Peberholm: Stort areal ryddet for at få truede fuglearter tilbage

Peberholm set fra oven. Hvert år er frivillige ornitologer ude for at observere, hvordan fuglene trives på øen. Foto: Nick D, Wikipedia.

Det årlige tilsyn på øen Peberholm i Øresund vil for de frivillige ornitologer blive en anderledes oplevelse end normalt.

Man har nemlig ryddet et areal, der svarer til 7 fodboldbaner på den 4 kilometer lange ø. Målet er et tiltrække arter som terner og måger, som er truede arter på fastlandet.

Fakta om Peberholm

    • 4 km. lang og 400 m. bred
    • Øen blev etableret i 1995
    • Rummer vej- og jernbaneforbindelsen mellem højbroen til Sverige og sænketunnelen til Danmark
    • Peberholm hører til Tårnby Kommune

Kun adgang for eksperter og fugle

Hans Orth, der er miljøkonsulent for Øresundsbroen fortæller, at tilsyn på øen typisk foretages af frivillige eksperter som biologer eller ornitologer. Her i foråret er der observeret flere forskellige arter på øen, som lægger an til at yngle.

Vi fører primært tilsyn ved hjælp af frivillige eksperter, og så har Øresundsbroen hyret mig ind som gennemgående konsulent til at registrere de tilsyn, der er på øen, siger han og tilføjer:

– Lige nu er fuglene ved at lægge an til at yngle, og der kan observeres rastende skarv, der sidder på sydsiden langs kystsiden. Der er brand og grågæs, fiskehejre samt lærker, viber og særligt sømåger.

Tilsynet foregår i slutningen af maj.

 

Vi hjælpe truede arter som måger og terner tilbage på øen

Hans Orth fortæller, at man vil tiltrække arter som måger og terner, der før har været fast tilknyttet Peberholm. Derfor har man i år ryddet et areal tilsvarende 7,4 fodboldbaner på den 4. km lange ø, da netop de arter er truet på fastlandet.

–  Peberholm har ligget uden indgreb indtil i år, hvor man har ryddet 10 hektar for at fremme de fugle, der trives i åbent land, da de er forsvundet fra øen. I et fredet naturreservat, der går under kategorien Natura 2000 som Peberholm, vil man gerne fremme bestanden af blandt andet terner og måger, siger Hans Orth.

Læs også: Viben vender tilbage: Sådan spotter du Amagers akrobatfugl

Truede arter på fastland

Ornitolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening mener også, at det er en god idé at tiltrække netop måger og terner, da de er truede fugle på fastland, og trives bedre på ubeboede øer som Peberholm.

– Det er en gruppe fugle, som ellers har det svært på fastland, og da det er et fuglebeskyttelsesområde, er det et godt argument, at man vil hjælpe truede fugle, der er sårbare i forhold til mennesker og rovdyr som mink, ræv eller rotter, forklarer han.

For at sikre det bedste miljø for terner og måger, forklarer Knud Flensted, at det er et godt tiltag, at man har ryddet en del af øen, da for høj bevoksning vil have modsat effekt på at tiltrække måger og terner.

– Hvis det bliver for skovbevokset på øen, kan måger og terner ikke tiltrækkes. Det kunne være en fordel at have dyr, der gik og græssede på Peberholm, men det vil kunne påvirke flytrafikken. Så det kan være en svær balance, men et Natura 2000 område bør jo tilgodese truede fugle, siger han.

Læs også: Hundredevis af danske vildfugle dør lige nu

Grænsekontrollen forstyrrer fuglene

Fuglene på Peberholm har vænnet sig til den støj, der kommer fra flytrafik fra Kastrup Lufthavn, der ligger ved siden af, og fra trafik fra tog og biler. Derfor påvirker det ikke fuglenes ynglemuligheder.

Fuglene er ikke særlig forstyrret af trafikken. Det har de aldrig været. De vænner sig hurtigt til det, fordi støjen er forudsigelig, siger Hans Orth.

I stedet har det forløbne år med corona-nedlukning påvirket arter som svaner og edderfugle, der normalt yngler i området. Det skyldes blandt andet øget færdsel på øen på grund af skærpet grænsekontrol mellem Danmark og Sverige.

Der yngler hvert år nogle svaner eller edderfugle tæt på, hvor kontrollen er sat op, og er derfor blevet påvirket på grund af uvant færdsel. Det har ikke forstyrret det generelle billede, men man har observeret, at det har haft effekt, at kontrollen har været der, forklarer Hans Orth.

Sådan gjorde vi: Journalisten har foretaget alle interviews telefonisk. Selve idéudviklingen har udgangspunkt i interessen om at afdække Natura 2000 områder beliggende i enten Tårnby eller Dragør Kommune, der danner ramme om artiklens geografiske felt.