Krig er vigtigt at snakke om i skolen

Billede af et skoleskilt.
Foto: Freja Møller Crookes

Endnu en krig er for tiden aktuel i nyheder verden over, og igen skal unge mennesker og børn forholde sig til et konstant flow af informationer på medier. Hvis man spørger Børns Vilkår, så er det vigtigt at lærerne bringer krigen ind i klasselokalet, og sørger for at tale med eleverne om det.

Vær opmærksom på forskelligheder

På Børnenes Vilkårs hjemmeside er det lige nu muligt at finde en guide til, hvordan man voksen bedst håndterer den nuværende konflikt i mellemøsten med sine børn og unge mennesker. Her kan man danne sig et overblik over hvordan man bedst sørge for at skabe tryghed blandt dem. Og det er super vigtigt, at dette tages hånd om.

Hvis man ikke håndterer disse konflikter korrekt, kan det føre til stor utryghed og mobning, siger Sanne Lind Børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår.

Samtidig er det vigtigt at alle børn ikke behandles ens, men at man også ser, hvordan det påvirker dem forskelligt.

– Man skal være opmærksom på at børnene ikke nødvendigvis har samme behov. Nogle har brug for meget snak, andre synes det kan blive for voldsomt at snakke om. Så man er nødt til at tage individuelle hensyn.

Fakta om Sankt Paul Skolen

  • 243 elever
  • 0.-10. klasse
  • Privatskole
  • Eleverne er 6-17 år

På Sankt Paul skolen i Høje-Taastrup, er det også en opgave de tager meget alvorligt, og har stor fokus på. Skolelederen Tony Rossi Lundby forklarer, at selvom de forsøger ikke at give krigen mere opmærksomhed end nødvendigt, så tales der selvfølgelig med eleverne om det, ikke mindst hvis de selv spørger ind til det.

– Med de helt unge er det altid noget med at vi prøver at sige til dem, at det er ikke en krig vi er involveret i, de behøver ikke være bange her i Danmark, siger Tony Rossi Lundby.

Han fremhæver, at der er forskel på små og store børn, men at lige meget hvad er det vigtigt, de lærer at forholde sig objektivt og kritisk til informationer fra krigen, de får fra medier.

Altid to sider af samme sag

– Vi siger altid det samme, der er altid to sider af en sag, og det er uanset om det er Ukraine og Rusland, eller Gaza og Israel, der vil altid være altid være ting vi ikke ved, siger Tony Rossi Lundby Skoleleder på Sankt Paul Skolen.

Det er den helt rigtige vej at gå, mener Børns Vilkår. Skoler bør forholde sig neutralt og upartisk til selve krigen og lære børn, at de ikke er ansvarlige for voksnes handlinger. Børn må gerne være uenige, for krig er ikke enkel og børn har også ret til egne meninger.

– Og selvom det kan være svært at tale om, så skal man bryde ind og konflikthåndtere. Og her skal det vigtigste budskab være at alle børn skal behandles ligeværdig i klassen uanset baggrund og Ingen skal opleve at blive syndebukke

På Sankt Paul Skolen har man endnu ikke oplevet store udfordringer med børnene på grund af denne konflikt.

Sådan gjorde vi: Artiklen er blevet til på baggrund på en nysgerrighed i krigens påvirkning på lokalt plan. Alle interview er udarbejdet telefonisk.