Overblik: Her koster det mest at glemme at aflevere sine bøger

pengen

Du kender scenariet. Du modtager en påmindelse om, at din lånetid udløber om 3 dage. Men du har tusind andre ting om ørerne. Og pludselig, inden du får set dig om, modtager du en besked om hjemkaldelse af materiale, fordi lånetiden er overskredet – igen!

Tiden stjæler dine penge, og du må igen, til din store ærgrelse, betale ved kasse ét for din forglemmelse.

Men prisen for at aflevere for sent er langt fra ens blandt Sjællands biblioteker, hvor Københavns Kommune har lagt sig i spidsen med gebyrpriser, der ligger langt over gennemsnittet.

– Jeg kan ikke forstå, at det skal være dyrere et sted frem for et andet. Det er jo den samme gene, som bibliotekerne står med i forhold til bøger, der er for sent afleveret, siger Rikke Lindberg Pedersen, låner på Københavns Bibliotek, og fortsætter,

– De lånere, som står i kø, er ligeså generet her som på andre biblioteker. Så jeg forstår ikke, hvorfor det skal være anderledes her.

På København Kommunes Biblioteker er bødetaksten ved for sen aflevering dobbelt så høj efter 7 dages overskridelse af lånetiden sammenlignet med bødetaksten på samtlige sjællandske biblioteker.

Kortet her viser en oversigt over gebyrtakster på Københavns Hovedbibliotek og nærliggende biblioteker. Klik på bogen for at se bødepriserne hos det enkelte bibliotek.

 

Oversigten viser, at den gennemsnitlige gebyrtakst er 20 kr., når lånetiden overskrides med 1-7 dage. Overskrides lånetiden med 8 dage, ligger den gennemsnitlige bøde på mellem 50-75 kr.

Men som låner på Københavns Hovedbibliotek skal man punge ud med 120 kr., hvis man glemmer at aflevere inden for 8 dage. Det er altså dobbelt så mange penge, som naboen fra Frederiksberg skal betale.

Til borgernes fordel

Men de høje gebyrpriser er til fordel for borgerne selv, mener Anne Poulsen, afdelingsleder hos Borgerbetjening på Københavns Hovedbibliotek.

– Taksternes størrelse er med til at adfærdsregulere. Det sikre, at materialerne kommer hjem og er i cirkulation, så andre borgere også har mulighed for at bruge dem.

 

LOV OM BIBLIOTEKS-
VIRKSOMHED

§ 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden.

Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år.

Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år.

Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.

(Kilde: Retsministeriet.dk)

Tidligere havde Københavns Biblioteker flere intervaller for gebyrtakster, blandt andet en mellemtakst på 50 kr., men den har de slettet. De nuværende takster er begrænset til de tre intervaller, som følger lovens maksimum for, hvor meget kommuner kan opkræve i gebyr for overskridelse af lånetiden.

Men ifølge Henriette Hye-Knudsen, Københavns Kommune, er der ikke lavet statistik over, om de højeste takster faktisk får flere materialer hjem i tide.

– Jeg kan ikke svare på, om vi får flere eller færre udlånte materialer hjem med de nye takster.

Bibliotekslånere fra Københavns Kommune skal dog ikke frygte, at de penge, som de indbetaler ved biblioteksbøder, går forgæves.

– Pengene går blandt andet til at købe nye materialer for, så på den måde bliver pengene i bibliotekerne. De bliver i borgernes hænder, understreger Anne Poulsen.

Lånerne bliver på biblioteket

Ifølge Anne Poulsen har Københavns Kommunes Biblioteker ikke tænkt sig at ændre på gebyrtaksterne fremadrettet.

Og til trods for at Københavns Kommune har de højeste gebyrtakster, kan de også fortsat regne med at høste penge ind på glemsomme lånere.

– Jeg kunne ikke finde på at tage til fx Frederiksberg. Det er noget med logistik og hurtigt frem og tilbage, siger bibliotekslåner Rikke Lindberg Pedersen.