Læger topper med drukskader

Hospitalslæger ligger langt over landsgennemsnittet for dødelighed som 

Hospitalslæger ligger langt over landsgennemsnittet for dødelighed som 

følge af selvmord og druk. Anderledes forholder det sig for 

gymnasielærerne

Mange tror nok, at et arbejdsliv iført hvid kittel er ensbetydende 

med et sundt liv. Det er det ikke. Selvmordsraten for de danske 

hospitalslæger er langt højere end landsgennemsnittet, det viser de nyeste

tal om dødelighed og erhverv fra Danmarks Statistik.

Arbejdstilsynet offentliggjorde i går en rapport om de erhverv, hvor 

det er farligst at gå på arbejde. En rapport fra Danmarks Statistik om sammenhængen imellem erhverv og dødelighed viser dog, at 

der er helt andre farer, der også skal tages med i betragtning, når der 

skal vælges levevej.

Recepten på det ufarlige liv

Ønsker du derimod leve et langt og trygt liv fri for overhængende 

fare, så er vejen, du skal gå, belagt med gymnasieelever. 

Gymnasielærere ligger langt under landsgennemsnittet, når det kommer 

til selvmordsraten.

De danske gymnasielærere kan tilsyneladende tåle en betydelig mængde 

alkohol, eller også drikker de en del mindre end for eksempel de 

danske hospitalslæger. Statistikken viser nemlig også, at når det 

kommer til dødelighed som følge af alkoholisk leversygdom, så ligger 

gymnasielærerne også her langt under landsgennemsnittet og 

hospitalslægerne langt over.

Opskriften på den høje selvmordsrate

»De ved, hvordan de slår sig selv ihjel. De kender anatomien. De ved, at man ikke nødvendigvis dør ved at skyde sig i tindingen, men at man skal skyde op igennem munden,« siger Esben Agerbo fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Også nemmere adgang til medikamenter og et arbejdsliv, hvor man 

oplever svære ting og hver dag står med ansvaret for liv eller død, 

mener Esben Agerbo, er en del af forklaringen på 

sygehuslægernes høje selvmordsrate.

Esben Agerbo, der i 2007 publicerede en rapport om samtlige selvmord i 

Danmark, mener, at der er mange faktorer, der fører til den høje 

selvmordsrate. Læger kan også have sværere ved at acceptere rollen som 

patient, og de får derfor ofte ikke behandlet en eventuel depression. 

Gymnasielærernes harmoniske livsførelse, mener Esben Agerbo, kan 

skyldes, at konkurrencen inden for denne branche er meget begrænset.

Læs mere:

Danmark statistik: Dødelighed og erhverv

Læger begår oftere selvmord

4 Responses to "Læger topper med drukskader"