Kan DU redde din kollega?

Flere og flere vil lære førstehjælp. De danske virksomheder viser større interesse for førstehjælpskurser til medarbejderne end

Flere og flere vil lære førstehjælp. De danske virksomheder viser større interesse for førstehjælpskurser til medarbejderne end tidligere. 

Du står ved kaffemaskinen og snakker med Bente fra marketing. Pludselig falder hun om. Ved du, hvad du skal gøre? Hvis ikke skulle du måske foreslå din arbejdsgiver at holde et førstehjælpskursus, ligesom mange andre virksomheder gør i dag.

Danske virksomheder viser større interesse for førstehjælpskurser end tidligere, og det glæder Dansk Røde Kors. I dag kan hver femte dansker førstehjælp, men det er langt fra nok ifølge Dansk Røde Kors. Deres målsætning er, at hver anden dansker skal kunne førstehjælp. 

Virksomhederne tager ansvar

Dorthe Stoffregen, der er konsulent i Dansk Røde Kors’ førstehjælpssektion, fortæller, at det især er hos de private virksomheder, at Dansk Røde Kors i øjeblikket finder nye kunder til deres førstehjælpskurser.

»Vi ser rigtig mange virksomheder, som tager ansvar og giver deres medarbejdere et førstehjælpskursus,« siger hun. »Virksomhederne bruger førstehjælp i deres CSR politik. De vil gerne vise deres medarbejdere, at de har omsorg for dem, og at de synes, det er en god ting, at deres medarbejdere kan redde hinanden, hvis der sker noget«.

Hos Novo Nordisk har man valgt at uddanne en del af medarbejderne i førstehjælp. Virksomheden har siden december 2009 haft hjertestartere hængende i alle deres afdelinger, og i samarbejde med Dansk Røde Kors stiller Novo Nordisk en service til rådighed, hvor alle ansatte kan downloade applikationen ”Mobil Førstehjælp” til deres mobiltelefon. 

»Vi har tilstræbt, at alle faste arbejdssteder eller vagthold har minimum en til to førstehjælpere. De får et generelt førstehjælpskursus og undervisning i brug af hjertestartere.

Vi ser det som en vigtig ting, at man også kan redde andre situationer end hjertestop,« siger Keld Johnsen, der er bedriftslæge i Novo Nordisk.

Førstehjælp som teambuilding

Hos Dansk Røde Kors oplever man, at virksomhederne som noget nyt vælger at bruge førstehjælpskurserne som teambuilding.

»Når man kigger på teambuilding, så har førstehjælp nogle effekter i sig, som er rigtig gode, fordi man samarbejder. Der er både teoretiske og praktiske øvelser, man kan samarbejde om. Så vi ser mere og mere førstehjælp som teambuilding,« siger Dorthe Stoffregen.

Hun pointerer, at når virksomhederne vælger at investere i førstehjælpskurser til medarbejderne, kommer det også mange andre end virksomhederne til gode.

»Det er jo også en kompetence, som du har, når du kører hjem i trafikken eller i toget, eller når du kommer hjem til dine børn,« siger Dorthe Stoffregen.

Apps kan ikke erstatte førstehjælpskurser

Med nye initiativer som hjertestartere og applikationer med førstehjælpsvejledning på mobiltelefonen, kan folk, som ikke har været på førstehjælpskursus, også yde førstehjælp.

Alligevel pointerer både Dorthe Stoffregen og Keld Johnsen vigtigheden af førstehjælpskurser.

»Selvom der ligger en mand på gulvet med hjertestop, så tør du altså ikke røre ham, hvis du ikke har været på førstehjælpskursus. Her gør de nye elektroniske hjælpemidler ikke den store forskel,« siger Dorthe stoffregen.

Læs også

Virksomheder får hjerter til at slå

Dagplejemor er årets førstehjælper