Miljøorganisationer afviser grøn luftfart

Flyvning er og bliver svær at omstille til at udlede mindre CO₂. Derfor er det også svært at gøre luftfart grøn. Det fastslår både Greenpeace og NOAH, på baggrund af at danske luftfartsselskaber nu stræber efter at gøre deres flyvning mindre miljøbelastende, samtid med at EU indfører et kvotesystem der skal gøre luftfart mindre miljøbelastende.

»I udgangspunktet må man bifalde at luftfartsselskaberne ser der er et problem – det er første forudsætning for at gøre noget ved CO₂-udledningerne. Men de løsninger, de foreslår, er ikke effektive,« siger Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima, der bakkes op af Klima og Energi medarbejder i Greenpeace, Tarjei Haaland.

»Det er positivt at flyselskaberne i højere grad tænker på at energieffektiviserer deres fly og opererer med grønne indflyvninger. Problemet er, at fly bruger fossilt brændstof, og det udleder CO₂, lige meget hvad man gør.«

Bio-brændstof er ikke udelukkende en god ide
Med forsøget på at gøre luftfart mindre miljøbelastende har blandt andre SAS nævnt at bio-brændstof vil være ønskværdigt at hælde på flyene. På den måde vil de opnå at bruge et CO₂-neutralt brændsel, men den løsning holder ikke, fastslår Tarjei Haaland og Palle Bendsen.

»Bio brændstof der er produceret af afgrøde som kunne have været blevet til fødevarer, er vi fuldstændig imod,« fastslår Tarjei Haaland.

I stedet mener både NOAH og Greenpeace at den næste generation af bio brændstof, som bl.a. kan laves af halm i Danmark, på sigt vil kunne hældes på fly. Men der er stadig lang vej til, at denne løsning bliver udbredt. På nuværende tidspunkt forskes der på anden generation af biobrændsel, men det er endnu ikke oppe at køre i stor målestok.

  

Men potentialet af biobrændstof er ikke en holdbar løsning, mener Palle Bendsen, som pointerer:

»Bio brændstoffer er ikke bæredygtige og reducerer ikke udledningen af drivhusgasser.«


Størst CO₂ gevinst på kraftværkerne

Selv om vi får en løsning fra bio-brændstof er det dog ikke sikkert at halm, og hvad der ellers kan laves biomasse af, skal ende i fly motorerne som bio-brændstof.
»Man er nødt til at se på hvor biomasse, som der kan laves bio-brændstof af, vil indhente den største CO₂ besparelse,« fortæller Tarjei Haaland. Han refererer til, at når flybrændstof afbrændes, bliver der udledt 72 kilo CO₂ for hver giga joule energi, udvundet af brændstof, der forbruges. På kulkraftværket udledes der 95 kilo CO₂ for hver giga joule energi, udvundet af kul, som forbruges.

»For at opnå de største CO₂ reduktioner, er man nødt til at lave den slags regnestykker – for vi har jo ikke halm i ubegrænsede mængder,« fortsætter Tarjei Haaland, og henviser til at det er nødvendigt at tænke på hvor de største CO₂ besparelser kan opnås, hvis Regeringens 2020 mål om 40 procent CO₂ reduktion skal nås.

»Derfor er det vigtigt, at man på den korte bane tænker i energieffektivisering på flyene, som ikke står først for at få biobrændsel i motorerne, men også overvejer hvornår det er nødvendigt at flyve eller om man i stedet kan tage for toget.«

Andre midler nødvendig hvis luftfart skal udlede mindre CO₂
Luftfart er formenligt den sværeste industri at gøre mindre miljøbelastende, det siger både NOAH og Greenpeace og det er nødvendigt at tænke i helt nye baner, hvis luftfarten skal nedbringe sin CO₂ udledning.

Til trods for at EU har vedtaget, at luftfarten skal indgå i et kvote system, mener hverken Tarjei Haaland eller Palle Bendsen, at dette vil nedbringe CO2 udledningen synderligt.

»For at et kvotesystem kan fungerer, skal loftet for hvor mange CO₂-kvoter der er i omløb, skrues ned tilpas hurtigt. Derfor har EU’s kvotesystem ikke virket efter hensigten« pointerer Palle Bendsen og forklarer:

»Industrier som luftfarten, har sværest ved at skrue ned for deres CO₂-udledning kan jo bare gå ud og købe ind af overskydende kvoter fra virksomheder, som enten har formået at skrue ned for deres CO₂-udledning eller har kvoter til overs.«

I stedet mener Palle Bendsen at politikerne skal lægge et økonomisk præs med afgifter for at ændre vores behov for rejser og rejse adfærd.

»Vi er vænnet til at flyrejser er kriminelt billige, og så længe det er så billigt kan man ikke forestille sig at folk frivilligt vil slippe deres flyvning. Skatter og afgifter er meget effektiv som adfærdsregulering,« slutter Palle Bendsen.

Fakta:

I perioden 2000 til 2010 er der i Danmark kun sket en svag stigning i CO₂-udledningen fra luftfarten. Således udledtes der i 2000 2,36 millioner tons CO₂ på udenrigsflyvning og 0,14 millioner tons CO₂ på indenrigs. I 2010 var disse tal 2,46 millioner tons CO₂ på udenrigsflyvning og 0,12 millioner tons CO₂ på indenrigs. Tarjei Haaland mener denne udvikling hænger sammen med at flyene er blevet mere energieffektive, men fastslår at flyvning i dag udgør 5,2 procent af landets CO₂-udledning.
Sammenhold med tal fra Danmarks statistik er danskernes rejselyst ikke faldet, dvs. et stigende antal mennesker rejste med fly i 2010 i forhold til 2001, men antallet af flyvninger har været dalende fra 386.000 årlige flyvninger til 344.000 årlige flyvninger.

Læs også:

Nye fly sikrer miljøvenlig luftfart

NOAH om Agrobrændstoffer