Svage personer med handicap giver op i ankesager

De svageste personer med handicap anker ikke, når de får afslag på hjælp fra kommunen.

De svageste personer med handicap anker ikke, når de får afslag på hjælp fra kommunen. Kommunernes Landsforening har ikke nogen løsning på, hvordan man sikrer, at de svageste får mulighed for at anke

Personer med handicap kan søge hjælp og støtte hos kommunen, og hvis de får afslag på hjælpen, kan de anke sagen til de sociale myndigheder. Mange af de mest ressourcesvage personer med handicap giver op, når de modtager brevet med afslaget i, mener handicapeksperten Gitte Madsen.

Læs også: Socialrådgivere presset af pengemangel

Det er netop kommet frem, at personer med fysiske handicap klager meget mere over kommunernes afslag på støtte til merudgifter efter Servicelovens paragraf 100. Fra 2007 til 2010 er det sket en fordobling af klager på området. Kommunernes Landsforening kender godt problemstillingen, men har ingen løsning på problemet. 

»Sådan har det været i lang tid, at de ressourcestærke anker afgørelserne, og de ressourcesvage ikke gør,« siger vicekontorchef i Kontoret for Social- og Sundhedspolitik Kurt Hjortsø Kristensen. Han mener også, at det er Folketingets opgave at finde på en løsning, så man sikrer, at de svageste i samfundet har muligheden for at anke i sociale sager.

Læs også: Fordobling af klager mod kommuner

Bliver dårligere stillet
Handicapekspert og socialrådgiver Gitte Madsen mener, at kommunerne lige nu svinger sparekniven i de offentlige ydelser også på handicapområdet. Det går ud over de svageste personer med handicap i samfundet. 

»De mister deres ydelser. De bliver dårligere stillet, hvis de ikke har nogle stærke pårørende, som kan anke for dem,« siger hun. 

Faktaboks:
Servicelovens paragraf 100 handler om, at kommunen skal give støtte til de merudgifter, som borgeren har, som følge af sit psykiske eller fysiske handicap.

Formålet med Serviceloven i sin helhed, at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135328#K1 

Læs også:
Psykisk syge og handicappede får sparekniven