Negativ forskelsbehandling rammer særligt psykisk syge unge

kvinde
Rigtig mange unge med en psykisk sygdom oplever at blive stigmatiseret og diskrimineret.
Foto: pixabay.com

Flere end ni ud af ti mennesker med en psykisk lidelse har oplevet at blive diskrimineret og stigmatiseret på grund af deres sygdom, og unge mellem 15 og 30 år med en psykisk sygdom oplever hyppigere end gennemsnittet diskrimination og stigmatisering.

Sådan lyder et par af konklusionerne i en undersøgelse, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, (KORA), står bag.

De unge har i særligt grad behov for, at man ikke ser dem som en diagnose, og her kan vi jo alle sammen gøre en forskel

Johanne Bratbo, psykolog og projektleder for EN AF OS-kampagnen

Undersøgelsen, der har til formål at kortlægge oplevet diskrimination blandt mennesker med psykisk sygdom, er baseret på et spørgeskema, hvor 1.269 mennesker med psykiske sygdomme har medvirket.

Og det er foruroligende, at det især er de unge, der oplever diskrimination og stigmatisering, for det er de unge, der er de mest sårbare, lyder vurderingen fra Johanne Bratbo, psykolog og projektleder for EN AF OS-kampagnen – en kampagne mod tavshed tvivl og tabu om psykisk sygdom.

– Unge mennesker står over for at skulle finde deres egen identitet. De er meget sårbare over for accepten af omgivelserne og sårbare over for andres fordømmelse og negative syn, siger Johanne Bratbo.

Læs også: Psykisk syge unge skal hjælpes med ny app

Netop andre menneskers negative syn kan have konsekvenser for den unge, fordi unge mennesker er tilbøjelige til at tage fordommene på sig. De unge er samtidigt sårbare overfor den begrænsning, det kan være, at folk opfatter det sådan, at én gang psykisk syg betyder altid psykisk syg.

– Man er sårbar overfor, at folk begrænser den, man er. Jo mere det fylder i din opfattelse af dig selv, jo højere grad opleves stigmatisering og selvstigma. Derfor har de unge i særligt grad behov for, at man ikke ser dem som en diagnose, og her kan vi jo alle sammen gøre en forskel, opfordrer hun.

EN AF OS-kampagnen – en kampagne mod tavshed, tvivl og tabu

Og at gøre en forskel for unge med psykiske lidelser er noget, der arbejdes på i det ganske danske land. Her kæmper en række organisationer nemlig for at udbrede viden om psykiske sygdomme, og på den måde bidrage til at mindske fordomme og stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser.

EN AF OS-kampagnens slogan: ”Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom!” kæmper for mere åbenhed omkring psykiske sygdomme. Ét af flere tiltag i kampen for åbenheden har været PsykInfo, som er psykiatriske informationscentre.

Hos PsykInfo i Region Hovedstaden har man arbejdet med afstigmatisering siden år 2012, og det er særligt den personlige fortælling, der får skubbet til fordommene.

– Vi har folk, som selv har psykisk sygdom inde på livet, der går ud og fortæller om det. Og det har vi rigtig gode erfaringer med. Det er rigtig virkningsfuldt i forhold til at nedbryde fordomme og sprede viden, siger Caroline Osander, som er leder af PsykInfo i Region Hovedstaden.

Modige mennesker står frem og hjælper andre

Caroline Osander mener, at kampagnen har været med til at skabe et rum for, at dem, der har psykiske lidelser inde på livet, har mod til at stå frem. Og når de står frem, hjælper de ikke bare mennesker i samme situation som dem, men er samtidigt med til at udbrede viden om psykiske sygdomme.

– Der er stor uvidenhed på området, og det bliver set som en styrke, at de har mod til at gøre det. Det bliver set med stor respekt, fordi de tør fortælle om ting, der er sårbare og personlige. De deler ud af deres viden og deres erfaringer, og det har folk nemmere ved at forholde sig til, siger hun.

Læs også: Psykisk sygdom har ingen pauseknap

Landskampagnen EN AF OS begyndte i oktober 2011, og satspuljen er lige blevet forlænget, så man kan fortsætte arbejdet med udbredelse af kampagnens budskab. Undersøgelsen fra KORA bekræfter, at behovet for afstigmatisering af psykiske lidelser fortsat er stort i Danmark.