Nu skal ’21st skills’ på skemaet i folkeskolen

Dette er et eksempel på nogle af de robotter som de unge elever bygger i deres undervisning med LEGO Mindstorms Foto: Flickr.com

LEGO Mindstorms er undervisning på en sjov, udfordrende og lærerig måde. Konceptet med omkring de farverige klodser som undervisningsredskab stammer fra 1999, hvor den første generation af produktet kom på markedet.

De seneste år har LEGO oplevet en stigende efterspørgsel fra landets folkeskoler. Årsagen til dette kan findes ved den teknologiske udbredelse og udvikling, som også er at finde i folkeskolen.

– De sidste par år er der blevet solgt rigtig meget, og det er steget væsentlig i popularitet blandt landets folkeskoler, siger Kristian Østergaard som blandt andet sidder i salgsafdelingen for LEGO Mindstorms og er træner for LEGO Education Academy.

En stigende efterspørgsel 

Kristian Østergaard fortæller, at der på landsplan er over 1.000 af de i alt 2.200 folkeskoler, som ejer minimum et sæt LEGO Mindstorms og, at man kan forestille sig, at dette tal vil stige fremadrettet i kølvandet på undervisningsministeriets nye forsøg omkring folkeskolefaget Teknologiforståelse, som over de næste tre år vil blive en del af skemaet på udvalgte skoler landet over.

Eleverne lærer om teknologien i tidlig alder, hvilket er godt, da de kommer til at vokse op i en generation, som er præget af teknologi.
Kristian Østergaard, træner fra LEGO Education Academy

LEGO Mindstorms består af de fysiske klodser, hvor én af disse er en computer, som kan programmeres til at udføre forskellige handlinger. Eleverne kan bygge forskellige robotter, hvor kun fantasien sætter grænser. Man har også mulighed for at styre de byggede robotter via en smartphone, tablet eller computer.

Netop denne funktion gør, at eleverne nemt kan betjene produktet, da langt de fleste er bekendt med enten smartphone, tablet eller computer. Udover dette er LEGO heller ikke et helt fremmed produkt for mange af eleverne.

– Lego er jo noget som elever også kender hjemme fra legeværelset. De ved hvordan man anvender det, og denne relation gør bare undervisningen, via LEGO Mindstorms, sjovere og nemmere. Siger Kristian Østergaard som også er uddannet træner fra LEGO Education Academy.

Et godt grundlag for læring af fremtidens kompetencer 

Redskabet bruges primært i de naturfaglige fag som for eksempel fysik og naturteknik til at gøre undervisningen mere praktisk.

Mikkel Brix, som er tidligere underviser i LEGO Mindstorms på Avedøre Skole, mener også, at eleverne lærer vigtige kompetencer, som de kan tage med sig videre både i deres skolegang og videre liv.

– Eleverne arbejder undersøgende i samarbejde med andre. De kommunikerer og samarbejder, og er i høj grad optaget af problemløsning. De udtrykker ideer, reflektere over egen læring, og træffer beslutninger, siger Mikkel Brix.

Læs også: Skolebørn skal lære at programmere

Endnu en vigtig kompetence som, Mikkel Brix mener, de unge elever tilegner sig, er det som bliver kaldt for ’’21st skills’’.

Begrebet dækker over de kompetencer som eleverne skal kunne udvikle for at begå sig i det 21 århundrede. Heriblandt er den færdighed at kunne producere viden, være kreativ og innovativ samt at kunne samarbejde på nye måder, der involverer digitale teknologier. Her kan LEGO Mindstorms hjælpe med at tilrettelægge undervisningen således, at disse kompetencer kommer i spil.

– Eleverne lærer om teknologien i tidlig alder, hvilket er godt, da de kommer til at vokse op i en generation, som er præget af teknologi, siger Kristian Østergaard

Sådan gjorde vi: Journalisten fik ideen fra sit arbejde på en folkeskole, hvor han oplevede LEGO Mindstorms som en god måde at lære elever om teknologien på. Han kontaktede dernæst en som salgsafdelingen for produktet, og fik bekræftet en stigende efterspørgsel på produktet. Dernæst kontaktede han en folkeskolelærer, som havde brugt produktet som undervisningsredskab.