Tysk mindsteløn kan sikre danske arbejdspladser

En tysk mindsteløn vil styrke den danske konkurrenceevne, og fastholde arbejdpladser herhjemme
En tysk mindsteløn vil styrke den danske konkurrenceevne, og fastholde arbejdpladser herhjemme

En fast tysk mindsteløn står som en af de tre største krav fra partiet SPD, der i onsdags indledte forhandlinger med Angela Merkels CDU om at danne regering. Såfremt mindstelønnen bliver indført i Tyskland, vil det blive mindre attraktivt for danske virksomheder at flytte produktionen syd for grænsen, det vurderer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Institut for Statskundskab, Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

– For nogle brancher i Danmark kan det have en direkte effekt, at man har en mindsteløn i Tyskland. Det vil ikke kunne svare sig at flytte produktion til Tyskland, siger Laust Høgedahl.

Lønomkostningen vil stige i Tyskland, og den danske konkurrence evne vil blive bedre i forhold til de tyske produktionsvirksomheder.
Kim Brandt, formand for 3F Aabenraa

Mindstelønnen betyder højere løn til de tyske arbejdere og dermed højere omkostninger til produktion for tyske virksomheder. Laust Høgedahl forklarer, at det specielt er de store danske eksporterende produktionsvirksomheder, der forventes at stå stærkere i konkurrencen med tyske virksomheder.

– Det er helt klart lavtlønsjobbene i den eksporterende sektor, der vil blive bevaret, vurderer Laust Høgedahl.

Forventning om at den tyske mindsteløn vil styrke den danske konkurrenceevne og svække den tyske kan ifølge Laust Høgedahl også bekræftes af argumenterne imod mindstelønnen i debatten, der er aktuel i Tyskland lige nu.

– En af argumenterne imod at indføre en tysk mindste løn, er argumentet om, at man er bange for, at det kan påvirke den tyske konkurrenceevne, fortæller Laust Høgedahl.

3F: færre søger mod Danmark

3F Aabenraa forventer ligeledes en positiv effekt af en tysk mindsteløn i Danmark, såfremt den bliver vedtaget.

– Der er ingen tvivl om, at en lovgivet mindsteløn i Tyskland vil få en betydning for arbejdspladser i Danmark. Alene det at en tysk arbejder vil kunne leve af ét job, frem for at skulle have flere, vil i sig selv få færre til at tage arbejde i Danmark, udtaler formand for 3F Aabenraa, Kim Brandt.

SPD foreslår en mindsteløn på 8,5 euro, der svarer til ca. 64 kr. 3F oplyser på deres hjemmeside, at startniveauet for overenskomstlønnen for industrisektoren i Danmark ligger på 108,70 kr. i timen.  Mindstelønnen i Tyskland vil altså betyde, at forskellen på virksomhedens udgifter til løn i Tyskland og Danmark vil blive mindre.

– Lønomkostningen vil stige i Tyskland, og den danske konkurrence evne vil blive bedre i forhold til de tyske produktionsvirksomheder, fortæller Kim Brandt.

Danske slagteriansatte

 Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl og Kim Brandt fra 3F Aabenraa peger begge på, at en tysk mindsteløn specielt vil kunne få betydning i de danske slagteriansattes kamp for at fastholde arbejdspladser i Danmark.

– Der hvor jeg tror, at en lovgivet mindsteløn vil få størst betydning er nok på fødevare industrien. Hvis slagterierne i Tyskland, vil få en væsentlig større lønomkostning, vil der ikke være så stor en afregnings forskel mellem danske og tyske slagterier, siger Kim Brandt

– Hovedparten af arbejdet med slagtning af svin går i dag til Tyskland, og det vil for slagterierne ikke kunne svare sig i samme omfang at flytte produktionen, siger Laust Høgedahl

Den tyske mindsteløn kan således blive interessant i debatten om fastholdelsen af arbejdspladser på danske slagterier.

Læs også: Danish Crown: Tysk mindsteløn hjælper ikke danske slagteriansatte 

Danish Crown oplyser, at den danske slagteriansatte i gennemsnit får 195 kr. i timen i startløn. For cirka 2 uger siden stemte de godt 6.000 slagteriansatte hos Danish Crown nej til virksomhedens løsningsforslag med en lønnedgang på 6,4 % for at sikre arbejdspladserne. I søndags kom de slagteriansattes organisation, Førevareforbundet NNF, med deres udspil til et løsningsforslag til Danish Crown, der blandet andet indeholder en trepunkts-plan.