Uenighed om kæmpebyggeri: Er Lynetteholm løsningen for at sikre Københavns kyster mod vandstigninger?

Fra 2022 kan udsigten over Øresund komme til at ændre sig. Københavns Kommune vil nemlig bygge en helt ny ø mellem Nordhavn og Refshaleøen.
Foto: Ole Malling / By og Havn

I 2018 introducerede Københavns Kommune med daværende borgmester Frank Jensen i spidsen, planen om et nyt stort byggeri i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen. Der skal bygges en ny ø ved navn Lynetteholm. Øen skal blandt andet sikre København mod fremtidige vandstigninger på grund af klimaforandringer og skabe flere boliger i en voksende by. Men nu råber flere stemmer op for at stoppe planerne.

Om Lynetteholmen

  • Lynetteholmen er en ø, der skal bygges i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen.
  • Den nye bydel skal sikre København fra nord mod fremtidige vandstigninger som følge af klimaforandringerne. Bydelen skal desuden skabe boliger for 35.000 mennesker og samme antal arbejdspladser.
  • Byggeriet forventes at starte i 2022 og skal stå helt færdigt i 2070.
  • Lige nu foregår der en debat på især Christianshavn, om hvorvidt byggeriet er en god idé.
    Kilde: www.kk.dk

En af dem er John Andersen, der er professor i byplanlægning og sociologi på Roskilde Universitet. Han er medlem af tænketanken Bypolitisk Forum, som sammen med Østerbro Havnekomité arrangerer et møde på Christianshavn d. 30. november. På mødet vil der være en række foredrag og en debat om at stoppe byggeriet af Lynetteholm.

– Præmisserne for projektet, synes vi, har været ret svage, så vi syntes, det var vigtigt, at få løftet debatten omkring det. Der er store usikkerheder i økonomien omkring det store klima- og anlægsarbejde. Et argument, som tilhængere af Lynetteholmen ofte bruger, er, at det er en god måde at lave klimasikring på, fordi vandet vil stige. Men det kan man lave meget billigere og meget grønnere, siger John Andersen.

Holm eller diger?
Det er byplanlægger og forfatter Peter Schultz Jørgensen, som skal holde oplæg på mødet d. 30. november, også enig i.

– Man behøver ikke at lave en ø på 300 hektar for at lave en kystsikring af Københavns Havn. Det kan man gøre med en smal dæmning, og det koster langt mindre end at lave den dér ø, siger han.

Kristian Wederkinck Olesen, der er kommunikationschef for By og Havn, mener, at det ikke vil koste mindre at bygge diger eller dæmninger for at beskytte Københavns kyster, fordi der ikke vil være nogen indtægter ved byggeriet af digerne. Derfor bliver de kun en udgift. By og Havn skal stå for byggeriet af Lynetteholm i samarbejde med Københavns Kommune og Transport- og Boligministeriet.

Læs også: Københavnsvej nu og i fremtiden

Transportminister Benny Engelbrecht mener, at Lynetteholm vil være en god sikring af København mod de fremtidige klimaforandringer og havstigninger.

Med Lynetteholm vil man få en effektiv stormflodssikring af København fra nord, som i de kommende årtier efter alt at dømme vil opleve mere ekstremt vejr.
Transportminister Benny Engelbrecht.

Men politisk er der ikke fuldstændig enighed om, at Lynetteholm er en god klimasikring. Da forslaget om Lynetteholm blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation i 2018, stemte Enhedslisten imod. Enhedslistens talsmand for Lynetteholmen, Gorm Anker Gunnarsen, er ikke enig i, at Lynetteholmen er den bedste løsning for kystsikring.

– Behovet er i meget lille grad kystsikring. Vi kan lave kystsikring for billigere penge ved at lave et slusesystem omkring Trekroner (lille ø uden for København, red.), siger han.

Frygter for havmiljøet

Knud Erik Hansen formand for Danmarks Naturfredningsforening forklarer, at han frygter, byggeriet vil skade havbundmiljøet i Københavns Havn og ændre gennemstrømningen i Øresund.

By og Havn er ved at lave en såkaldt VVM-rapport, hvilket er en forkortelse for en miljøkonsekvensrapport, som skal vurdere forholdene for blandt andet havmiljø, klimapåvirkning, trafik og befolkningssundhed, inden byggeriet af Lynetteholm går i gang. Rapporten bliver først udgivet i slutningen af 2020.

Læs også: Miljøorganisation: Vanvittigt at nedsætte broafgift

Mødet på Christianshavn imod Lynetteholmen afholdes i slutningen af denne november. John Andersen fortæller, at der er et håb om at sætte gang i nogle tiltag, der kan udsatte byggeriet af Lynetteholm, så man kan vinde noget tid for bedre at kunne belyse, hvad konsekvenserne ved det bliver.

Vi har forsøgt at indhente en kommentar fra overborgmester Lars Weiss og Københavns Kommune om kritikken og om status på byggeriet af Lynetteholm, men det har desværre ikke været muligt.

Sådan gjorde vi: Jeg opdagede en begivenhed på Facebook arrangeret af Bypolitisk Forum og Østerbro Havnekomité, der hed “Stop Lynetteholm”. Jeg besluttede at skrive en opfølgende historie, hvor jeg undersøgte, hvad forbeholdet for byggeriet af Lynetteholm er, og hvad de, der står bag planlægningen af byggeriet, mente om kritikken. Alle interviews er foretaget over telefonen.