Omlægning af sygeplejerskernes arbejde skaber bekymring

Den nye omlægning for sygeplejeskernes arbejde i Egedal Kommune skal øge kvaliteten hos borgerne. Den skal skabe øget tværfaglighed, mere fokus på borgeren og flere multidisciplinære tilgange.
Foto: Kzenon, Smarterpix

Den 1. april 2024 bliver den nye omlægning af sygeplejerskernes arbejde gjort permanent i Egedal Kommune. Det fremgår af et referat fra byrådsmødet den 26. januar 2022. Formålet er at være 2-4 sygeplejersker og flere assistenter på hver borger, så kvaliteten af arbejdet bliver bedre. Det skal skabe mere glæde og fleksibilitet både for borgerne, hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Derudover skal sygeplejerskerne mødes forskellige steder i kommunen i stedet for på klinikken. Det nye projekt har dog ikke skabt lutter begejstring hos sygeplejerskerne i Egedal Kommune. 

Hvad indebærer selvstyrende teams for sygeplejerskerne? 

Grundlæggende handler de selvstyrende teams om, at sygeplejerskerne skal skifte mødested. De skal mødes ude i deres grupper forskellige steder i Egedal Kommune. Her skal de planlægge arbejdsdagen, hvor de før i tiden har skulle planlægge dette hjemme på klinikken.

– Det har givet mere frihed hos den enkelte borger. Hjemmehjælperne vil rigtig gerne have sygeplejerskerne ud i deres grupper, men sygeplejerskerne er ikke særlig begejstrede ved at skulle skifte deres mødested ud til de her forskellige steder rundt omkring i kommunen. Det kan der være flere grunde til, siger Lars Winther, (L), næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget. 

Formålet med de selvstyrende teams er altså, udover at skabe mere fleksibilitet og arbejdsglæde hos medarbejderne, at øge kvaliteten blandt kommunens borgere i hjemmeplejen. Problematikken opstår dog ved, at mange af kommunens sygeplejersker er uenige i dette. 

– Det her med ikke at centralisere det, men at sætte sygeplejerskerne ud i de forskellige grupper, kan måske medføre en eller anden faglig brist blandt sygeplejerskerne. Det kan jo også være, at man er så glad for sine kollegaer, at man ikke vil tvinges ud og mødes andre steder, siger Lars Winther (L). 

Brugerne af hjemmeplejen skal være i fokus og blive imødekommet i det, de har brug for i forhold til omsorg, pleje, behandling og rehabilitering, fremgår det af byrådsreferatet fra den 26. januar 2022. Omlægningen skal derudover være en hjælp for medarbejderne, så de nemmere og hurtigere kan sparre med hinanden og igangsætte projekter hos borgeren, fremgår det af samme byrådsreferat. Samarbejdet mellem hjemmeplejen og sygeplejerskerne, som administrationen og politikerne forsøger at skabe, skal højne kvaliteten for borgerne, og ingen kan undværes, mener Lars Winther (L).

– Det er vigtigt, at begge parter bliver hørt i denne problematik, så de kan fortsætte deres fantastiske stykke arbejde. Det er også vigtigt at få sat de forskellige faggrupper sammen og ikke op mod hinanden. Det er meget vigtigt, fordi ingen er uundværlige, vi har brug for alle, siger Lars Winther (L). 

Den kvalitetsforøgelse, som de selvstyrende teams skal medføre, skal løftes i flok, mener Lars Winther (L) og fortsætter.

– Jeg er af den overbevisning, at når du skaber den bedst mulige fordeling, får man den bedst mulige service. Derfor skal de her grupper finde ud af, hvordan de løfter det her bedst sammen. Bakket op af en administration, siger Lars Winther (L). 

Læs også: Sygeplejerskestuderende går i front: »Vi vil have mere praktisk undervisning«

Vejen mod selvstyrende teams

  • Forsøgsperiode i 2022 og 2023
  • To teams under prøveperioden
  • Permanent indførelse fra den 1. april 2024
  • Fire teams efter den permanente indførelse

“Jeg vil blive og kæmpe for en anden løsning” 

Martin Johannsen er tillidsrepræsentant i Sygeplejeklinikken i Egedal Kommune. Han har valgt at blive i sit arbejde trods de nye omlægninger, der blandt andet rammer sygeplejerskerne.

– Jeg valgt at blive for at kæmpe for en anden løsning, siger Martin Johannsen, tillidsrepræsentant i Sygeplejeklinikken i Egedal Kommune. 

De selvstyrende teams skal, ifølge byrådsreferatet, blandt andet øge tværfagligheden og fokus på borgeren. Sygeplejerskerne bliver spredt ud på de fire distrikter, der er i kommunen, hvilket gør Martin Johannsen lidt bekymret.

– Den rent fysiske nye strukturering, som de tiltænker i Egedal, det er den, vi opponerer imod. At mødestedet skal splittes op, og vi skal mødes derude i stedet for, gør, at vi bliver nogle færre hoveder på hvert sted, og der er ikke nogen mulighed for at hive fat i den, der har bedst styr på det enkelte område, som for eksempel stomi. Derfor er vi super bange for, at den faglige sparring ryger, siger Martin Johannsen.

Det er dog ikke udelukkende bekymring, der fylder i Martin Johannsen. Der er også fordele ved denne omlægning, som han gerne vil bibeholde.

– Det skaber en fleksibilitet, at vi kan fordele ressourcerne, så dem med mest erfaring på det enkelte område kommer ud til de steder, hvor der er brug for det. Og så er man er 2-4 sygeplejersker ude hos borgeren og en del assistenter, så man er flere sammen. Det tror jeg skaber et højere fagligt niveau, siger Martin Johannsen.

Martin Johannsen blev færdigguddannet sygeplejerske i 1997, og han fortæller, at han aldrig har været mere begejstret for at arbejde et sted, som hvor han er nu.

– Derfor vil jeg være super ked af at miste den glæde for arbejdet. Derfor vil jeg kæmpe for en bedre løsning, end den der ligger på bordet. Den har jeg ikke meget tiltro til, som det er lige nu. Jeg er med på, at der er gode elementer i de selvstyrende teams, som vi skal have med, men så vil jeg hellere tage de gode elementer med og lade de mindre gode ligge, siger Martin Johannsen.

Læs også: Demensboks giver flere varme hænder i hjemmeplejen

Sådan gjorde vi: Efter gennemlæsning af et byrådsreferat fandt vi frem til, at der den 1. april 2024 bliver indført en ny omlægning af sygeplejerskernes arbejde i Egedal Kommune. Derefter foretog vi to interviews telefonisk. Vi interviewede Lars Winther (L), næstformanden for Ældre-og Sundshedsudvalget og Martin Johannsen, tillidsrepræsentanten for Sygeplejeklinikken i Egedal Kommune.