Sygeplejerskestuderende: Vi vil lære at tale om sex

Det er ikke alle sygeplejersker, der finder det lige bekvemt at spørge ind til patienternes sexliv. Mange undlader det, selvom det er en del af jobbet.
Foto: T. Grace Emori / CDC, Courtesy: Public Health Image Library

Mange sygeplejersker taler ikke med patienterne om sex, selvom det faktisk er en del af jobbet.

Det erfarer Sara Lærche Hansen, 21, der er sygeplejerskestuderende og indtil videre har været i praktik på danske sygehuse i sammenlagt 29 uger.

Hun mener, at sygeplejersker skal blive bedre til at tale om sex:

– Jeg synes helt klart, at det er noget, man skal blive bedre til, siger Sara Lærche Hansen.

Punktet om seksualliv springes over

Ifølge psykolog Karina Kehlet Lins er det en faldgrube, når man arbejder i sundhedsvæsnet, at rigtig mange enten er usikre omkring deres eget seksualliv eller bange for at overskride patientens grænser. Og ofte begge dele.

Læs også: Psykolog til sundhedsfaglige: I skal turde tale om sex

– Sygeplejersker får jo faktisk en liste med punkter, de skal spørge ind til, men punktet omkring seksualliv bliver sjældent udfyldt, fordi de ikke ved, hvordan de skal spørge, og det er et problem, siger hun.

Dette kan den sygeplejerskestuderende Sara Lærche Hansen genkende fra sin egen praktikperiode:

– Der burde jo ikke være nogen huller i formularen, når man laver indlæggelsessamtaler, men jeg har ofte overhørt, at særligt punkterne om sex springes over, siger hun.

Sara Lærche Hansen kan også genkende, at nogle sygeplejersker føler, at de overskrider patientens grænser ved at spørge ind til personens sexliv.

– Det ville være nemmere for mange, hvis man fik nogle retningslinjer og gode råd til, hvordan man spørger ind til emnet, siger hun.

Jeg synes helt sikkert, at det burde fylde noget på uddannelsen
Sygeplejerskestuderende Sara Lærche Hansen, 21

Det er de sundhedsfagliges job at åbne op for samtalen

Derfor mener Sara Lærche Hansen også, at det er de sundhedsprofessionelles job at indlede sådan en samtale, så patienten ikke bliver udsat for selv at skulle tage det svære emne op:

– Jeg har selv oplevet, at en mand med kateter kom og spurgte: ”Hva’, hvordan gør jeg lige, når jeg skal hjem til konen i weekenden?”. I hans tilfælde er man kommet frem til, at han havde inkontinens og skulle have et kateter. Men så har man ikke åbnet op for samtalen om, hvad et kateter betyder for sexlivet.

– Så kommer man jo ud i den lidt pinlige situation for patienten, hvor de er nødt til at komme til os og spørge, og det er jo ikke meningen, siger Sara Lærche Hansen.

Læs også: Eksperter er uenige om kønskvoter

Hun har også erfaret, at man nogle gange kan blive anset som ekstra god til sit arbejde, når man tør tale om patienternes sexliv.

– Jeg synes jo, at det er forkert, at man bliver anset som ekstra god, når man egentlig bare udfører sit arbejde, siger hun.

– Men samtidig kan jeg også godt forstå det, fordi vi hverken på uddannelsen eller på sygehusene får noget viden om, hvordan vi skal tale om sex, siger Sara Lærche Hansen.

Sex burde fylde mere på uddannelsen

For Sara Lærche Hansen er det ikke et problem at tale om emnet, men det er et problem for mange af hendes medstuderende og kolleger, at man på uddannelsen ikke har nok fokus på samtalen om sex:

– Jeg synes helt sikkert, at det burde fylde noget på uddannelsen, og at man kunne have et forløb med eksempelvis en sexolog, der handlede om, hvordan man taler om sex med patienterne.

Læs også: Flyt fra storby til nabokommune og spar over 60 procent

Ann-Berit Schelde er uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen i Næstved. Ifølge hende er det en relevant problemstilling, som hun også mener, at institutionen er opmærksom på:

– Vi er i gang med en proces, hvor vi prøver at gøre forløbene på semestrene lidt skarpere, og med til det hører et større fokus på køn og seksualitet.

– Og jeg synes faktisk, at vi har fået løftet det lidt, blandt andet med vores forløb om ’situationsbestemt kommunikation’, hvor de studerende kan øve sig lidt på nogle samtaler, som måske ikke er så nemme, siger hun.

Selvom Ann-Berit Schelde mener, at det er noget, man er blevet bedre til at sætte fokus på i uddannelsen, så afviser hun heller ikke, at man godt kunne have mere fokus på det fremover.

– Det er bestemt noget, vi overvejer, siger hun.

Læs også: Nordisk film: Alle danske voksenfilm får undertekster

Sådan gjorde vi: Journalisten havde i forvejen lavet en artikel om, at en psykolog med sin bog ville sætte fokus på, at sundhedsfaglige var for dårlige til at tale om sex med deres patienter. Derfor ville journalisten gerne undersøge, om det forholdte sig sådan i virkeligheden. Gennem sit netværk fandt journalisten frem til den sygeplejerskestuderende. Alle interviews er foretaget via telefon.