidrage til en større grad af mangfoldighed i tilbuddet til børn og brugere.

Læs også: Derfor fravælger vuggestuer mandlige pædagoger

Personlige erfaringer og interesser spiller ind i det pædagogiske arbejde, og mænd vil ofte bidrage til,at der kan tilbydes en bredere vifte af aktiviteter i institutionerne, som kan gøre at brugere og børn føler sig mødt og set.

– Vi ser ofte, at mænd er meget populære i de pædagogiske institutioner, og det er godt, fordi de også kan udfordre vores forståelser af, hvad en god omsorgsperson er, siger Steen Baagøe Nielsen.

En mand, der ønsker at uddanne sig til pædagog, er Christian Møller, som studerer på Professionshøjskolen UCC i Hillerød. Hans faglige motivationsfakta stammer fra sin egen barndom, hvor han gik i en fritidsordning med en dygtig mandlig pædagogleder.

– Jeg havde en pædagogleder, som spillede fodbold og tog os med på ture. Han var en kæmpe rollemodel for mig, og det vil jeg også gerne være for nogle unge mennesker, siger Christian Møller.

Faglige forventninger skal afstemmes

Selv om antallet af mandlige pædagogstuderende har været stigende de seneste år, er Steen Baagøe Nielsen ikke voldsomt optimistisk i forhold til en fortsat udvikling. Han fremhæver, at de vilkår der er gældende i faget, er grundlaget for at kunne fastholde mænds tilknytning. Samtidig fastslår han, at det er vigtigt, at institutionernes personalegrupper ikke antager, at mandlige pædagoger har nogle bestemte interessepunkter og værdier, som de forventes at varetage med henvisning til, at de er mænd.

– Mange mandlige pædagoger er ikke kun interesseret i aktiv pædagogik, som de oftest sættes i forbindelse med. De er faktisk interesseret i mange af de samme faglige udfordringer som kvinder. De er interesseret i at være med og drage omsorg for børnene og derved også gøre et godt alment pædagogisk arbejde, siger Steen Baagøe Nielsen.

Læs også: Vuggestuer forbyder mænd at skifte ble 

De faglige forventninger skal altså stemme overens med den enkelte pædagogs personlige forventninger.

– At de professionelle hensyn kommer i forgrunden, og ikke de kønnede er vigtigt, siger Steen Baagøe Nielsen.