Regel spænder ben for nødhjælpsarbejde

Yngre læger rejser ikke længere ud til verdens brandpunkter. Det har regel for lægeuddannelsen har sat en stopper for

Yngre læger rejser ikke længere ud til verdens brandpunkter. Det har regel for lægeuddannelsen har sat en stopper for

Mange unge læger drømmer om at rejse ud i verden og hjælpe mennesker i nød.

Alligevel vælger yngre læger nødhjælpsarbejde fra, fordi det kan skade deres fremtidige karriere. De yngre der vil ud med eksempelvis Læger uden Grænser, bliver nemlig dårligere stillet, når de skal ansøge om specialuddannelse.

Det skyldes regeringens såkaldte fireårsregel fra 1. august 2008, som går ud på, at lægestuderende skal begynde på en specialuddannelse senest fire år efter påbegyndt klinisk basisuddannelse. Når de er færdige med det og det obligatoriske introforløb, har de to år tilbage til at finde ud af hvad de vil, samle point til deres ansøgning og få en stilling.  Det øgede tidspres afskrækker de yngre læger fra at udføre humanitært arbejde.

 
Ikke en eneste ansøgning
I Læger uden Grænser er man bekymret.

»Vælger man alligevel at tage ud med os, skader man sin ansøgning og risikerer ikke at komme ind på den ønskede specialuddannelse. Regeringen burde give fri dispensation for humanitært arbejde,« siger Merete Engell, som er International HR chef for Læger uden Grænser.

De har endnu ikke har modtaget en eneste ansøgning fra nogen, der ligger under fireårsregelen. Det mener hun sender et uheldigt signal fra regeringen om, at humanitært arbejde ikke har værdi. Det preller af på Venstre.

Vi uddanner læger, for at de skal kunne virke i det danske sundhedssystem. Det er derfor ikke attraktivt for os, at de rejser væk,« siger uddannelsesordfører for Venstre Peter Juel Jensen (V)

 

Bliver bedre læge i felten

Ifølge bekendtgørelsen for fireårsregelen kan man kun søge om et halvt års forlængelse ved humanitært arbejde. I Læger uden grænser forpligter man sig for mindst et år, hvorved den tid man bruger på det tæller med i regnskabet.    

Merete Engell mener, at man bliver en bedre læge af de erfaringer, man får hos Læger uden Grænser.

»Man står i felten med et kæmpemæssigt ansvar, og man vokser både som menneske og som læge,« siger Merete Engell.

 
Forskning vægtes højere
Det kan være særligt svært at komme ind på en specialuddannelse, hvis man ønsker et af de mere eftertragtede hovedforløb. Derfor prioriterer mange de aktiviteter, der vægtes højst i deres ansøgning.

»Forskning vægtes højere, når stillingerne besættes end humanitært arbejde,« fortæller Ulla Darling Hansen, som er overlæge i gynækologi og obstetrik på Odense Universitets Hospital. 

»Hvis en lægestuderende tager ud med Læger uden Grænser, har han mindre tid til at få erfaring inden for det ønskede specialeområde og er derfor dårligere stillet, når der skal ansøges.«

Læs også:

Tina Nedergaard: Sygeplejersker skal kunne førstehjælp

Politisk flertal: Sygeplejersker skal kunne førstehjælp