Mere dansk økologisk honning på vej

Regeringens nye bekendtgørelse vil gøre det nemmere for biavlere at være økologiske. Forbrugere vil derfor højst sandsynligt få mere økologisk honning i fremtiden, ifølge Økologisk Landsforening.
Foto: Gabriel Hoy, stock.xchng

For forbrugerne af dansk økologisk honning er der godt nyt. En ny bekendtgørelse, der trådte i kraft tidligere på måneden, skal nemlig gøre det nemmere for danske bier at hente nektar fra økologiske arealer.

Og det kan resultere i mere økologisk honning, vurderer Økologisk Landsforening.

-Vi håber, at bekendtgørelsen kommer til at betyde, at der bliver bedre grundlag for produktionen af honning, og at forbrugerne kommer til at se mere dansk honning i butikkerne, siger Sybille Kyed, Landbrugspolitisk Chef i Økologisk Landsforening.

Læs også: TV: Dansk honning skal være mere konkurrencedygtig

Der er større forbrugerinteresse for økologisk honning og for økologi i almindelighed. Og det, der hele tiden har været vigtigt for os, er at vi har et troværdigt produkt, og at vi værner om forbrugertilliden. Og det mener vi, at den bekendtgørelse, der er kommet, kan sikre.
Sybille Kyed, Landbrugspolitisk Chef i Økologisk Landsforening

Stramme regler er vanskelige at håndhæve
Hidtil har det været svært for danske biavlere at producere og sælge dansk økologisk honning på grund af EU-reglerne om produktion af økologisk honning, hvor bistader skal være placeret nær naturarealer, der er hovedsageligt økologiske.

Fakta om bekendtgørelsen

    • Ifølge Miljø- og fødevareministeriet skal bigårde placeres, så de har adgang til at trække på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af tre kilometer. Disse skal udgøres af økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer. Arealerne må ikke være behandlet med pesticider eller handelsgødning eller være forurenede.
    • Konventionelle arealer, såsom konventionelle kornmarker, der ikke giver pollen eller nektar til bierne, kan også indgå i arealet af økologisk biavl. I stedet fokuseres der på, om der er økologiske nektar- og pollenkilder i nærheden af bigårdene.
    • Ifølge Miljø- og fødevareministeriets beregninger forventes antallet af økologiske biavlere at stige fra fem til ca. 300 i 2020 med den nye bekendtgørelse.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Økologisk Landsforening, Danmarks Biavlerforening.

Reglerne bliver dog, ifølge Sybille Kyed, tolket forskelligt mellem EU-landene. Og i Danmark har de været særligt stramt fortolket, da man ikke har skelnet mellem arealer, der tjente som fødegrundlag for bierne, og arealer, som er uinteressante.

Men bekendtgørelsen lægger op til en ny fortolkning, som formentligt vil komme til at medføre en konkurrencedygtig dansk honningproduktion, der samtidig kan bevare økologien.

-Det er godt, at vi har fået en ny tolkning på reglerne om honning i Danmark, så vi bevarer en troværdig økologi, fordi den kommer til at fokusere på, at der er et tilstrækkeligt økologisk fødegrundlag til stede, siger Sybille Kyed.

Økologisk grundlag skal sikres
I bekendtgørelsen er der et større fokus på de fødekilder, som bierne har adgang til. Dermed sørger bekendtgørelsen, ifølge Økologisk Landsforening, stadig for at sikre det nødvendige fødegrundlag for de producerende honningbier.

For de danske biavlere er det især vigtigt at sikre det økologiske fødegrundlag for bierne, så de nye regler kan tage hensyn til den danske økologiske honningproduktion og til den danske økologi.

Læs også: Danske biavlere om ny bekendtgørelse: Stadig problemer trods mere honning på vej

Vigtigt at værne om forbrugertilliden
Miljø- og fødevareministeriet håber, at bekendtgørelsen vil kunne skabe en konkurrencedygtig dansk honningproduktion, som ikke svækker den økologiske kvalitet af produkterne.

-Danmark er et landbrugsland med en stor landbrugsproduktion, og vi har ikke det samme naturgeografiske udgangspunkt med store sammenhængende naturområder, som mange andre lande. Derfor er jeg særligt glad for, at det er lykkedes at finde en model, hvor der nu åbnes op for mere danskproduceret økologisk honning samtidig med, at troværdigheden omkring produktet er helt i top, siger Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Og forbrugertilliden har især været vigtig for Sybille Kyed.

-Der er større forbrugerinteresse for økologisk honning og for økologi i almindelighed. Og det, der hele tiden har været vigtigt for os, er at vi har et troværdigt produkt, og at vi værner om forbrugertilliden. Og det mener vi, at den bekendtgørelse, der er kommet, kan sikre, siger Sybille Kyed.