Nordsjællands fiskeørne har det svært: »Vi må passe på dem«

Hunnen ser hannen komme med en gren til reden i Gribskov i 2017 (Foto: Per Ekberg)

Ingen af de tre fiskeørnepar i Nordsjælland har fået unger på vingerne i år. Det fortæller ornitologen Luise Ekberg, der gennem mange år har fulgt den sjældne fuglebestand.

Hun er bekymret for fiskeørnenes fremtid. I hele landet er der kun otte fiskeørne-par. Af de otte par fik kun fire par i alt seks unger. Ingen unger blev født i Nordsjælland, og det er bekymrende, siger Luise Ekberg.

– At ingen unger er kommet i Nordsjælland i år betyder, at det er endnu mere vigtigt at passe på de par, vi har, siger Luise Ekberg, som er medlem af Dansk Ornitologisk Forening.

Hun mener, at Naturstyrelsen ikke gør nok for at sikre den udfordrede bestand. Her henviser hun til fiskeørneparret i Vandmosen i Gribskov, som man gennem de seneste 10 år har afskærmet fra menneskelig færden med forbudsskilte i perioden 1. april – 31. august.

Men i maj måned besluttede Naturstyrelsen at ophæve forbuddet til kun at være en henstilling. Det er kritisabelt, mener Luise Ekberg, som er bekymret for, at øget menneskelig færden i området vil skræmme fiskeørnene væk. Efter at have iagttaget reden nøje gennem flere år har hun lagt mærke til en øget menneskelig trafik denne sommer.

– Det er min opfattelse, at der har været flere besøgende inde i området. Men det er svært at vide, om det ophævede forbud er årsagen til det, for der har altid været overtrædelser. Men jeg har eksempelvis set, at nogen har brændt bål på bakken tæt ved reden, siger hun.

Fiskeørnen i Danmark

Mellem 55-60 cm stor.

Vingefanget kan blive mellem 145-176 cm.

Fjerdragten er mørk på oversiden og hvid på undersiden.

Kraftigt næb og meget stærke klør

Lever ved søer, floder og kyster.

Reden bygges i store træer med frie indflyvningsforhold.

Kilde: Miljøstyrelsen

Nationalpark eller fiskeørne

Den ændrede afspærring er ikke det eneste, som bekymrer Luise Ekberg. Fordi området med fiskeørneparret ligger nemlig i den nyudpegede Naturnationalpark.

– Med Naturstyrelsens og regeringens promovering af Nationalparken, forventer vi endnu flere besøgende, da publikum skal ud for at se elge. Vi kan jo se, hvor populære elgene er i Lille Vildmose, fortæller Luise Ekberg.

Læs også: Peberholm: Stort areal ryddet for at få truede fuglearter tilbage

– Den mulige øgede aktivitet vil gøre det endnu sværere for fiskeørnene i fremtiden, hvis ikke der er helt afspærret. Jeg er spændt på, hvad der sker i fremtiden, siger hun.

Naturstyrelsens begrundelse

Naturstyrelsens begrundelse for at åbne op for offentlighedens adgang går ifølge TV2 Lorry på, at der i Naturstyrelsens optik ikke længere er grundlag for at have et forbud. I en kommentar til TV2 Lorry argumenterer Naturstyrelsen med, at offentligheden altid har ret til at færdes i de statslige naturområder, og at der nu har været 3-4 ynglende par i skoven.

Luise Ekberg forstår dog ikke Naturstyrelsens begrundelse.

– De siger, der ikke er nogen grund til at beskytte dem længere, fordi nu har vi 3-4 par i Nordsjælland. Men problemet er, at kun det ene par har lykkedes at fået unger under vingerne. Så man kan ikke sige, vi har fået fiskeørne nok. Ikke nok til at en bestand kan vedligeholdes eller øges.

Læs også: Hundredevis af danske vildfugle dør lige nu

I Gribskov byråd er der umiddelbart ikke den store utilfredshed om det ophævede besøgsforbud for området omkring fiskeørnereden. Morten Ulrik Jørgensen fra partiet Nyt Gribskov, formand for kulturudvalget, anser Naturstyrelsen som en fagkyndig beslutningstager.

– Jeg synes det er fantastisk, at vi har fiskeørneparret. Men nu er det blevet vurderet, at man kan åbne lidt op, så jeg synes generelt, vi skal rette os efter Naturstyrelsen, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Fiskeørnen er sky

Der er ifølge ornitolog Leif Novrup god grund til at afskærme fiskeørnereden for menneskelig færden.

– Fiskeørnen yngler steder, hvor mennesker normalt ikke kommer, fordi den er meget sky for mennesker. Det er vigtigt at afskærme, fordi ellers flyver fuglene fra reden. Hvis de har lagt sig til at ruge, bliver æggene kolde, og så kommer der ikke unger, siger Leif Novrup og tilføjer, at den ideelle afspærring er en zone på 300 meter.

Luise Ekberg mener, at den eneste rigtige løsning er at forbyde menneskelig færden ved fiskeørnereden i Gribskov igen, hvis fiskeørnen i Danmark skal have bedre muligheder for at komme op i bestand.

– Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan, for at de har så gode muligheder for at yngle, som overhoved muligt. For mig er det et spørgsmål, om vi vil have fiskeørne i Danmark eller ikke, siger Luise Ekberg.