Arbejdsmarkedsforsker: Tryghed i det offentlige er fortid

Bankkunder kan tjene på gældskrise
Lønforhandlinger er et af områderne hvor det offentlige arbejdsmarked skelner til det private

Når en jobansøgning blev sendt til det offentlige for 15 år siden, var det med et ønske om at få jobsikkerhed og en god pensionsordning. Blev ansøgningen sendt til det private, var det med ønsket om en mulighed for at forhandle individuel løn og fleksible arbejdstider. I dag ser billedet anderledes ud, fortæller arbejdsmarkedsforsker Nanna Wesley Hansen, der forsker i det offentlige arbejdsmarked hos Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet.

– Det offentlige arbejdsmarked skeler i dag i langt højere grad til det private. Det ser på områder som individuel lønforhandling, og tryghed i ansættelsen er udfordret.

Hos Dansk Magisterforening (DM), der har ca. 17.000 offentligt ansatte og ca. 7.000 privatansatte, genkender man billedet af, at de to arbejdsmarkeder minder mere om hinanden, oplyser Forhandlingschef i DM, Christel Andersen.

– Jobindholdet er i højere og højere grad sammenligneligt, fortæller hun.

Læs også: Lærerformand: Tåbeligt at tvinge arbejdsmarkedet ind i folkeskolens undervisning 

Fyringssedler

– Hvis man ser på effekten af effektiviseringsbølgen i det offentlige, som for eksempel kommunalreformen, så er det i dag nemmere at miste jobbet eller blive forflyttet, vurderer Nanna Wesley Hansen.

I DM kan man bekræfte, at det er blevet nemmere at få en fyreseddel i det offentlige.

 – På afskedigelsesområdet er det desværre vores indtryk, at det i perioden er blevet lettere at afskedige offentligt ansatte, så arbejdsmarkederne også på dette punkt er blevet mere ensartede, fortæller Christel Andersen.

Nanna Wesley Hansen forklarer, at man i det offentlige skeler til den private model, hvor der er behov for nemt at kunne regulere arbejdsstyrken, når tiderne skifter. Det er i højere grad blevet nødvendigt i det offentlige.

Lønforhandling

Individuelle lønforhandlinger var før et fænomen, som kun ansatte i det private kunne nyde godt af. Det hører dog fortiden til.

– Der er nu flere offentligt ansatte, som forhandler deres egen løn end det tidligere var tilfældet, fortæller Christel Andersen.

Forklaringen skal findes i konkurrencen med det private. 

– Arbejdsgiveren i det offentlige skal have mulighed for at tilbyde individuelle lønforhandlinger, når de skal rekruttere attakriv arbejdskraft, for at være konkurrencedygtig med det private. Det er blandt andet ingeniører og læger i yderområderne, siger Nanna Wesley Hansen

På pensionsområdet er det dog stadig større gevinst ved at være ansat i det offentlige.

– Andelen af lønnen, som betales til pension for privatansatte, har været stigende, men det er sjældent på niveau med den andel, der betales for offentligt ansatte, siger Christel Andersen.

Stadig forskel

Trods en udvikling, der vidner om at de to før så forskellige arbejdsmarkeder bliver mere ens, er der stadig lang vej og store forskelle.

– Arbejdsforholdene afhænger meget af den enkelte virksomhed i det private, hvor det i det offentlige stadig er bredt reguleret, fortæller Nanna Wesley Hansen.

– Flere steder i det private bliver hele lønnen forhandlet, hvor det i det offentlige kun er maks 10 % af lønnen, når det går højt for sig.