Indsamlere kæmper mod voksende mængder affald

Trods ihærdig indsats fra frivillige og kommuner viser en undersøgelse, at problemet med affald i naturen er stigende

Trods ihærdig indsats fra frivillige og kommuner viser en undersøgelse, at problemet med affald i naturen er stigende

Der har været forårsrengøring i den danske natur. I sidste uge deltog 91.000 børn og voksne i den årlige indsamling af affald. Det er ny rekord for antallet af indsamlere. Og der er brug for dem, for undersøgelser viser, at der hober sig mere affald op langs danske veje og i naturen.

Mere affald i naturen

En undersøgelse som Jysk Analyse gennemførte i 79 kommuner for foreningen Hold Danmark Rent viser, at affald i naturen er et voksende problem. I tæt ved halvdelen af kommunerne oplevede de ansatte, at problemet er taget til siden 2007. Kun i seks procent af kommunerne oplevede man en forbedring. 

Selvom problemet er stort, så hjælper det at afsætte en uge om året til at samle skrald. Louise Elver, kampagneleder i Danmarks Naturfredningsforening, siger at »indsamlingerne er ikke nyttesløse. Det gør en reel forskel, men der ligger stadig rigtig meget affald.«

Søndag rykker

Der er i år flere frivillige indsamlere end nogensinde før. 

»Det er især om søndagen, at det virkelig rykker, og der havde vi i år 25 procent flere indsamlere med end sidste år,« siger Louise Elver fra Danmarks Naturfredningsforening, som står bag den årlige indsamling af affald. 

Der er allerede indberettet over 131 tons indsamlet affald. Louise Elver føler sig sikker på, at det samlede resultat bliver ny rekord, når optællingen gøres færdig i de kommende uger.

Ikke nok at rydde op

I 2008 viste en undersøgelse også, at der var stigende problemer med affald, som ryger ved siden af skraldespanden. Foreningen Hold Danmark Rent forsøger at vende udviklingen.

»Der er brug for en holdningsændring,« siger Anne Holm Hansen, der er formand i foreningen. »Det er ikke nok at rydde op. Det drejer sig om at få folk til at lade være med at smide affald,« siger hun.

Selvom undersøgelserne viser en sort fremtid for den danske natur, er Anne Holm Hansen optimistisk. 

»Kommuner har mange steder en flot indsats mod affald. Friluftsrådet har Grøn Skole, som også er en god indsats,« fortæller hun. 

Hold Danmark Rent laver blandt andet "værktøjskasser" til skoler, virksomheder og kommuner. Værktøjskasserne indeholder en blanding af konkrete redskaber, viden og gode råd, som kan hjælpe interesserede i gang med at skabe gode vaner omkring affald.

»Jo mere folk selv er med i de her initiativer, jo mindre affald smider fremover,« siger Anne Holm Hansen.

Læse mere:

Den danske affaldshær er vokset

Sådan får du gratis aftensmad