Hønsehus og frisk luft gør livet lettere for demente

Adgangen til uderum med frisk luft og grønne områder kan øge livskvaliteten hos demente. Det viser ny forskning. Foto: Emilia Nejatbakhsh, Københavns Universitet.
Adgangen til uderum med frisk luft og grønne områder kan øge livskvaliteten hos demente. Det viser ny forskning.
Foto: Emilia Nejatbakhsh, Københavns Universitet.

Noget så simpelt som høns, solskin og grønne områder kan øge demente plejehjemsbeboeres livskvalitet. Hønsegården giver et trygt og genkendeligt element hos en dement, hvor store dele hukommelsen ellers er forsvundet.

Det siger Emilia Nejatbakhsh, hvis bachelorprojekt om emnet er en af vinderne af årets bedste bachelorprojekt på Institut for Geovidenskab på Københavns Universitet.

– Ved at fodre og kigge på hønsene skaber man en aktivitet, der giver mening. De ældre bliver mindet om, at der er nogle ting, de stadigvæk kan, og samtidigt kan det bringe minder tilbage fra tidligere i deres liv og styrke deres hukommelse, så den ikke forringes lige så hurtigt, siger Emilia Nejatbakhsh.

Uderum reducerer stress

Det er ikke alle plejehjem, der er så heldige at have en hønsegård i baghaven. Men der er også andre ting, der kan gavne demensramte.

Både solskin, frisk luft og grønnearealer kan nemlig reducere stress og øge livskvaliteten. Samtidigt kan adgangen til uderum få de ældre til at føle sig mere uafhængige og selvstændige.

– Mange demente har en tendens til at være aggressive og frustrerede over ikke selv at være i kontrol. Det at kunne gå udenfor og selv bestemme, hvad de laver, giver dem mulighed for at tage noget af kontrollen tilbage, siger Emilia Nejatbakhsh.

Læs også: Fredagsbar er et hit på plejehjem

Fakta om demens

Demens er betegnelsen for en lang række sygdomme, der påvirker hjernen og svækker de mentale og kognitive evner.

Det anslås at minimum 6000 borgere i Københavns Kommune lider af demens.

Ca. 60-80% af borgerne på plejecentre har demens eller demenslignende symptomer.

Kilde: Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Frisk luft som forebyggelse

Fordelene ved den friske luft betyder, at det godt kan betale sig, at man tænker adgangen til udearealer med ind i indretningen af plejehjem. Det mener adjunkt i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet og forsker i sammenhængen mellem natur, sundhed og design Victoria Linn Lygum.

– Det er vigtigt at have fokus på udearealer, når man skal indrette boliger til demente. Flere og flere forskningstudier viser, at det kan være stressreducerende at være udenfor, og stress det er jo relateret til en række andre sygdomme, som man derfor kan forbygge, siger hun.

Læs også: Fremtidens plejehjem har automatiske gulve

Fremtiden bliver mere demensvenlig

I Københavns Kommune er man opmærksom på uderummenes helbredsmæssige effekter. Derfor har Emilie Nejatbakhsh skrevet sit bachelorprojekt i samarbejde med hovedstadskommunen, som ønskede sig en konceptguide for, hvordan man kan indrette udearealer mere demensvenligt.

Kommunen har ikke en officiel målsætning på området, men regner med løbende at ændre udearealerne på de københavnske plejehjem, så demente i fremtiden får adgang til mere frisk luft.

– Vi arbejder løbende med at ændre arealerne på plejecentrene både ude og inde, så de bliver mere demensvenlige. For eksempel når vi bygger nyt eller alligevel skal renovere. Der forholder vi os til de forskningsresultater, der er, men det er ikke sådan, at der er en samlet strategi for at ændre udearealerne, siger Centerchef i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Nanna Skriver.

Gem