Talforvirring: Integrationsindsats giver flere unge i ledighedsstatistikken

Det er på en arbejdsplads, man kan lære dansk kultur og omgangsform, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Foto: NASA/JPL-Caltech/Lyle Tavernier

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er kommet langt flere unge langtidsledige i Danmark i alderen 16-29 år.

Det lyder umiddelbart som en voldsom stigning, men det er ikke hele sandheden.

For ifølge Anders Eeg, der er fuldmægtig hos Danmarks Statistik, dækker stigningen over, at unge på integrationsydelse hurtigere bliver vurderet jobparate. Og når de unge bliver vurderet jobparate, men stadig står uden job, kommer de til at optræde som ledige i statistikken.

I 2017 blev 5-10% af personerne på integrationsydelse erklæret jobparate. I år er tallet steget til 60%.

Den nye statistik får det altså til at se ud som om, at der er stigning i unge langtidsledige, men det skyldes i virkeligheden, at unge på integrationsydelse er rykket fra en kategori til en anden.

 

Hvornår er man langtidsledig?

Langtidsledige er afgrænset som personer, der har været bruttoledige i et år eller mere, og langtidsledige karakteriseres som enten dagpengemodtagere eller modtagere af kontanthjælp.

Kilde: dst.dk

Integration sker på arbejdspladsen

Mennesker, der kommer til Danmark, skal groft sagt kunne arbejde fra dag et. Også selvom de ikke kan dansk.

Sådan er forventningerne, når indvandrere og flygtninge idag møder de danske jobcentre, forklarer Anders Eeg. Sådan var det ikke tidligere, og det er forklaringen på at så mange unge er rykket over i kategorien jobparat.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet var målet med at vurdere flere unge jobparate, at flere flygtninge og familiesammenførte skulle komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende.

Ministeriet oplyser i en mail,

– Regeringens mål er, at de nye flygtninge skal integreres bedre, end det hidtil er sket. Ved at møde flygtningene som jobparate og ved tidligt at igangsætte en virksomhedsrettet indsats bliver perspektivet for den enkelte flygtning, at man skal arbejde og forsørge sig selv, mens man er her – frem for en tilværelse på offentlig forsørgelse. Det er på en arbejdsplads, man kan lære dansk kultur og omgangsform, træne det danske sprog og i sidste ende skabe grundlaget for at kunne forsørge sig selv og få et liv som aktiv samfundsborger.

 

Hvad er integrationsydelse?

Integrationsydelse er en særlig lav dansk overførselsindkomst, der gives til indvandrere og øvrige indbyggere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år. Integrationsydelsen gives i stedet for kontanthjælp og er omtrent på niveau med et SU-stipendium.

Kilde: Wikipedia.dk

Størst procentmæssig stigning i Glostrup
Med en stigning på 250% er Glostrup Kommune den kommune i Region Hovedstaden, der har oplevet den største stigning af unge langtidsledige. Tallene dækker dog over ganske få unge. Reelt er stigningen gået fra 4 til 14 langtidsledige.

Torben Jensen (S), formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Glostrup Kommune, siger,

– At procentdelen af langtidsledige unge er steget med 250% beror jo på, at vi forvejen har så få unge langtidsledige. En stigning på 10 personer er selvfølgelig 10 for mange.

Københavns Kommune er den kommune, der har flest langtidsledige unge. I maj i år havde kommunen 492 langtidsledige unge. Det var 49 flere langtidsledige unge end året før.

Anders Eeg fra Danmarks Statistik fortæller, at selvom ledigheden blandt de unge steg fra 2017 til 2018, så har ledigheden har stabiliseret sig og stiger ikke i øjeblikket.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt en statistik på Danmarks Statistik, der viste, at hver tredje ledige på kontanthjælp var langtidsledig. Journalisten var overrasket over, at antallet af unge langtidsledige var steget med 58%. Derfor ringede journalisten til Danmarks Statistik for at finde ud af, hvorfor statikken så ud, som den gjorde. Journalisten ringede desuden til Glostrup Kommune, der havde haft den største procentmæssige stigning og til Københavns Kommune, der havde det største antal unge langtidsledige. Det var dog ikke muligt at få en kommentar fra Københavns Kommune på grund af efterårsferie.