Demensboks giver flere varme hænder i hjemmeplejen

En elektronisk medicinboks giver demente tryghed og selvstændighed, mens plejepersonalet får mere tid til plejeopgaver
Foto: DoseSystem

Boksen bipper ivrigt og displayet fortæller, at det er tid for den demente til at tage sin dosis.

Sådan fungerer en såkaldt medicinboks. Det er en løsning, der i Odsherred Kommune skal huske demente på at tage deres medicin. En opgave der normalt kræver mange ressourcer og masser af besøg fra plejepersonalet i kommunens hjemmepleje. Her et år efter at kommunen begyndte at bruge boksen, har den vist sig at være en succes.

– Vi har langt mellem borgerne heroppe. I sidste ende frigiver det mere tid til at administrere plejekrævende opgaver. Eksempelvis giver det flere hænder til terminale borgere, der har behov for mere pleje, siger social- og sundhedsassistent, Laila Andersen, der er tovholder for projektet i Odsherred Kommune.

Læs også: Fremtidens brusebade er klar til de ældre

50 borgere i kommunen har fået tildelt en medicinboks, og borgerne er tilfredse med den frihed og selvstændighed, boksen giver dem, fortæller Laila Andersen. Alle nye demente borgere, der har behov for pleje, får tilbudt løsningen, så kommunen kan spare hjemmeplejebesøg.

– Vi er hele tiden opmærksomme på, om der er besøg, hvor det ikke giver mening, at hjemmeplejen kommer ud og kigger på, at borgeren tager to piller, hvis de godt kan selv, siger Laila Andersen.

Minder borgeren om medicinen

Demens i Danmark

  • Op mod 87.000 personer i Danmark menes at have en demenssygdom.
  • 3.000 personer under 65 år har demensdiagnose.
  • Der er over 200 sygdomme, der kan medføre demens, hvoraf Alzheimer er den mest hyppige. 50.000 danskere menes at have Alzheimer.
  • En fremskrivning af antallet af demente viser, at der i 2040 er 149.882 personer i Danmark, der har demens

Kilde: Videnscenterfordemens.dk

I Odsherred Kommune er det virksomheden DoseSystem, der leverer medicinboksen. Her står plejepersonalet for at fylde boksen op og indstille alarmer, så boksen bipper, når borgeren skal tage sin medicin. Plejepersonalet bliver informeret, hvis borgeren ikke tager medicinen.

– Der er et display på boksen. Der står for eksempel, at nu skal du tage din dosis, og så er dosisen nede i boksen. Hele finten er, at den har tovejskommunikation med hjemmeplejen eller plejepersonalet på plejecentrene. Her kan de se, at der bliver kvitteret for det, borgeren skal gøre. Hvis ikke borgeren gør det, er der et rødt flag og en alarm i systemet, siger Jesper K. Thomsen, der er grundlægger af DoseSystem.

Produktet er ét ud af flere doseringsløsninger på markedet. Den nyeste teknologi på området for demensbokse er en robot-pilleboks, der snakker til borgeren for at minde dem om medicinen. Løsningen fra DoseSystem i Odsherred Kommune er ikke helt så avanceret.

Bare det ikke går ud over plejen

Hos Ældre Sagen er de umiddelbart positive overfor velfærdsteknologien, så længe det ikke bliver en teknologitvang for borgeren. De gør opmærksom på, at boksen ikke må gå hen og erstatte kontakten til det omkringliggende samfund, som plejepersonalet repræsenterer.

– Det er et udmærket supplement, hvis det anvendes til en gruppe, som har jævnlig kontakt med sundhedspersonale, der kan se borgerens helhedssituation og kan se, hvis vedkommende er ked af noget. Så kan der anvendes mere tid til borgere på andre områder, hvis tiden vel at mærke ikke bare bliver sparet væk, siger Olav Felbo, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Læs også: Teknologi i ældreplejen boomer

I Odsherred Kommune er de opmærksomme på problematikken og pointerer, at det er frivilligt for borgeren, om de ønsker boksen. Borgeren får ikke frataget pleje men får tværtimod mere selvstændighed.

– Det er en ren medicinudlevering, og derfor er det ikke noget pleje, man tager fra den enkelte borger. Hvis borgeren stadig har pleje morgen, middag og aften, så rører vi ikke ved det. Det er ren ydelse til medicinudlevering, siger Laila Andersen.