Miljøfolk: Vi mister frivillige pga. regeringens slappe miljøkrav

Ved at modarbejde det frivillige arbejde, som mange danskere laver for at sikre, at der er et sundt miljø med fisk i de danske åer, lader regeringen hånt om de frivillige

Ved at modarbejde det frivillige arbejde, som mange danskere laver for at sikre, at der er et sundt miljø med fisk i de danske åer, lader regeringen hånt om de frivillige. Det mener formand for forening, der gennem frivilligt arbejde vil have et bedre miljø

Det vil blive sværere at finde frivillige til at arbejde for miljøet i Danmark i fremtiden, og det skyldes regeringens slappe miljøkrav. Det mener formand for lystfiskerforening. 

»Når vi hele tiden oplever, vi løber panden mod en mur, så bliver det sværere at finde nye folk, der gider lave frivilligt arbejde,« siger Rune Hylby, som er formand for lystfiskerforeningen Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

Det er blot en af de mange foreninger landet over, hvor frivillige har arbejdet for et bedre fiskeri og dermed har skabt et langt bedre miljø i og omkring de danske åer. De frivillige er utilfredse med regeringens mål for miljøet. Udledningen af kvælstof skal begrænses mere, end regeringen er villig til, mener Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund. Det er hovedforbundet for lystfiskerforeninger i Danmark.

»Der skal mange døde fisk til, før regeringen forstår, at de bliver nødt til at sætte nogle begrænsninger for landbruget,« siger Lars Brinch Thygesen.

Venstre forstår ikke frivilliges utilfredshed
Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, kan ikke forstå, hvis lystfiskerne på grund af frustration eller utilfredshed mister lysten til at arbejde frivilligt.  

»Jeg kan slet ikke forstå den tankegang, at der er nogle, der vil droppe ud af det frivillige arbejde og ikke synes, det er interessant at bevare vandløbsmiljøet,« siger Eyvind Vesselbo. Han siger, regeringen har lavet de nødvendige mål, men vil ikke kalde dem meget ambitiøse.

De frivilliges frustration opstår, fordi de står alene med ambitionen om et sundt vandmiljø i Danmark, påpeger Lars Brinch Thygesen. De frivillige er særligt utilfredse med, at regeringen lader landbruget udlede så meget kvælstof, at det vil skade vandmiljøet i Danmark.

I værste fald kan det føre til, at alt liv dør i fjordene ligesom det skete i Mariager Fjord i 1997, hvor hver en lille reje og fisk døde, siger Lars Brinch Thygesen. 

Regeringen har slækket på miljøkrav
Miljøministeriet har regnet sig frem til, at det vil være nødvendigt at reducere udledningen af kvælstof med 30.582 ton til 2015. Det var nødvendigt for at opnå en god økologisk tilstand i landets åer, søer og fjorde, vurderede Miljøministeriets eksperter. Regeringen besluttede med støtte fra Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i 2009, at kvælstofudledningen kun skulle reduceres med 19.000 ton til 2015. Det er mere end 11.000 ton mindre, end Miljøministeriets beregning pegede på var nødvendigt.

På trods af, at landbruget dermed havde fået lempeligere krav, udløste det så store protester fra landmændene, at regeringen besluttede, at kravet skulle gøres endnu lempeligere. Uledningen af 10.000 tons kvælstof ud af de 19.000 ton skal derfor først være reduceret i 2027. 

Regeringens vil dermed tillade landbruget at udlede alt for meget kvælstof, mener Danmarks Sportsfiskerforbund. De er overbevist om, at det er nødvendigt at reducere udledningen af kvælstof med 30.000 ton til 2015.

Venstre: Sundt vandmiljø umuligt uden frivillige
Miljøordføreren fra Venstre, Eyvind Vesselbo, fremhæver de frivilliges arbejde i danske lystfiskerforeninger som helt nødvendigt for et godt vandmiljø i Danmark.

»Disse frivilliges arbejde er simpelthen hovedbidraget til det gode vandmiljø i Danmark. Deres arbejde er helt centralt, og uden dem kunne vi ikke skabe et godt miljø,« siger Eyvind Vesselbo.

De frivillige mener ikke, deres arbejde bliver påskønnet eller der bliver lyttet til dem.
»Vi er trætte af den evige udsættelse. Det er dokumenteret, at vandmiljøet har det rigtigt dårligt, og alligevel handler regeringen fodslæbende i denne her sag,« siger Lars Brinch Thygesen.

Den utilfredshed og frustration deler Rune Hylby.
»Regeringen lader hånt om vores frivillige arbejde, når de igen kraftigt tilgodeser landmændene på bekostning af miljøet,« siger Rune Hylby.

Link til oversigt over regeringens planer om kvælstofudledning:
Fup og fakta i kvælstof-kampen

Læs også
Kæmpe traktordemonstration indtager København

Læs også
Forskere advarer: Livet i fjordene er tæt på at dø