Hver tredje sygeplejersker oplever vold og trusler på arbejdet

Sygeplejerskerne skal uddannes til at forebygge patientvolden, forklarer Bo Andersen, centerchef for psykiatrisk hostpital Sct. Hans i Roskilde. Foto: Pixabay.com
Sygeplejerskerne skal uddannes til at forebygge patientvolden, forklarer Bo Andersen, centerchef for psykiatrisk hospital Sct. Hans i Roskilde. Foto: Pixabay.com

36% af de regionalt og kommunalt ansatte sygeplejersker har inden for de seneste 12 måneder oplevet, at patienter udviser truende og voldelig adfærd over for dem. Det viser en ny analyse, Dansk Sygeplejeråd har lavet.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg, oplever dog kun, at få af dem henvender sig til Dansk Sygeplejeråd for at få hjælp, ligesom det er få, der anmelder vold og trusler til politiet.

– Vold og trusler fra patienter kan være en meget intimiderende og grænseoverskridende oplevelse, men der er alligevel langt fra at være udsat for det til også at anmelde det, siger Dorte Steenberg.

Gabet mellem antallet af volds- og trusselsepisoder og henvendelser om hjælp, gør det vanskeligt for Dansk Sygeplejeråd at hjælpe de mange sygeplejersker, som er udsatte. Ifølge Dorte Steenberg, holder sygeplejerskerne sig tilbage, fordi en politianmeldelse kan ramme relationen mellem patient og sygeplejerske. HEr har sygeplejersker tendens til at undskylde patienternes adfærd med, at de jo har det hårdt og måske er psykisk syge. Hun understreger dog, at det er vigtigt at tage patientvolden alvorligt, da det ellers kan få alvorlige konsekvenser for sygeplejerskernes psyke. Derfor bør sygeplejerskerne anmelde episoderne, opfordrer hun:

Læs også: Vold og dødstrusler er sygeplejerskernes hverdag

– Det er vigtigt at reagere på de første episoder, man udsættes for. Vi ved, at reaktionerne kan komme langt senere end selve oplevelsen med patientvold, og derfor kan sygemeldingen ramme sygeplejersken flere måneder senere, forklarer Dorte Steenberg.

Sygeplejerskerne skal rustes til at forhindre vold

Volden er af forskellig karakter og dækker over alt fra mundtlige trusler og truende adfærd til vold af fysisk karakter. En mindre del af sygeplejerskerne har oplevet vold som spark, bid og benspænd, mens størstedelen har oplevet truende adfærd og trusler fra patienterne, viser analysen fra Dansk Sygeplejeråd.

Vold og trusler fra patienter kan være en meget intimiderende og grænseoverskridende oplevelse, men der er alligevel langt fra at være udsat for det til også at anmelde det.
Dorte Steenberg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd.

På det psykiatriske hospital Sct. Hans i Roskilde oplever sygeplejerskerne patientvold med jævne mellemrum, og det tager centerchef, Bo Andersen, alvorligt. Han understreger, at det er vigtigt, at sygeplejerskerne er godt rustet til at kunne tackle voldelige episoder og være i stand til at forudse dem.

– Det er vigtigt, at personalet bliver uddannet i at forhindre konfrontationer og dermed også forhindre situationer, hvor der er risiko for vold eller trusler om vold. Det er det, der virker, siger Bo Andersen.

Kollegaerne er vigtige

Bo Andersen fastslår, at personalet skal sætte grænser for patienterne. Men når den voldelige situation opstår, er kollegaerne en vigtig ressource til at kunne lægge oplevelsen bag sig. Man snakker nemlig episoden igennem med sine kollegaer og udveksler erfaringer. På den måde står man ikke alene med oplevelsen.

– Der skal være plads til et rum, hvor man mærker nærværet fra sine kollegaer og kan tale situationen igennem, siger Bo Andersen.

Det gør, at personalet lærer af hinandens erfaringer og bliver klogere på, hvad man kan gøre bedre næste gang, en situation eskalerer, forklarer Bo Andersen.

Læs også: SOSU’er og sygeplejersker anmelder mere vold