Arkitekt i opråb: Klimavenligt nybyggeri er greenwashing i værste potens

Byggebranchen står for ca. 30% af den samlede CO2-udledning i Danmark.
Foto: Pixabay

 

Der bliver talt meget om nye vaner og løsninger, der kan bremse klimaforandringerne.

Men indenfor byggebranchen halter det med bæredygtige tiltag og opfordringer.

Det mener Søren Vadstrup, der er arkitekt MAA og forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole.

– Indenfor byggeriet, hvad angår bæredygtighed, er vi videns-og tankemæssigt stadig tilbage i 1970-erne, dengang de første moderne energiproducerende vindmøller dukkede op, siger Søren Vadstrup.

Læs også: Byggebranchen skal være bedre til at genbruge

Han mener, at der bør tales langt mere om bygningsbevaring, både for kulturmiljøet, den historiske kontinuitet og i bæredygtighedens navn. Ligeledes bør kommuner og politikere gribe ind og passe godt på Danmarks bygningskulturarv.

– Nu i valgtider burde politikere slå sig op på, at vi har flotte gamle villaer, vi bør passe på og bevare. Det er lige så vigtigt som så mange andre ting i en kommune, siger han.

Helt konkret mener Søren Vadstrup, at nedrivninger bør være absolutte undtagelser, og blandt andre kommunerne bør beskytte huse mod nedrivning.

– Kommunen bør lave lokalplaner, som regulerer således, at hvis nogen vil rive huse ned og bygge nyt, så skal kommunen ud at vurdere om det er nødvendigt og give lov først.

Fredninger kan koste kommunen mange penge

Når kommuner vælger at bevare en bygning, så gøres det velvidende, at kommunen risikerer at skulle overtage den konkrete bygning. Et sådant scenarie vil således kunne ende ud i, at kommunen pludseligt ejer rigtig mange bygninger.

Det fortæller Lasse Emil Stougaard, specialkonsulent på Center for Klima og Erhverv hos Kommunernes Landsforening.

– Hvis en kommune ønsker at forbyde nedrivning af en bygning, så er det muligt i dag, men det skal ske efter en konkret vurdering og gennem en bevarende lokalplan. Men går kommunen den vej, så kan ejeren forlange, at kommunen skal overtage bygningen. Så det er ikke gratis for kommunen at tage det værktøj i brug, siger han.

 

Tal fra Danmarks statistik viser, at der fra 2015-2020 var en stigning på over 70% i hvor mange penge, der bruges på nybyggeri og tilbygning i alt.

Renovation er mere fordelagtigt

Det anslås, at byggebranchen står for ca. 30% af den samlede CO2-udledning i Danmark, hvis driftsaktiviteterne tælles med. Det viser rapport ´Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi renovering og nybyg´ udarbejdet af Rambøll sidste år. Rapporten konkluderer, at renovation er mere fordelagtigt end at rive ned og bygge nyt, set ud fra både et miljømæssigt og totaløkonomisk perspektiv.

Nu i valgtider burde politikere slå sig op på, at vi har flotte gamle villaer, vi bør passe på og bevare. Det er lige så vigtigt som så mange andre ting i en kommune.
Søren Vadstrup, arkitekt MAA samt forskningslektor på KADK

Lars Autrup er direktør i Arkitektforeningen og en del af partnerskabet Renovering på Dagsordnen, som har iværksat Rambøll-rapporten. Han håber, at rapportens dokumentation og viden kan bidrage til, at vi bliver bedre til at genbruge de bygninger og konstruktioner vi har og undgår et ressourcespild ved at rive ned og bygge nyt.

– Vi snakker meget om, at vi skal bruge miljøvenlige materialer. Men i virkeligheden er alt det vi forbruger et problem for klodens belastning. Hvis vi bliver ved med at hælde nyt ind i systemet, som godt nok er miljøvenligt senere, så ændrer det ikke på, at vi bruger flere og flere ressourcer. Vi tror, at vi er klimavenlige og gør noget godt for miljøet. Men nej. Vi hælder jo bare nyt ned i forbrugsmøllen, og det skal vi holde op med. Her er genanvendelse af eksisterende bygninger helt centralt, siger Lars Autrup.

Nybyg er misforstået og greenwashing i værste potens

Søren Vadstrup mener, at aktører indenfor byggebranchen bør oplyses om, hvad bæredygtighed i virkeligheden er.

– Jeg synes, det er misforstået og greenwashing i værste potens, at man siger, at et nyt hus bliver mindre energiforbrugende og mere bæredygtigt end det gamle, siger han.

Greenwashing er et slags spin, hvor vildledende markedsføring benyttes for at få produkter til at fremstå mere miljøvenlige og bæredygtige, end de i virkeligheden er.

Med de klimamæssige problemer verden står overfor, og Danmarks mål om at reducere CO2-udslippet med 70% i 2030, er det således afgørende at få skabt større fokus på renovering fremfor nedrivning i byggebranchen.

Læs også: I 25 byer går folk på gaden med klima-krav til lokalpolitikerne

Sådan gjorde vi: Artiklen blev til efter et besøg til kommunen, hvor en mand fortalte om problematikken vedrørende riv-ned-byg-nyt konceptet. Denne mand var Søren Vadstrup, som siden er interviewet over telefonen, samt er hans publikationer brugt som kildemateriale. Resten af kilderne er ligeledes interviewet per telefon.

One Response to "Arkitekt i opråb: Klimavenligt nybyggeri er greenwashing i værste potens"