Københavnerne må vinke farvel til bilfrie søndage

Strøget
Bilfri søndage kan ifølge politikerne ikke nedsætte luftforureningen i København alene.
Foto: Flickr

Al biltrafik var indstillet, da 30.000 maratonløbere prustende og stønnende sled sig igennem Københavns gader til VM i halvmaraton. Mange lod duften af forår fylde næseborene, imens de slentrede ned af de mennesketomme gader. Der var  ikke kun forår i luften, men også langt mindre forurening.

Målinger foretaget af organisationen Miljøpunkt Indre By-Christianshavn viste, at mængden af luftforurening i indre by kun var en sjettedel af, hvad den normalt er i København. Det får nu centerleder for organisationen, Anne-Mette Wehmüller, til at foreslå, at man genindfører bilfri søndage i Københavns Kommune.

-Vi foreslår, at man genindfører nogle bilfrie søndage, sådan at folk kan opleve, hvor ren luften kan være i København. Luftforurening er ikke kun noget, man kan tale, men det er også noget, som kan måles. Det er vigtigt at sætte fokus på, at luftforurening er noget, som gør folk syge, og har store miljømæssige konsekvenser, siger Anne-Mette Wehmüller.

– Bilfri søndage kan måske ikke løse problemet med luftforurening, men kan være med til at give oplevelsen af, at man indimellem befinder sig i en nogenlunde ren by. Det løser ikke problemet i hverdagen, så derfor er det vigtigt, at der bliver lavet en mere generel løsning på problemet.
Per Clausen (EL), miljøordfører.

Dårlig løsning

Blandt politikerne er der ikke entydig begejstring for forslaget. Miljøordfører, Henrik Hoegh(V), mener ikke, at bilfri søndage er løsningen på de miljøproblemer, som Københavns Kommune står over for.

– Jeg tror ikke, at bilfrie søndage er en løsning på problemerne med forurening i København. Jeg vil hellere arbejde på at lave nogle gode tilbud, end at jeg vil indføre flere forbud, siger Henrik Hoegh.

Læs også: Kun vindkraft gør elbiler grønnere

Han mener, at man skal gøre det nemmere for pendlere at komme ind til byen med offentlige transportmidler. I stedet for at lede i timevis efter en parkeringsplads inde i byen, skal der etableres flere parkeringspladser uden for byen som et godt alternativ, der kan skabe færre biler inde i byen.

– Lige nu er det et stort arbejde at få metro, bus og S-tog til at arbejde sammen, sådan at vi får så få biler ind i København som muligt. Hvis vi gør det nemmere for pendlerne at komme af med deres biler og komme ind til byen ved hjælp af offentlig transport, så tror jeg, at vi vil kunne nedsætte luftforureningen, fastslår Henrik Hoegh.

Hellere havnetunnel

Heller ikke Jakob Hougaard(S), som er medlem af Miljø- og teknikudvalget i Københavns Kommune, mener, at bilfrie søndage er nogen god ide.

– Jeg mener ikke, at vi skal have bilfrie søndage. Vi har forsøgt at have de her miljødage, men det er en alt for symbolsk løsning, der slet ikke batter, siger han.

Ifølge Jakob Hougaard skal der hellere investeres i  en havnetunnel, som kan føre trafikken ned under byen. Flere miljøvenlige biler i bybilledet ville nedsætte luftforureningen i København. I det hele mener Jakob Haugaard, at det er nødvendigt med nogle løsninger, som gør at forureningen falder på et mere generelt niveau. Han tvivler derfor også på, at der ville kunne blive et flertal for bilfrie søndage i kommunen.

Læs også: TV: Sådan gør du bilen ferieklar

– Jeg mener ikke, at man skal genere folk ved at lave bilfrie dage. Det er rigeligt, at man spærrer byen af, når man afholder maraton. Vi har i forvejen masser af aktiviteter, som åbner byen op, så jeg ser ingen grund til at gøre det mere, siger Jakob Hougaard.

Overstiger EU-grænseværdier

I Danmark var bilfri søndage sidst en fast del af kalenderen under oliekrisen i 1973-74. En af grundene til, at Anne-Mette Wehmüller nu foreslår ideen om at genindføre de bilfrie helligdage, er, at det kunne skabe mere opmærksomhed omkring de miljøproblemer, som Københavns Kommune har.

– De bilfrie søndage kan være med til at skabe langsigt opbakning til noget større. Det kan måske provokere folk til at tænke lidt over, hvordan man nemt kunne indrette sig anderledes for at få en renere by, siger hun.

– Søndag er i forvejen den dag på året, hvor der er mindst forurening i byerne, fordi der ikke kører så mange biler. Der er  kun 52 søndage på et år, så jeg mener, at man burde fokusere på de 313 andre dage i stedet.
Steen Solvang Jensen, seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab.

Ifølge Anne-Mette Wehmüller overstiger luftforureningen i København mange steder de grænseværdier for luftkvalitet, som er sat af EU. Det er derfor nødvendigt at dr bliver gjort noget. Hun mener ikke, at de bilfri søndage er den eneste løsning på at nedsætte luftforureningsproblemer i København. Større tiltag til, som en eventuel betalingsring, er efter hendes mening, den eneste måde at sikre en renere by på.

Mangler politisk villighed

Forslaget om bilfrie søndage bakkes op af ordfører for klima og miljø, Per Clausen (EL). Han er som udgangspunkt positivt stillet overfor ideen, men mener også, at det er vigtigt, at der sættes fokus på at nedsætte luftforurening i hverdagene.

– Bilfri søndage kan måske ikke løse problemet med luftforurening, men kan være med til at give oplevelsen af, at man indimellem befinder sig i en nogenlunde ren by. Det løser ikke problemet i hverdagen, så derfor er det vigtigt, at der bliver lavet en mere generel løsning på problemet, siger Per Clausen.

Læs også: Elbiler boomer i Norge, Danmark sakker bagud

Han foreslår, ligesom Henrik Hoegh, at man må gøre noget for at begrænse biltrafikken i København i hverdagene, hvor luftforureningen er værst. Per Clausen pointerer, at man i forbindelse med oprettelsen af nye miljøzoner i byen skulle forbyde de biler, som forurener mest, at køre ind i København. Samtidig peger han på at der mangler politisk villighed omkring emnet.

– Luften i København er alt for forurenet, det er en udfordring, som vi har kendt til i mange år. Regeringen har i de sidste par år lovet, at der er tiltag på vej, men der er ikke kommet noget endnu. Man kender godt til løsningerne, der er bare mangel på politisk villighed til at få det igennem, siger Per Clausen.

Kun 52 dage om året

Seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab, Steen Solvang Jensen, understreger, at man skal være varsom med at konkludere noget ud fra de målinger, som Miljøpunkt Indre by-Christinashavn har foretaget. Ifølge ham variere luftforureningen i byen fra dag til dag, blandt andet  på grund af forskellige vindforhold. Den luftforurening, som er på gadeplan, vil måske blive sænket på en bilfri søndag, men den overordnede baggrundsforurening vil stadig forblive uændret.

– Søndag er i forvejen den dag på året, hvor der er mindst forurening i byerne, fordi der ikke kører så mange biler. Der er  kun 52 søndage på et år, så jeg mener, at man burde fokusere på de 313 andre dage i stedet, siger Steen Solvang Jensen.

Han bakker politikerne op i, at der må større tiltag til. Eksempelvis en betalingsring, roadpricing eller udvidelse af miljøzonerne.