Kommune satser på borgerne i kampen om at blive klimaneutral

Rudersdal Kommune. Foto: Josefine Overbye

Klimakrisen raser og det har aldrig været vigtigere end nu at tage hensyn til klimaet. Kommuner offentliggøre på stribe nye klimahandlingsplaner. En af dem er Rudersdal.

Her vil man være klimaneutral i 2040, og det skal blandt andet ske igennem kommunes klimahandlingsplan for 2024. I klimahandlingsplanen indgår et nyt initiativ, nemlig et projekt om ‘klimafamilier’. Initiativet om klimafamilier går ud på, at de deltagende familier med hjælp fra eksperter skal leve mere klimavenligt. Forløbet varer seks måneder og har til formål at inspirere andre borgere i kommunen til også at leve mere klimavenligt.

Ifølge Court Møller (B), formand for Klima og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune, er der sat mellem 40- og 50.000 kroner af til projektet.

Eksempler på vaneændringer i hverdagen:

– Indkøb og madlavning.

– Forbrug.

– Energi og varmeforbrug i hjemmet.

– Transportvaner.

Kilde: sammenom.rudersdal.dk

Ingen ansøgere 

“Vi skal alle være med, hvis Rudersdal Kommune skal være klimaneutrale i 2024”. Sådan skriver kommunen på sin hjemmeside. Ifølge den er det lokale virksomheder, foreninger, kommunen og borgere, som skal være en del af projektet om at være klimaneutrale. Sidstnævnte gruppe skal vise sig ikke altid at være lige samarbejdsvillige.

Projektet om ‘klimafamilier’ er netop et af de initiativer hvor kommunen har brug for borgernes hjælp. Ansøgningsfristen var d. 14. april, men kommunen har ikke modtaget nogen ansøgninger.

– Vi har ingen ansøgninger. Det har været et svært projekt at rekruttere til. Blandt andet, da vi har ønsket at række ud til familier og husstande, som måske ikke har klima øverst på dagsordenen, og fordi vi har forsøgt at rekruttere bredt ud i lokalområder, siger Marie Aarup, projektleder for ‘klimafamilier’ og medarbejder i klimasekretariatet i Rudersdal Kommune.

Marie Aarup er ansat i kommunen netop til projekter, som vedrører borgerne i kommunen.

– Jeg er ansat til at understøtte lokalsamfundet til at blive mere klimavenligt og til at skubbe på til at skabe nogle forandringer ude i lokalsamfundet. Kommunen har ikke nogen myndighedsmandat til at insistere på, at tingene skal være på en særlig måde. Derfor er det et frivilligt samarbejde, som jeg er ude og prøve på at starte op.

Der er flere klimainitiativer på programmet for Rudersdal Kommune. Ifølge Marie Aarup er kommunen ved at opstarte et klimaråd, som har til formål at skabe flere klimahandlinger ude i civilsamfundet. Aktører og organisationer i lokalsamfundet skal hjælpe med deres ekspertise og netværk i forsøget på at skabe forandringer i lokalsamfundet.

Nye strategier 

Efter projekt ‘klimafamilier’ ikke fik nogen ansøgninger, vil kommunen forsøge at rekruttere borgere til projektet på anden vis.

– Vi har forsøgt at synliggøre projektet på kommunens egen hjemmeside og på online samarbejdsplatformen “sammen om Rudersdal”, men eftersom vi ingen ansøgninger har fået, vil vi lave en ny markedsføringsstrategi. Det kan for eksempel være ved at benytte lokalavisen og reklamere igennem Facebookopslag. Det har en stor betydning, at vi kan finde nogle familier, der vil deltage i projektet om klimafamilier, siger Court Møller.

Der er opstartsmøde til ‘Klimafamilier’ d. 25. april. I stedet for at være et opstartsmøde for de deltagende familier er det blevet til en åbent arrangement for alle, som har lyst til at høre om, hvordan man laver vaneændringer i sin hverdag. Projektet er ikke lagt ned, og man kan efter mødet fortsat tilmelde sig til projektet.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev opmærksom på projektet om ‘klimafamilier’ inde på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Alle kilderne er blevet interviewet telefonisk. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.