Nyere mål skal vurdere arbejdsparathed

Arbejdsparathed har hidtil ikke haft nogen specifikke mål for vurdering. Derfor har Det Nationale Forskningscenter For Velfærd for nyligt udgivet et pilotprojekt, som undersøger hvordan nogle specifikke mål skal kunne hjælpe med at vurdere hvor arbejdsklar en person er. Pilotprojektet benyttede sig af indsamlede spørgeskemaer fra 2006, som indeholdte informationer om de førnævnte kriterier. Senior Forsker, Henning Bjerregård Bach, mener at ideen med pilotprojektet er at de fremover kan hjælpe med at følge op på udviklingen af en kontanthjælpsmodtager:

"Over tiden skal disse mål bidrage til vurdering om det går fremad efterhånden som man deltager i forskellige former for aktivering og behandling." siger Henning Bjerregaard Bach

Henning Bjerregård Bach mener at sagsbehandler kan bruge målene som et værktøj for at tilrettelægge et forløb:

"Målene skal gøre det mere gennemskuelig og nøgtern for sagsbehandlere at vurdere hvilken tilstand og i hvilken situation den enkelte kontanthjælpsmodtager er på forskellige tidspunkter igennem aktiveringsforløbet" tilføjer Henning Bjerregaard Bach

Det konkluderes i Rapporten at kontanthjælpsmodtagere med forskellige grader af helbred og arbejdsevne, alkoholforbrug, og jobsøgning er enten mere eller mindre tilbøjelige til at blive selvforsøgende. Rapporten afslører også at:

"Kontanthjælpsmodtagere med psykisk lidelse er mere tilbøjelige til at ende på førtidspension eller i fleks- eller skånejob"

Det vides ikke endnu om disse kriterier bliver implementeret, Henning Bjerregaard Bach mener at det er op til politikerne:

"Det afhænger om arbejdsmarkedsstyrelsen og ministeriet vil gå videre med de overvejelser der er i udarbejdet i rapporten." siger Henning Bjerregaard Bach