Nye opgaver til lægen kan betyde mindre tid til patienten

Flere og flere opgaver går ud over den service, man som læge kan yde for sine patienter.
Foto: Judy Schmidt

Lang ventetid og korte konsultationer hos de praktiserende læger er noget, de fleste danske patienter kan nikke genkendende til. Og med det seneste forslag til ny overenskomst mellem Regionerne og lægerne kan problemet blive værre.

Det frygter Gunver Lillevang, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem af Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Forslaget til de praktiserende lægers nye overenskomst giver nemlig flere nye opgaver til de praktiserende læger, som i forvejen føler sig pressede, forklarer hun.

– Selvom en patient er fast tilknyttet en praksis, kan man opleve lang ventetid på at få en tid, fordi den samme læge skal tilse flere patienter og samtidig løse flere opgaver per patient, siger hun.

De nye arbejdsopgaver omfatter blandt andet behandlingsansvar for patienter med kroniske sygdomme som type 2-diabetes og KOL samt flere og længere sygebesøg.

Om overenskomstforhandlingen

  • 14. september blev PLO’s Bestyrelse og Regionerne enige om forslaget til aftalen.
  • PLO’s repræsentantskab stemte d. 25. september om aftalen med 42 for og 4 imod.
  • Overenskomstaftalen skal endeligt vedtages ved en afstemning blandt PLO’s medlemmer mellem d. 10. oktober og d. 18. oktober.
  • Hvis aftalen vedtages, træder den i kraft per 1. januar 2018 og gælder tre år frem.
  • PLO varetager interesserne for ca. 3400 danske praktiserende læger.

Kilde: PLO, www.laeger.dk/plo

Mere tid på landevejene

Særligt en fire år gammel lov om frit lægevalg har skabt udfordringer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Loven åbner nemlig op for, at patienter, der bor langt fra den praktiserende læge, har krav på et sygebesøg.

PLO og Regionerne er blevet nødt til at udvide grænsen for, hvor langt lægerne kan blive tvunget til at køre, når de skal aflægge sygebesøg hos patienter, og det vækker bekymring.

Læs også: Ny app gør lægers arbejdsdag lettere

– Det er ikke hensigtsmæssigt, at de læger, vi har, skal bruge tid på at køre langt omkring på landevejene, siger Gunver Lillevang.

Hun understreger, at sygebesøg er, noget af det der tager allermest tid, når man driver en praksis.

Mulighed for at ansætte flere

Det er dog ikke kun nye opgaver, der er i vente med den nye overenskomstaftale. Aftalen forsøger også at kompensere økonomisk for den ekstra arbejdsbelastning, der pålægges.

– Aftalen tilfører økonomi, så flere læger får mulighed for at ansætte ekstra arbejdskraft. Dermed vil vi forsøge at mindske konsekvenserne for den service, lægerne kan yde over for deres patienter, siger medlem af PLO’s forhandlingsudvalg og bestyrelse Henrik Dibbern.

Læs også: Overlæge: Sorteper havner hos de praktiserende læger

Samlet bliver der tilført 660 millioner kroner med denne aftale, som blandt andet skal gå til ansættelse af flere sygeplejersker og lægesekretærer.

Stor opbakning til aftalen

Selvom praktiserende læge og bestyrelsesmedlem i PLO Gunver Lillevang er bekymret over, at lægerne får flere og flere opgaver tilført, bakker hun op om aftalen. Det grundlæggende problem, mener hun, er, at der er mangel på læger til løfte opgaverne.

– Det er problematisk, at der bliver stadigt færre læger til at løse det stigende antal opgaver, og det bevirker, at det er et ganske hårdt job at være praktiserende læge i disse år, siger Gunver Lillevang.

Der er grundlæggende stor opbakning til aftalen i PLO, og da repræsentantskabet d. 25. september stemte om aftalen, var 42 for og kun fire imod.