Nyt værktøj: Virksomheder skal konkurrere i socialt ansvar

En ny benchmarkmodel viser, hvem og hvor mange en virksomhed har haft i fleksjob, praktikforløb og løntilskudsforløb

CSR eller på forsimplet dansk: virksomheders samfundsansvar. Virksomhederne skal, udover at skabe vækst, betale skat og skabe arbejdspladser, tage ansvar for sociale udfordringer i samfundet, og de skal løfte de socialt udsatte på kanten af arbejdsmarkedet.

Hvem får den største score? 
En nylanceret benchmarkmodel og en ny webtjeneste, Den Sociale Beregner, skal gøre det mere overskueligt og målbart for virksomheder at tage socialt ansvar i forhold til at ansætte forskellige folk, fremgår det af en pressemeddelse fra Beskæftigelsesministeriet. Benchmarkmodellen arbejder ud fra otte punkter. Punkterne måler virksomhedernes indsats i forhold til at tage hånd om mennesker, der ikke er i arbejde.

Når virksomhederne ser modellen, vil de samtidigt se, hvordan deres egen virksomhed ligger i forhold til andre virksomheder på skalaen.

Benchmarkmodellens otte punkter

 • Antal medarbejdere i Danmark
 • Virksomhedens sygefravær det seneste kalenderår
 • Antal personer ansat i fleksjob ved udgangen af kalenderåret
 • Antal løntilskudsforløb etableret på virksomheden i seneste kalenderår
 • Antal i løntilskudsforløb de seneste kalenderår, som efterfølgende er ansat i virksomheden
 • Antal ulønnede virksomhedspraktik oprettet seneste kalenderår
 • Antal i virksomhedspraktik de seneste kalenderår, som efterfølgende er ansat i virksomheden
 • Antal uddannelsesaftaler virksomheden har indgået de seneste kalenderår med en elev/lærling

Kilde: Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

– Det kan motivere virksomhederne til at ville ligge endnu bedre i statistikkerne i det sociale ansvar. Når man ser en score, vil man gerne så højt op som muligt, fortæller Søren Rasmussen, sekretariatsmedarbejder hos Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der ligger under Beskæftigelsesministeriet.

De sociale tal vil kun være tilgængelige for virksomheden selv, men sammenlignes med landsgennemsnittet.

– Virksomhederne kan sammenligne sig med andre virksomhed og også bare med andre i samme branche. Der store forskelle i tallene på tværs af brancher, og for de fleste virksomheder er det relevant at benchmarke sig med andre virksomheder med sammenlignelige forudsætninger, hvad angår arbejdsopgaver, medarbejdersammensætning og sådan, fortæller Søren Rasmussen.

Mange virksomheder har efterspurgt et sådan værktøj og er kommet med inputs til udformningen af benchmarkmodellen undervejs, fortæller han.

Det minder om noget, de har prøvet før
Steen Vallentin, lektor på CBS

“Mennesker er vores største ressource” 

Servicevirksomheden ISS bruger benchmarkmodellen og Den Sociale Beregner i det daglige. Det er vigtigt for dem at få signaleret, hvor meget værdi firmaet skaber både til egne medarbejdere, men også udadtil til kunder og omverdenen.

– Omverdenen skal se, at vi rykker noget, understreger Rya Lene Terney, Head of CSR og jobudvikling hos ISS.

ISS har arbejdet med socialt ansvar i mange år, fordi de er en af danmarks store arbejdsgivere, og de har været med til at udvikle benchmarkmodellen.

– Vi sælger service. Servicen afhænger af vores medarbejdere. Mennesker er vores største ressource, fortæller Rya Lene Terney.

Læs også: Ung iværksætter: ”Universitetets verdenssyn følger med mig i min virksomhed”

Slut med papirbunker og utallige databaser

Helt praktisk kan virksomheder logge på en webtjenesten VITAS med deres NemId. Webtjenesten er et system de i forvejen logger på, når de ansøger om løntilskud og accept af praktikforløb for dem på kanten af arbejdsmarkedet. Der vil nu være en ekstra funktion, der hedder ‘statistik’.

– Alle oplysninger, der tidligere har ligget i alle mulige forskellige databaser og været på forskellige papirer, bliver samlet i den her model, hvor virksomheder nemt og overskueligt kan se tallene, fortæller Søren Rasmussen.

Søren Rasmussen håber, at det kan motivere virksomhederne, at de ikke skal udfylde noget selv. De kan bruge benchmarkmodellen til at fortælle den gode historie om virksomheden eller vise kommunen, at de, udover at bidrage til økonomien, også bærer en samfundsbyrde.

Hvad er CSR?

  • CSR står for ‘Corporate Social Responsibility’
  • Virksomheder skal skabe værdier for samfundet ved at løfte sociale og miljømæssige vanskeligheder
  • Større danske virksomheder skal rapportere deres samfundsansvar

Kilde: CSR-kompasset

Vi har set det før

Men selvom både virksomheder og ministeriet er begejstrede for de nye sammenligningsmuligheder, så er det ikke noget, der imponerer en, der har forsket i området.

– Det minder om noget, de har prøvet før. De har ikke haft stor succes med det for nogle år tilbage, fortæller Steen Vallentin, lektor i Virksomhed og Socialt Ansvar på CBS.

Hvis benchmarkmodellen i denne omgang har en effekt, kan det kan være med til at skubbe virksomheder til at kigge udover deres egen forretning. Virksomheder kan tage ved lære af hinanden, og det har tidligere været en begrænset mulighed, fortæller Steen Vallentin.

Læs også: Team building kan også være nødhjælp

– De kan få erfaring og drage nytte af andre virksomheder. Det skaber også en god gennemsigtighed, siger Steen Vallentin

Det er lovpligtigt for store virksomheder at rapportere CSR – om de gør noget eller ej. Kun 6-7 procent af de virksomheder, har rapporteret, at de ikke har gjort en indsats i forhold til socialt ansvar.

-Vi har nogle normer og værdier i Danmark, der gør at danske virksomheder er alt andet mere tilbøjelige end i andre lande til at tage socialt ansvar, understreger Steen Vallentin.

Den Sociale Beregner
Benchmarkmodellen suppleres af et onlineværktøj, der hedder Den Sociale Beregner.

På Den Sociale Beregner kan man indtaste oplysninger om hvor mange mennesker, man har på forskellige ydelser fx integrationsydelse, og se hvor meget man som virksomhed aflaster samfundet.
Man kan herudover indtaste lønninger på sine personer ‘fra kanten af arbejdsmarkedet’ og se hvor meget skat ens nye medarbejdere har betalt. Regnestykket bliver til et resultat under titlen: ‘Samfundsmæssig gevinst i alt pr. år.’

Vi sælger service. Servicen afhænger af vores medarbejdere. Mennesker er vores største ressource
Rya Lene Terney, Head of CSR og jobudvikling ISS

Siden lanceringen af benchmarkmodellen i sidste uge har 600 unikke virksomheder været et smut forbi. Søren Rasmussen har især et ønske om, at nye, små virksomheder vil gøre brug af modellen, som han mener er en god og simpel CSR-start. Værktøjet er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Sådan gjorde vi: Artiklen er skrevet på baggrund af pressemeddelelsen ‘Nu kan virksomhederne måle deres sociale ansvar’ fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside fra den 8. marts 2018. Kilder er interviewet over telefon.