Nu skal oplysning sikre ordblinde bedre jobs

Anne Marie Nielsen, sygeplejerske, bruger omkring en time om dagen på dokumentation. Foto: Anna Christensen
Arkiv. Foto: Anna Christensen

Hvis man skal kæmpe sig gennem hver eneste sætning, er det let at give op, og mange ordblinde undgår uddannelser eller jobs, hvor der er meget at læse. Men nu skal det være slut. Det mener Arbejdsmarkedsstyrelsen, der i går søsatte kampagnen ’Videre i teksten’, der skal informere om alle de teknologiske hjælpemidler, der findes til ordblinde.

– Ordblinde med arbejde, hvor der skal læses meget, går i en evig angst for at blive fyret og får hjælp af deres kolleger, hver gang, der skal skrives noget ned. De mennesker er under konstant pres, og nogen bliver i jobs, de ikke har det godt i, fordi de er bange for at skifte, forklarer Annette Kamp, der er lektor og forsker i bæredygtigt arbejdsliv ved Roskilde Universitet.

Vi synes, det er både glædeligt og vigtigt, at der nu kommer fokus på de mange muligheder, der er. Jo mere, jo bedre.
Erik K. Rasmussen, formand i Ordblindeforeningen i Danmark

Hjælp til at arbejde selvstændigt
Men sådan behøver det slet ikke at være, for i dag har vi teknologien til at hjælpe ordblinde, så de kan få de samme jobs som alle andre, er Arbejdsmarkedsstyrelsens budskab bag kampagnen.

Fem eksempler på IT-redskaber

  • Dictus: App, der genkender tale og laver det om til tekst.
  • Mobile112: App, der kan læse sms’er, emails og websider højt
  • CD-ord: program, der hjælper med ordforslag, som passer ind i sammenhængen
  • C-pen 3.5: Trådløs overstregningstusch, der scanner tekst og læser den højt ved tilkobling til pc
  • Dyslexie: Ved hjælp af et program, omdannes al skrift på pc’en til denne skrifttype, der kan læses af ordblinde

– Med den nye teknologi kan man få al skrift læst op af computeren eller diktere det, man vil skrive, så den skriver ned for en. Sådan kan ordblinde arbejde mere selvstændigt. Men det er forskelligt, hvor meget den nye teknologi anvendes ude på arbejdspladserne og i uddannelserne, og formålet med kampagnen er at gøre mere opmærksom på alle de muligheder, der er, forklarer Mi Storm, der er kampagneleder for ’Videre i teksten’.

Læs også: Uenighed om virksomheders brug af personlighedstests

Jo mere oplysning, jo bedre
Over en million danskere skønnes at læse så dårligt, at det giver problemer i arbejdet, og i PISA-undersøgelserne ligger 17% af befolkning under målet ‘samfundets krav til læsefærdighed’.

– Vi synes, det er både glædeligt og vigtigt, at der nu kommer fokus på de mange muligheder, der er. Jo mere, jo bedre. Mange ordblinde ved, at mulighederne er der, men de ved ikke, hvordan de får fat i dem, og vi får også mange henvendelser fra virksomheder, som spørger til hjælpemidler til deres ordblinde ansatte, fortæller Erik K. Rasmussen, formand i Ordblindeforeningen i Danmark.

Læs også: Ny 3D-skrifttype kan få ordblinde til at læse som alle andre

Det er især de unge, som er gode til at bruge IT-redskaberne, og skolesystemet er også meget bedre til at tilbyde de ordblinde hjælp end tidligere, for eksempel med gratis ordblindekurser på VUC efter folkeskolen, som klæder dem på til videre uddannelse, forklarer Erik K. Rasmussen. Men de ældre har brug for oplysning, mener han, og kampagnen er også målrettet dem:

– Rigtig mange af de ordblinde på +40 har jo ikke lært at bruge computeren, de er gået uden om IT-undervisningen, fordi det krævede, at man kunne læse og skrive. It-redskaberne kan især hjælpe dem til at komme i uddannelse efter mange år i ufaglærte jobs, forklarer Mi Storm.