Se hvilket parti på Københavns Rådhus, som er dyrest i drift

En gennemgang af de københavnske kommunalpolitikeres udgifter til mobiltelefon og taxa viser, at der er stor forskel på, hvor mange af skatteydernes penge, der bliver spenderet

En gennemgang af de københavnske kommunalpolitikeres udgifter til mobiltelefon og taxa viser, at der er stor forskel på, hvor mange af skatteydernes penge, der bliver spenderet

Et socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation er mere end dobbelt så dyr i drift som en konservativ en af slagsen.
I hvert fald hvis man måler på kommunalpolitikernes udgifter til mobiltelefon og taxa.
En beregning af de københavnske kommunalpolitikeres såkaldte ”repræsentationsudgifter” viser, at der er stor forskel mellem partierne, når telefonregningen og den tjenstlige kørsel med taxa skal betales.
De socialdemokratiske medlemmer af borgerrepræsentationen brugte i 2010 gennemsnitligt over 20.000 kr. på telefon og taxa pr. mand. Det tilsvarende tal for De Konservative var knap 10.000 kr.

Telefonen er dyr
En tendens, som går igen blandt partierne med de højeste udgifter, er, at mobiltelefonen er dyrest. Mobiltelefonen udgør den største udgift for Socialdemokraterne, Liberal Alliance og De Radikales medlemmer af borgerrepræsentationen, som er de tre partier med de højeste udgifter pr. politiker, mens de to partier med de laveste udgifter, De Konservative og Venstre, bruger mindre på telefonen, end de gør på taxakørsel.
Venstres politikere bruger faktisk mest på taxa, mens de flittige telefonbrugere fra Enhedslisten kører under en tredjedel så meget som Venstre.

Socialdemokraterne brugte i gennemsnit for knap 14.000 kr. på telefonen, hvilket beløb sig til over 200.000 kr. for partiet samlet set, der med sine 15 menige medlemmer er den klart største gruppe i Københavns borgerrepræsentation.

Jesper Christensen, gruppeformand for Socialdemokraterne, siger, at han ikke har en nærmere forklaring på, hvorfor udgifterne har været så høje for sin gruppe, men fortæller, at man, både i gruppen såvel som i gruppeformandskredsen, har diskuteret, hvordan man kan nedbringe udgifterne.

Stor forskel mellem politikerne
På trods af de overordnede tendenser, er forbruget langt fra ens inden for de enkelte partier. Inden for Socialdemokraterne strækker udgifterne sig eksempelvis fra 4369 til 77.441 kr. mellem ”det billigste” og ”det dyreste” medlem. 

Det samme gælder inden for duksene fra De Konservative, hvor skellet strækker fra 1900 til 22.000 kr.
Cecilia Lonning (V) var med sine repræsentationsudgifter til telefon og taxakørsel på 1481 kr. den politiker i København, der var billigst i drift, mens den dyreste var Jesper Christensen, gruppeformand for Socialdemokraterne, som havde tilsvarende udgifter for 77.441 kr.

Jesper Christensen siger, at han er glad for, at man i Københavns kommune har et system, hvor der er offentlighed omkring repræsentationsudgifter, men advarer mod personfiksering.

»Der kommer flere og flere ting, som bliver placeret på personer, fordi kommunen fx vælger nogle måder, at løse deres problemer med papirforbrug,« siger han. 

Jesper Christensen siger, at hans repræsentationsudgifter bl.a. skyldes, at han som næstformand i borgerrepræsentationen har en række merudgifter til eksempelvis taxakørsel, når han skal deltage ved møder, hvis overborgermesteren ikke har mulighed for at deltage.
Derudover siger han, at han har været ramt af høje telefonregninger, i forbindelse med roaming og datatrafik i udlandet.

Overblik
Beregningen er foretaget på baggrund af borgerrepræsentationens repræsentationsudgifter til telefonsamtaler og datatrafik, samt tjenstlig taxakørsel. Tallet dækker borgerrepræsentationens medlemmer, men ikke dem med borgmesterposter, eller dem, som ikke har siddet hele 2010. Nedenstående tal for udgifter er gennemsnitsudgiften pr. medlem for telefon og taxakørsel i 2010.
De dyreste:
– Socialdemokraterne: 20.734 kr.
– Liberal Alliance: 18.509 kr.

De billigste:
– De Konservative: 9883 kr.
– Venstre: 12.283 kr.