Ny rapport: Coronavirus risikerer at sende flere almene boligområder på ghettolisten i 2021

Coronapandemien truer med at sende flere allerede udsatte boligområder på den hårde ghettoliste. Foto: Kim Bach, Flickr

Den 1. december udgiver Trafik- og Boligministeriet den opdaterede ghettoliste, men tallene fra 2020 får endnu ikke indflydelse på ministeriets opgørelse. En analyse fra interesseorganisationen Danmarks Almene Boliger (BL) udgivet i juni viser, at flere boligområder risikerer at ende på ministeriets ghetto- eller hårde ghettoliste næste år.

Hvad er en hård ghetto?
Et hårdt ghettoområde er et boligområde, der i løbet af de sidste fire år har stået på Trafik- og Boligministeriets ghettoliste. Ender et boligområde på den hårde ghettoliste, skal kommunen skære 60 procent af områdets almene familieboliger væk inden 2030.
Kilde: Trafik- og Boligministeriet

– Vi ved, at beboerne i den almene sektor generelt er mere udsatte overfor ledighed i kriseperioder – og særligt beboere i de udsatte boligområder. Det skyldes bl.a. at flere almene beboere i højere grad er beskæftigede i servicesektoren og i særdeleshed i de brancher, som er hårdt ramt af krisen, oplyser organisationens cheføkonom Solveig Råberg Tingey.

Beskæftigelsen og indkomstniveauet er to vigtige faktorer, der er medbestemmende for, om et boligområde ender på ghettolisten eller ej. Solveig Råberg Tingey understreger, at uddannelsesniveauet udgør en central problemstilling på dette område.

– Relativt flere almene beboere har korte uddannelser, og er derfor i større risiko for at ende i ledighed, når det går dårligere i økonomien. Vi er bekymret for, at en stigende ledighed i de udsatte områder, kan få konsekvenser for, om flere områder fremadrettet bliver ghettoer, siger hun.

S vil udsætte tidsfristerne – SF vil have dispensation

Ifølge boligordfører Halime Oguz (SF) er der behov for dispensation til de boligområder, der risikerer at ende på ghettolisten som følge af pandemiens økonomiske konsekvenser.

– Hvis vi får nogle områder, der kommer på ghettolisten på grund af coronakrisen, som det ser ud til, at vi gør lige nu, er vi nødt til at give dem dispensation. Alt andet vil være utrolig uretfærdigt. Hvis disse områder kommer på ghettolisten grundet arbejdsløshed, skal vi kigge på, hvordan vi kan hjælpe dem, men det er også rimeligt at sige, at de også skal have dispensation, siger Halime Oguz (SF).

Socialdemokratiet vil gerne diskutere mulig udsættelse af tidsfristerne, for at modarbejde en uhensigtsmæssig opgørelse af ghettolisten i 2021.

– Det man kan diskutere er, om tidsfristerne skal ændres i forhold til det, der er lagt op til. Ved årsskiftet kommer der en opgørelse over kommunerne, hvor vi ser på, hvor de ligger henne nu. Altså, om de er blevet en hård ghetto eller ej. Hvis vi taler om almindelige ghettoer er de jo allerede på listen. Men vi vil forebygge, at der er flere områder der kommer på den hårde ghettoliste næste år, siger Henrik Møller (S)

I et folketingssvar fra den 7. maj, har Trafik- og Boligminister Kaare Dybvad (S) meddelt, at det endnu er usikkert hvilke konsekvenser coronakrisen kommer til at have for opgørelsen af listen i 2021.

Sådan gjorde vi: Historien udspringer af en undren over de mulige corona-relaterede konsekvenser for beboerne i almene boliger. I den forbindelse fandt vi BL-undersøgelsen igennem en internetsøgning. Solveig Råberg Tingey blev derefter kontaktet til et telefoninterview for yderligere kommentarer. Det samme gjorde ordførerne Halime Oguz fra Socialistisk Folkeparti og Henrik Møller fra Socialdemokratiet.