Uvidenhed skaber opgavetyve

Når man sidder og sveder over skriftlige opgaver, er det let at gå nettet for at søge flere informationer. Og citater. Her står det ofte meget bedre formuleret. Ctrl c, ctrl v. Man kunne ikke have skrevet det bedre selv. Mange studerende kopierer dele af tekster uden at henvise. Det er svindel, hvilket mange studerende ikke ved.

Copy-paste kultur
Plagiering er, når du tager andres tekst eller dele af teksten uden at henvise til, hvor du har den fra. I stedet fremstår den som din egen. Det er 10 studerende blevet snuppet for at gøre på Roskilde Universitet sidste år. Mange studerende både på RUC og på andre universiteter giver udtryk for manglende forståelse for, hvordan man skriver videnskabeligt.

”Det er i dag lettere at finde information og tekster og svar på internettet, som kan klippes ind i egne dokumenter eller anvendes direkte. Vidensbegrebet flytter sig, når viden er tilgængelig på nye måder,” siger prorektor på RUC, Hanne Leth Andersen.

Manglende oplysning
Samme tendens oplever de på Syddansk Universitet. Her er der registreret mellem 64 og 72 sager de sidste tre år.

”Minimum halvdelen af de studerende påpeger, at overtrædelsen er sket utilsigtet, for eksempel fordi de har sjusket med kildehenvisninger,” siger sekretariatsmedarbejder ved SDU Lone Junker Nielsen.

Hun tilføjer, at hun oprigtigt tror på, at der i de fleste tilfælde ikke er blevet svindlet med vilje. For at mindske plagiering, har Lone Nielsen medvirket til at lave en folder om plagiat, der er delt ud til alle nye studerende i starten af dette semester. Her kan de læse, hvad der betragtes som snyd, og hvilke konsekvenser det har.

Usikkerhed om regler
På RUC efterlyser de studerende også mere information.

”De studerende ønsker klare retningslinjer for, hvordan man skriver akademisk. De efterlyser egentlige kurser i akademisk skrivning,” siger Hanne Leth Andersen.

Hun påpeger også, at kurser ikke er nok.

”Det er vigtigt, at vi fra dag et giver de studerende overblik over, hvad det er for et læringskoncept, vi arbejder ud fra i uddannelserne, og hvordan vi tænker progressionen i arbejdet. Det er ikke kun noget, der sker på separate kurser, men noget som vejlederne skal formidle i det daglige arbejde."

På Roskilde Universitet tillæres den akdemiske opgaveskrivning gradvist gennem fire semestre, hvor der på hvert semester fokuseres på en seperat del af videnskabelig bearbejdning, fx research og kildehåndtering.

For at oplyse om traditionen i videnskabelig opgaveskrivning, er flere universiteter gået sammen om webtutorialet www.stopplagiat.nu.