V: Købehavns Kommune har hele tiden vidst besked om metrostøjen

(Opdateret d. 26.10.2012 Kl. 10.24)

I kølvandet på et netop afsluttet samråd med transportministeren, kan Martin Geertsen afsløre, at Københavns Kommune på forhånd havde kendskab til, at støjniveauet fra metrobyggeriet ville overstige den tilladte grænse.

“Københavns Kommune har gennem hele forløbet vidst, at støjen ville overstige de fastsatte støjgrænser. Det kunne transportministeren bekræfte,” siger Martin Geertsen.

Han kritiserer Københavns Kommune for at have ansvaret for, at de generede borgere ikke har mulighed for at blive flyttet til en midlertidig bolig:

“Jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at Teknik og Miljøborgmesteren i Københavns Kommune har været meget højrøstet omkring denne her sag, uden på nogen som helst måde at bidrage med noget konstruktivt til, hvordan man på en og samme tid kan fortsætte metrobyggeriet og på den anden side forsøge at hjælpe de mennesker, der bliver berørt af støjen.”

Geertsen vil undersøge muligheden for, at folketinget kan pålægge metroselskabet at skaffe flere midlertidige boliger til de berørte borgere.

“Når kommunen ikke kan finde ud af det, så må vi jo gøre det,” siger han. Geertsen vil først komme med et bud på, hvordan en løsning for de generede borgere skal se ud, efter han har haft mulighed for at få teknisk bistand i transportministeriet.

  

Læs også: Støj fra metrobyggeriet spreder sig

Læs også: Københavns Kommune erkender kendskab til metrostøj