Sveriges sidste koralrev risikerer at dø

Säcken Revet, som er domineret af korallen ’Lophelia Pertusa’, kan risikere at uddø. Derfor har en gruppe forskere for Göteborg Universitet besluttet sig for at flytte sunde koraller fra et nærliggende koralrev i Norge til Säcken Revet, fremgår det af Göteborg Universitets hjemmeside. Säcken Revet indbefatter et område på 5000m², men der er på nuværende kun koraller at finde på 300-500 m².

Årsagen til, at så mange koraller er blevet ødelagt i Säcken Revet, er blandt andet bundtrawling. Det er en typisk årsag til ødelagte rev, fortæller marinbiolog Hanne Winter fra Greenpeace. Säcken revet har været under løbende opsyn, som viser, at tilstanden forringes. ”Tidligere var der tre steder med koraller i Koster Fjord, i dag er Säcken det eneste sted der er tilbage,” siger marinbiolog og forsker Michael Dahl i nyheden på Göteborgs hjemmeside.

Et koralrev er afhængigt af larver fra andre rev, hvis det skal gendanne sin sundhed efter at være blevet ødelagt. Forskerne fra Göteborg Universitet har i lang tid set et håb for koralrevets overlevelse ved at larver bevæger sig fra norske farvande til det svenske rev. Men revet ligger alt for isoleret til dette vil lykkes. Derfor er sandsynligheden for, at revet vil genoprette sig selv meget lille, og dermed griber forskerne ind for bevarelsen af Säcken reef.

Forpligtede til bevaring
Koralrev er vigtige for ”herlighedsværdien” i naturen, siger Hanne Winter. Hermed mener hun, at de er smukke at se på. Men det handler samtidigt også om vores ”forpligtigelse til bevarelse af biodiversitet”. For at have koralrev kræver det, at der er en god sund natur. Fiskenes føde opholder sig oftest ved korallerne. Derfor er det steder komercielle fisk kan søge hen for at finde deres føde, fortsætter Hanne Winter.

Intet nyt i at flytte koraller
Det er ikke noget nyt, at der flyttes på korallerne for at beskytte naturen. ”Der er allerede steder rundt omkring i verden, hvor man laver små koralhaver, hvor man dyrker koraller i små undervandshaver. Dykkere svømmer ud og sætter korallerne ned i områderne. Hanne Winter fortæller: ”Det gør man, fordi korallerne er så vigtige for at skabe mangfoldighed i havet.”

Læs også: Forskere: Havets økosystem er i fare