Tosprogede ser verden mere nuanceret

Tosprogede opfatter verden i flere nuancer, viser ny forskning.  Foto: Flickr
Tosprogede opfatter verden i flere nuancer, viser ny forskning.
Foto: Flickr

Ny forskning viser, at tosprogede ser verden fra flere perspektiver gennem deres sprog. Forskningsresultaterne er dog stadig til debat.

– Ved at have et andetsprog har du en alternativ opfattelse af verden, lyder det fra professor i psykolingvistik Panos Athanasopoulos fra Lancaster Universitet, som har været en del af forskningen.

Forskningen tager udgangspunkt i engelsk-tysktalende personer og viser, at sprogene engelsk og tysk ofte fokuserer på forskellige elementer i sætninger. Hvor tysktalende lægger vægt på handlingers udfald, lægger engelsktalende vægt på selve handlingen, skriver The American Association for the Advancement of Science.

I en dansk kontekst kan det forstås, som at man udvider sit sprog, idet man har nogle ord på dansk, som ikke findes på engelsk og omvendt. Ordet ‘hyggeligt’ findes eksempelvis ikke i det engelske sprog. Derfor har man som dansk-engelsktalende en udvidet forståelse af verden gennem sit ordforråd.

Læs også: Fremmedsprog rykker på lønsedlen

Tosprogede lærer hurtigt

Anders Højen, lektor på Syddansk Universitet ved Institut for Sprog og Kommunikation, siger, at specielt tosprogede børn er hurtigere i stand til at se ting fra forskellige sider.

– Tosprogede lærer hurtigere at fokusere på, at der er flere dimensioner. Og tosprogede er også hurtigere til at håndtere flere typer information eller undertrygge irrelevant information, siger lektoren.

Han tilføjer, at tosprogede, der taler med andre tosprogede, nogle gange blander sprogene sammen, og dermed trækker på flere ressourcer rent sprogmæssigt. Men typisk det ene sprog det dominerende.

Desuden hænger det sammen med, at de to sprog tilhører hver deres sfærer. Altså at det ene sprog er dominant i for eksempel hjemmesfæren og det andet uden for hjemmet, forklarer han.

Ved at have et andetsprog har du en alternativ opfattelse af verden
Professor i psykolingvistik Panos Athanasopoulos fra Lancaster Universitet

Læs også: De tosprogede børn skal blive bedre i skolen

Der må skelnes mellem sprog og kultur

Der er stadig skeptikere, som kriteserer sammenhængen mellem sprog og verdensopfattelse, og som derfor er uenig i den nye forskning. Hvor fokus i sætningen ligger, afhænger af den specifikke situationen og kan derfor variere fra situation til situation, beskriver kognitivpsykolog Barbara Malt fra Lehigh Universitet i Pennsylvania til AAAS.

Lektor Anders Højen beskriver desuden, hvordan det er svært at vurdere, om det er sproget eller kulturen, der nuancerer et verdensbillede.

– Det er vanskeligt at drage slutninger om verdensopfattelser, fordi man som tosproget typisk bevæger sig i flere kulturer. Hvis man eksempelvis har forældre fra forskellige lande, siger han.

Det er derfor også svært at tilskrive sprogkundskaberne hele æren for det nuancerede verdensbillede, udtrykker han.

Nedenfor ses et kort over de officielle sprog i Europa. Farverne indikerer:

Blå: et officielt sprog

Grøn: to officielle sprog

Rød: tre officielle sprog

Gul: fire officielle sprog