Mørkets fyrste er en mand

Ministrenes tætte særlige rådgivere er hovedsageligt mænd Foto: MorgueFile
Ministrenes tætte særlige rådgivere er hovedsageligt mænd
Foto: MorgueFile

Ministrenes selvudpegede og tætte særlige rådgivere, populært kaldet spindoktorer, er ofte mænd. 18 ud af 24 af rådgiverne er således mænd, viser opgørelse fra Moderniseringsstyrelse. Eneste mand som rådfører sig hos en kvindelig spindoktor er klima-, energi-, og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R).

– Det er overraskende, at der er den ubalance. For når man kigger på staten og det offentlige generelt, er det nogenlunde fifty fifty i forhold til mænd og kvinder i ansættelse, siger formand for DJØF’s overenskomstforening Lars Qvistgaard.

Han peger på den specielle ansættelsesform, hvor ministeren selv udvælger sin rådgiver uden et reelt stillingsoplag, som en af grundene til de få kvindelige spindoktorer:

– Vi lavede en undersøgelse her for nogle år siden, som antydede, at når det kommer til headhunting og det ”grå arbejdsmarked”, så er det en overvægt af mænd, som kommer igennem.

Når man skal vælge nogen man skal arbejde tæt sammen med, så vælger man ofte nogen, som ligner en selv

Martine Louise Bøhnke Bentsen, ph.d.-studerende i kommunikation og magt, Roskilde Universitet

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) bekræfter i en mail til Netavisen, at ansættelsesfeltet bør rumme både mænd og kvinder:

– Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ser flere kvinder på centrale poster. Derfor havde jeg selvfølgelig også gerne set, at kvinderne var ligeså nemme at få øje på i rådgiverfeltet, som på ministertaburetterne, hvor vi har en kvindelig statsminister og 8 ud af 20 ministre er kvinder. Som ligestillingsminister vil jeg gerne opfordre til, at både kvinder og mænd er med i ansættelsesfeltet, for det er vigtigt, at vi bruger alle talenter og kompetencer i vores samfund – det gælder uanset køn.

Læs også: Uligeløn i ministerierne

Tallene artiklen bygger på, blev fremlagt af Moderniseringsstyrelsens opgørelse om særlige rådgivere i februar. Siden offentliggørelsen har miljøminister Kirsten Brosbøl (S) udpeget en ny kvindelig særlig rådgiver, så der i dag findes seks kvindelige spindoktorer i alt.

Mænd vælger mænd

Den nuværende ansættelsesprocedure er ikke tilstrækkelig, hvis flere kvinder skal komme i betragtning som særlige rådgivere:

– Hvis man skal sikre en reel ligestilling i Danmark, jamen så kræver det, at der er offentlighed omkring stillingerne, omkring stillingsopslag og så videre – så alle har mulighed for at søge stillingerne, uanset om de er mænd eller kvinder, siger Lars Qvistgaard fra DJØF.

Det bekræfter sådan set, at man ikke rigtig har fokus på det der med kønsbalance, hvilket også gør sig gældende på minister plan

Anette Bockhorst, politolog og kønsforsker Aalborg Universitet

I ministerierne har alle de mandlige ministre på nær Rasmus Helveg Petersen en mand til at rådgive sig. Modsat tilhører de kvindelige spindoktorer ministerier med kvindelige ministre:

– Der er tale om et begreb, som hedder homo socialitet, som går ud på, at når man skal vælge nogen, man skal arbejde tæt sammen med, så vælger man ofte én, som ligner en selv. Det skal ikke nødvendigvis forstås som, at jeg vil vælge en kvinde, og du vil vælge en mand. Det handler om det samme værdisæt, siger Ph.d.-studerende i magt og kommunikation ved Roskilde Universitet Martine Louise Bøhnke Bentsen.

Hun fortæller, at det nuværende rekrutteringsfelt ministrene vælger ud fra, formentligt rummer langt flere mænd. Det er rodfæstet i samfundet og stikker dybere end ministerierne, siger hun:

– Spørgsmålet er, hvorfor er det der, ministrene rekrutterer fra? Det er fordi ministrene eftersøger nogle særlige evner, og det kan godt være strukturelt bestemt. Det er svært for ministrene, at sætte sig ud over det givne system, og sige; ”nu vælger jeg noget helt andet” – for en minister kan jo i princippet gøre, hvad ministeren vil, siger hun.

Manglende fokus på kønsbalance

Tallene overrasker ikke kønsforsker og politolog ved Aalborg Universitet Anette Bockhorst:

– Det bekræfter sådan set, at man ikke rigtig har fokus på det der med kønsbalance, hvilket også gør sig gældende på minister plan, konkluderer hun.

Enhedslistens ligestillingsordfører Jørgen Arbo-Bæhr er heller ikke overrasket. Han ser jo ubalancen hver dag, som han siger. Alligevel forstår han ikke, hvorfor regeringen ikke gør mere:

– Jeg synes, at ligestillingspolitikken er blevet undertonet i den nye regering – altså den gamle regering gjorde intet, og den nuværende gør meget lidt, siger han og fortsætter:

– Som udgangspunkt undrer det mig meget, at de ansætter så mange flere mænd end kvinde i rådgivende funktioner.

Ligestillingsministeren er ikke enig i ordførerens betragtning – han peger på forskellige initiativer af regeringen, i den tidligere nævnte mail til Netavisen:

– Regeringen arbejder generelt for at få flere kvinder på topposter både i statslige og private virksomheder. I april sidste år trådte en ny lov om flere kvinder i bestyrelser i kraft. Her forpligter vi de ca. 1.100 største virksomheder og alle statslige virksomheder og institutioner til at fastsætte måltal for kvinder i bestyrelserne og lave en politik for at fremme kvinder i ledelse generelt.

Mailen ændrer ikke på, at ligestillingsordføreren vil hive fat i minister til en kammeratlig samtale:

– Jeg vil spørge ligestillingsministeren om, hvorfor de ansætter mandlige rådgivere i stedet for kvindelige, fordi der er masser af kvinder, som er højt uddannet og garanteret er ligeså gode til at rådgive som mændene, siger Jørgen Arbo-Bæhr (EL).

Læs også: Se grafik over spindoktorerne