Mobiltelefoner motiverer skolelever

Elevernes øgede faglige interesse og motivation for at deltage aktivt i klasseundervisningen er blandt de positive effekter, der er kommet i kølvandet på øget brug af mobiltelefoner i danske skoleklasser. Erfaringer fra flere skoler peger på, at eleverne, ved at bruge mobiltelefoner og tablets i undervisningen, også opnår en bedre forståelse for det faglige indhold.

På Vinderslev skole ved Silkeborg har eleverne i sjette klasse, som forsøg, fået stillet avancerede mobiltelefoner til rådighed til brug i undervisningen. Skoleleder Thorkild Skovbo fortæller, at projektet har vist, at eleverne finder det spændende at inddrage mobiltelefonen i undervisningen. 

 »Alle elever giver udtryk for, at det er mere spændende at have den mulighed. Vi bruger mobilen hele tiden: til at gå på nettet, tage billeder, lave video og bruge GPS,« fortæller han og peger på,  at mobiltelefonerne også øger elvernes bevægelse i skolen. 

»Vi kan bruge nogle andre undervisningsformer, børnene kommer ud af klassen og bevæger sig imens de lærer noget«, siger han. 

De stille elever kommer med
En anden positiv effekt er, at den gruppe af elever, som ikke normalt deltager aktivt, bliver mere trygge ved at deltage i undervisningen, fortæller lektor ved University College Lillebælt i Jelling, Poul Lauridsen. Han fortæller, at eleverne udvikler deres  faglige forståelse, og at de bliver bedre til at forklare sig. Han nævner f.eks. engelskundervisningen, hvor eleverne skal tage billeder af deres værelser, og dagen efter forklare det overfor klassen.  

Poul Lauridsen bakkes op af Ph.d.-stipendiat Ulla Konnerup ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, der fortæller, at it generelt giver eleverne mulighed for at deltage på andre måder end den sædvanelige finger i vejret og tale åbent i klassen. Specielt skriftligheden i mange nye teknologier er godt for de stille og generte elever. De får mulighed for at komme på banen fx i fælles intranetfora, og eleverne kan også, når de kommer hjem, reflektere over et spørgsmål og skrive det derinde. Dagen efter kan læreren svare på det. Det giver plads til de elever, som kan sidde og gemme sig bagerst i lokalet, forklarer hun.

It løser ikke alt
Dog peger Ulla Konnerup på, it ikke kun må være der for it’ens skyld. Det er nødvendigt, ligesom med indkøb af nye bøger, at være kritisk overfor, om den nye teknologi opfylder det formål der er med undervisningen, siger hun. Lige nu er det overvejende undervisningen, som tilpasses it’en, fordi der kun i begrænset omfang er lavet it programmer som specifikt er designet til undervisningsbrug. Mange skoler bliver fascineret af mulighederne med it og tænker ikke præcist på, hvilken måde det skal gavne undervisningen, inden skolerne køber. Selvom der kan være ulemper med brugen af mobiltelefoner i undervisningen er Poul Lauridsen ikke nervøs, og han mener, at ”potentialet er større end problemerne”.

Af Christian Johannesen, Morten Lund Madsen og Kaspar Kaae

læs også:
Skoler må lære at leve med mobilen