Københavner, du kan stadig få 400 kroner til en affaldsspand

Affaldsorteringssystemer kan se ud på mange måder, men her bliver væggen i et lille køkken brugt. Privatfoto

Hvis du bor i hovedstaden og propper den tomme tomat-metaldåse og shampoobøtten af plastik ned i samme skraldespand, så giver Københavns Kommune dig nu mulighed for at slippe af med den dårlige vane.

Over 10.000 husstande har allerede benyttet sig af muligheden og søgt om tilskud til et sorteringssystem eller affaldsbeholdere, men det er langtfra nok husstande. Derfor har Københavns Kommune igangsat endnu en runde, der løber til og med første december.

Tilskudsordningen er en af to tiltag, som skal være med til at nå målet om 70 procent genanvendelse af affald i Københavns Kommune og er samtidig en del af indsatsen ’København sorterer’. Projektleder på ordningen Ditte Maria Vestergaard Hansen forklarer, at hovedårsagen, til at de kører endnu en runde, er økonomisk.

– Der er afsat 12 millioner kroner til projektet, som skal bruges i år, så fordi der stadig var midler, laver vi en ny runde. Vi giver ikke tilskud på mere end de 12 millioner, siger hun og tilføjer, at det dog også har noget at gøre med, at de har modtaget positiv respons fra første runde.

3 mål for Teknik- og Miljøudvalget i fremtiden

I planen ’Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024’ fremgår det, at der er tre overordnet mål, som er en afgørende del for, at København bliver CO2-neutral i 2025.

  1. 70% af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald skal genanvendes
  2. Københavnerne skal genbruge 3 gange så meget
  3. CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons

– Vi har fået en række e-mails, hvor folk efterspørger ordningen, og fordi det har løbet over sommeren, så er det langt fra alle, der har set ordningen, siger hun.

Den endelige evaluering af tilskudsordningen regner Ditte Maria Vestergaard Hansen og resten af hendes team med er færdig i starten af næste år.

I første omgang havde Københavns Kommune sat startdatoen til 14. juni med en slutdato den første august. Sidenhen er der kommet en ny runde, der blev skudt i gang første oktober.

Der er afsat 12 millioner kroner til projektet, som skal bruges i år
Ditte Maria Vestergaard Hansen, projektleder på ‘København sorterer’

Det var tilbage i maj, at et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at der skulle afsættes 12 millioner kroner til tilskudsordningen, og man forventede, at 30.000 husstande ville søge om det. Pengene kommer fra affaldsgebyrerne, som er gebyrer borgerne betaler for, at deres affald for eksempel bliver hentet i de københavnske gårde.

Læs også: Flere kommuner indsamler organisk affald

Blå partier er ærgerlige

Det er dog ikke alle, som køber præmissen om en tilskudsordning til affaldsbeholdere. Jakob Næsager (K), som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, mener i stedet, at pengene skulle havde været placeret direkte i borgernes hænder.

– Vi mener, at affaldstaksterne istedet burde sættes ned, fremfor at vi bruger takstfinansieret penge på, at give borgerne mulighed for at få penge, siger han og tilføjer, at han mener, at ordningen har det forkerte motiv bag sig:

– Hvis man skal uddele noget til borgerne, skal det være fordi, der er et behov, og ikke fordi kommunen ligger inde med for mange af borgernes penge.

Hvis man skal uddele noget til borgerne, skal det være fordi, der er et behov
Jakon Næsager (K), medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune

Til afstemningen i maj havde Jakob Næsager taget dette forslag op, som modsvar til ordningen, men det blev stemt ned af partierne S, SF, DF, EL og Å.

Heidi Wang (LA), som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, er også imod ordningen.

Slog til med det samme

Lucas Shine, som til dagligt studerer økonomi på Københavns Universitet, er en af de københavnske borgere, der har gjort brug af ordningen til at investere i et sorteringssystem. En dag tog han med sin kæreste ned i en butik for at få lidt inspiration, men spottede så ordningen blive reklameret i butikken og besluttede sig derfor for at købe et lidt mere omfattende system til 600 kroner på selvsamme dag.

Sorteringssystemet hjemme hos Lucas Shine. Privatfoto

– Vi endte ud med at købe tre affaldsbeholdere til plastik, metal og pap, og så sorterer vi selv pant og batterier i nogle affaldsposer, siger han.

Læs også: Miljøstyrelsen har ikke tjek på, hvor meget affald der genanvendes

Førhen var der ikke nogen form for sortering i hans hjem, men det blev der med det samme lavet om på, da ham og kæresten kom hjem med tre affaldsbeholdere under armen.

– Det gik op for os, at der var meget af det affald, som vi smed i restaffald, der faktisk godt kunne sorteres.

Og selvom affaldsbeholderne står lidt spredt fra restaffald og bioaffald i det lille københavnerkøkken, så bruger Lucas Shine flittigt alle affaldsbeholderne hver dag.

– Det har været en rigtig succes, og vi er glade for, at vi benyttede os af tilbuddet, siger han.

Vil du gerne følge i Lucas Heins fodspor og søge om tilskud fra kommunen, så kan du gøre det lige her.

Sådan gjorde vi: Journalisten ville undersøge, om der var kommet nogle endegyldige tal eller evaluering for tilskudsordningen, men fandt i den sammenhæng ud af, at Københans Kommune har igangsat endnu en runde. Journalisten kontakter så kommunen for at høre, hvad det skyldes. Journalisten ønskede samtidig at finde ud af, om nogle i Borgerrepræsentationen var kritiske over for ordningen, hvorfor Heidi Wang (LA) i Teknik- og Miljøudvalget blev kontaktet. Hun sendte dernæst en dagsorden fra selve afstemningen, der giver et indblik i, hvor partierne står. Casen er fundet i journalistens netværk.