Radio: Hård dag på jobbet: »Vores brugere ser syner«

Heidi fixer 25-30 gange om dagen. Foto: Joachim Paulsen

Af: Joachim Paulsen, Anders Degn og Frederikke Larsen

Kokain er blevet mere populært end heroin i det københavnske stofmiljø, og det kan tydeligt mærkes på Mændenes Hjem på Vesterbro.

– Miljøet omkring Istedgade og  Mændenes Hjem, kan være rigtig kaotisk. De (kokainbrugerne, red.) ser syner, hører stemmer og har vrangforestillinger. Og det gør, at man som personale skal være meget omstillingsparat. Især fordi det oftest kommer ud af den blå luft.

Det fortæller Christina Gjerskov, der er pædagog på Mændenes Hjems stofindtagelsesrum, Skyen

Hun forklarer, at kokainbrugerne oftere biler psykotiske end de brugere, der tager heroin eller andre såkaldte opiater, der har en afslappende virkning.

Politiet beslaglægger mindre heroin

Andelen af beslaglagt kokain fra stofbrugere i København er steget støt siden 2001, og samtidigt falder andelen af beslaglagt heroin.

Det viser rapporten “Narkotika på Gadeplan”, som er en årlig opgørelse fra Sundhedsstyrelsen over hvilke narkotiske stoffer, politiet har beslaglagt fra stofbrugerne.

At kokainen, eller stofkombinationer med kokain, er det foretrukne, kan også ses i opgørelsen over, hvilke stoffer der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene på Vesterbro. I opgørelsen kan man se, at 73 procent af indtagene inkluderer kokain.

Kilde: Rapporter fra Sundhedsstyrelsen: “Narkotika på Gadeplan”

Mændenes Hjem 

Organisationen har en bred kontaktflade med misbrugsmiljøet, og tæller udover Mændenes Hjem på Istedgade blandt andet et herberg for kvinder på Enghave plads, stofindtagelsesrummet Skyen, en lægeklinik, tandklinikken “Bisserne” og Café Dugnad, hvor man kan få gratis mad. Organisationen har 200 ansatte og får yderligere hjælp af 20 frivillige medarbejdere og 45 frivillige læger og tandlæger. 80 % af brugerne af Mændenes Hjems tilbud er stofbrugere.

Kilde: maendeneshjem.dk og Ivan Christensen, forstander på Mændenes Hjem

Forstander: Kokainadfærd giver nye arbejdsopgaver 

Forstander på Mændenes Hjem Ivan Christensen fortæller, hvordan det større kokainindtag påvirker dagligdagen på herberget:

– Den her kokainadfærd giver en anden type arbejdsopgaver, både i forhold til forebyggelse og konflikthåndtering. Og så giver det også rigtig mange konflikter brugerne imellem.

Hvorfor det gør en forskel, hvilke stoffer brugerne tager, ligger i stoffernes forskellige virkningsmekanismer.

Læs mere: Fixerum: Vi bliver overrendt om natten

-Kokain kalder vi nogle gange en “upper”. Du bliver opstemt, du bliver udadvendt, du kan blive hurtigkørende og få en “verdensmesterfølelse”. Nogle bliver også hurtigttalende. Af opiaterne (stoffer som heroin, opium, morfin og metadon, red.) bliver man indadvendt, afslappet og du får et enormt velbefindende, siger Ivan Christensen, som understreger, at de udtalelser er baseret på, hvad brugerne forklarer om deres rus.

»Du må lige styre dig med dødstruslerne«

Ivan Christensen har været forstander for organisationen Mændenes Hjem i 6 år og har haft tilknytning til Mændenes Hjem i forskellige funktioner siden 1999.

Vi møder ham en grå morgen i marts på Mændenes Hjem på Istedgade. Trods det tidlige tidspunkt, er der heftig aktivitet i Kontakstedet, som er det første sted man kommer ind, når man går gennem døren til Mændenes Hjem. Rummet er fyldt med mennesker, der er påvirkede i forskellige grader , og der er både småskænderier og rolige samtaler igang overalt. Foran døren står tre murespande med fixegrej.

Vi bliver ført ind i et lille rum, hvor vi kan vente på Ivan, og mens vi sidder derinde, hører vi igennem døren én af de ansatte irettesætte en bruger:

-Du må lige styre dig med dødstruslerne! Det handler for fanden jo bare om en kasket

Fixerum skaber kontakt til de udsatte

Arbejdsmiljøet er ret intenst på Mændenes Hjem og Skyen. På opslagstavlen i personalerummet hænger en seddel med et direkte nummer til psykologisk krisehjælp. Til personalet vel at mærke.

Medarbejderne virker dog alle glade, og Ivan Christensen er da heller ikke i tvivl om, at det arbejde de gør, er vigtigt.

– Uden Mændenes hjem ville der være en stor gruppe mennesker, som ellers ikke ville få den hjælp, de har behov for.

Læs mere: Kort: Se hvilke byer i verden, der har fixerum

Fixerummene, forklarer han, giver social- og sundhedspersonale mulighed for at komme i kontakt med brugerne, så de kan hjælpe nogle af de mennesker, der har allermest brug for det. Mennesker som typisk er kommet ud i misbrug på grund af en hård opvækst.

-Stofbrugerne har typisk ikke været gode til at gå i skole, og haft svært ved at honorere de krav, som samfundet har stillet dem. Og en stor del af vores brugere har som børn kunnet vælge mellem, om de skulle have tæsk med en livrem eller en bøjle, siger Ivan Christensen.

“Afrapportering om stofindtagelsesrum til Sundheds- og Ældreministeriet” udkom 28. februar 2018. I den kan man læse, at der var 411.000 stofindtagelser i Vesterbros to fixerum i 2017.

Sådan gjorde vi: En af journalisterne har kontakt til Ivan Christensen via sit arbejde på et af Københavns herberger, Cafe Klare. Vi ringede til Ivan Christensen og fik et interview med ham den følgende dag på Mændenes hjem. Vi fik efter interviewet lov til at gå med ned i stofindtagelsesrummet Skyen, hvor vi interviewede nogle brugere.