Lån en el-cykel og brug blaffer-stop: Kommune har alternative idéer til at minimere CO2-udledning

Fokus i Egedal Kommune er blandt andet på at reducere P-pladser, så borgerne opfordres til samkørsel.

I Egedal Kommunes vil de fokusere på at øge brugen af el-biler og el-cykler, da benzin er en stor udleder af CO2. Der er især fokus på idéen om en form for bibliotek, hvor man kan låne el-cykler. Det er én af flere idéer som Egedal Kommune barsler med. El-cykler har især et stort potentiale for at mindske CO2-udledningen i kommunen.

Lån af el-cykler

Det er en idé, der er med i Egedals Handlekatalog for Klimaplan 2045. Her kan man låne en el-cykel og prøve om det er noget man kan være interesseret i at købe. Men da der er begrænsninger på, hvor længe og hvor ofte man kan låne dem, er det mest for at prøve, om man vil investere i de dyre el-cykler og ikke noget lånerne kan bruge i længere tid.

Udlån af cykler: Hvordan gøres det i nabokommunen Roskilde?
Man skal:

 • Bo i Roskilde.
 • Have minimum tre kilometer og maksimum femten kilometer til studie eller arbejde.
 • Har en selvrisiko på 1.500 kroner.
 • Må ikke have lånt en cykel samme sted før.
 • Lave en motiveret ansøgning.

Også andre kommuner har el-cykler til udlån, blandt andet nabokommunen Roskilde. Her er det dog meget begrænset, hvad man kan låne og hvor længe. I Roskilde kan man kun låne en cykel i tre måneder, og kun hvis man har og bruger en bil til daglig. Også Slagelse har el-cykel udlån, og her skal cyklen bruges minimum fire gange om ugen. Både i Roskilde og Slagelse kan man kun låne i begrænsede tidsperioder.

Læs også: Hvad er grøn energi?

Spørgsmålet er, om el-cykler er en fornuftig måde at mindske CO2-udledningen på. Bo Brøndum Pedersen, Formand for Klima-, Teknik og Miljøudvalget (S), stiller spørgsmålet, hvis svar er, at det allerede bliver brugt.

– Hvad med vores medarbejdere? Er der nogle af vores medarbejdere som kunne komme rundt på cykel?

Dele af kommunens ansatte er nemlig allerede aktive brugere af el-cykler. Nogle servicemedarbejdere bruger el-cykler til kortere ture rundt i kommunen, hvis de ikke har for meget værktøj at transportere. Problemet er, at Egedal er en stor landkommune, og der er stor afstand mellem byerne, hvilket gør det sværere at bruge el-cykel.

Bø Brøndum Pedersen (S) påpeger at, der trods de store afstande er aftalt at, der de næste to år er afsat ti millioner hvert år til cykelstier, i alt tyve millioner.

Udover el-cyklerne vil Egedal Kommune også fokusere på el-biler og samkørsel.

Læs også: Elbiler i Egedal Kommune

Planlægning af fremtiden

Egedal Kommune har flere tiltag og idéer til mindskning af CO2:

 • Lån af el-cykler.
 • Udbredelse af el-biler fremfor benzin/diesel.
 • Blaffer-stop.
 • Nybyggeri er med færre P-pladser.
 • Fokus på samkørsel.
 • Udvidelse af cykelstier.

Bo Brøndum Pedersen (S) påpeger, at kommunen fokuserer på ikke at lave for mange p-pladser, for at gøre det mere naturligt at bruge delebiler. Samtidig ønsker han, at Christiansborg blev mere involveret og måske lavede en lov om anderledes registreringsafgift til biler der bruges til samkørsel. Eigil Kaas, professor på Niels Bohr Instituttet for is-, klima- og geofysik tilføjer.

– Man skal ikke købe en ny bil, der ikke en elbil, det ville være helt åndssvagt.

Spørgsmålet er om det er så markant grønnere, at skifte til el-cykel og -bil. Egedal Kommune har besluttet sig for, at sænke niveauet af CO2-udledingen fra biler ved at overgå til el-biler. Eigil Kaas mener, at man skal være så grøn som mulig – der kan nemlig være skjulte syndere i produktionen af for eksempel el-cykler.

– For at nå målet må energien man bruger være så grøn som overhovedet muligt. Det er ikke kun elektriciteten, der bruges til at oplade batterierne, men også selve produktionen af batterierne.

En sidste måde at mindske CO2-udledningen i kommunen er såkaldte blaffer-stop. De ligger, hvor der er mange mennesker der kommer og går. Her kan borgere stille sig for at blive samlet op af forbikørende biler, hvor det er trygt at stå. Blaffer-lokationerne er endnu en idé som kommunen diskuterer i deres Handlingskatalog. Det er endnu ikke fuldt aftalt, men er i idé-fasen. Der skal lægges flere stop ved områder og veje med meget trafik – både bilister og gående.

Hvordan gjorde vi: Vi kiggede på Infomedia og fandt der en artikel om, at Egedal ønsker at blive klima-neutral i 2045. Da vi søgte videre, opdagede vi, at andre kommuner ville være neutrale i 2030. Derfor stillede vi spørgsmålet, hvorfor forskellen og hvordan har Egedal tænkt sig at opfylde kravet.