Regning i skoven giver dygtigere elever

Bogstavjagt og regnestykker i det fri gør de små elever dygtigere til matematik og dansk og gavner elever med ild i rumpen, viser erfaringer fra folkeskolen

Bogstavjagt og regnestykker i det fri gør de små elever dygtigere til matematik og dansk og gavner elever med ild i rumpen, viser erfaringer fra folkeskolen

Børn i de små klasser lærer mere og kan koncentrere sig i længere tid, når noget af undervisningen foregår som leg i naturen. At bevæge sig hjælper særligt de elever, der har svært ved at sidde stille og lytte i et klasseværelse i lang tid af gangen men gavner faktisk alle elever.

Det er lærernes konklusion på fire års arbejde med fysisk aktivitet på Vipperød Skole, som er en folkeskole i Holbæk Kommune. Her har leg og bevægelse været en fast del af skemaet på linje med dansk og matematik. 

»Eleverne lærer mere i faget men også resten af dagen, hvor de har mere energi og kan koncentrere sig bedre,« siger Jeanette Jørgensen, som er lærer på Vipperød Skole.

De tredje klasser, som har haft været aktive i fire timer om ugen, klarede sig bedre end tidligere klasser ved de nationale test i dansk og matematik, inden eleverne i sommers fortsatte op i fjerde klasse. Jeanette Jørgensen har undervist en af klasserne alle årene, og klassen har haft leg og bevægelse siden 2006, hvor den fysiske aktivitet blev sat på skemaet i indskolingen på Vipperød Skole. Det fortæller Jeanette Jørgensen.  

Gode erfaringer på forskellige skoler
Oplevelserne med at bringe mere fysisk bevægelse ind i folkeskolen og særligt de yngste klasser har været positive i flere kommuner, fortæller Jan Hulevad, som er konsulent i Danmarks Lærerforening. Han har kun fået positive tilkendegivelser fra lærerne, som alle mener, mere fysisk aktivitet giver dygtigere elever.

»Både Århus og Københavns kommune har bragt mere bevægelse ind i undervisningen og har haft succes med det,« fortæller Jan Hulevad.

Eleverne koncentrerer sig bedre nu
Miljøet i klassen blev sundere, fordi eleverne blev roligere og behandlede hinanden bedre. Eleverne var ikke så stressede og irritable efter lang tids arbejde med opgaver eller lytten til læreren i klassen, siger Jeanette Jørgensen. 

»Børn lærer bedst, når de har tingene i hånden, samtidig med de bevæger sig. Vi har mange specielt drenge, som godt kan fastholde sig i en aktivitet, når de er i gang fysisk i stedet for bare at sidde på en stol og lytte og være passive,« siger Jeanette Jørgensen.

Hun forklarer, at der også er piger, der har svært ved at sidde stille og lytte, og mener, det er alle børn, der får et større udbytte af undervisningen, når den kombineres med leg og bevægelse.

Kristendom i skoven
I Leg og bevægelse er eleverne udenfor og fysisk aktive, samtidig med at de lærer dansk, matematik, natur og teknik eller kristendom. Det kan være et løb, hvor eleverne skal finde bogstaver, de skal sætte sammen til ord eller snakke om, hvordan man staver til dådyr, og hvilke dyr man kan møde i den danske natur. Eller balancere på træstammer, mens de tæller til 20.

»Det har været en succes, og eleverne er blevet dygtigere. De har det også bedre socialt, fordi der er mere plads til at gå lidt væk, og det giver mere ro,« siger Jeanette Jørgensen, som har været tovholder på projektet på Vipperød Skole.

Danmarks Lærerforening støtter helhedsskolen og mere bevægelse i undervisningen. Men de mener, det skal udspringe af lokale initiativer og besluttes lokalt på skolerne, hvordan det skal gøres, og på en måde, som lærerne kan støtte.   

Bevægelse er ikke et mirakelmiddel
Bevægelse i sig selv er ikke en kilde til læring, mener Jesper von Seelen, Ph.d. studerende på institut for Bevægelse, Idræt og Samfund på Syddansk Universitet.

»Det er en skrøne, at man bliver klogere af at bevæge sig. Bevægelse i forbindelse med læring er blevet hypet,« siger Jesper von Seelen.

Leg og bevægelse i folkeskolen giver en bedre undervisning, men bevægelse i sig selv gør ikke eleverne dygtigere, vurderer Jesper von Seelen.

»De gode resultater skyldes nok nærmere, at undervisningen bliver mere konkret, når eleverne fx opfører et skuespil i stedet for at læse i en historiebog. Den fysiske aktivitet kan dog give eleverne bedre koncentration og give et afbræk i tavleundervisningen,« vurderer Jesper von Seelen.

Der har altid været 10-15 minutters leg, hvor eleverne har rørt sig udenfor, ud af halvanden times undervisning i de yngste klasser på Vipperød Skole. Ændringen består i, at det faglige er blevet en del af bevægelsen og fylder halvanden time i stedet for fem minutter hist og her.

»Børn kan kun koncentrere sig 6-8 minutter om opgaver, de ikke arbejder med af egen fri vilje, og derfor er det en god ide med afveksling i undervisningen,« siger Jesper von Seelen.