V: Mødre skal studievejlede

Mere og bedre studievejledning. Det efterspørger eleverne på ungdomsuddannelserne, men både regeringen og oppositionen har andre planer.

Mere og bedre studievejledning. Det efterspørger eleverne på ungdomsuddannelserne, men både regeringen og oppositionen har andre planer.

Hverken regeringen eller oppositionen er parate til at kaste penge efter mere studievejledning. Det er ellers det, der skal til, hvis 95 procent af de unge skal have en ungdomsuddannelse, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH).

Læs også Unge: Vi kan sagtens få 95 pct. til at tage en ungdomsuddannelse

Men mere studievejledning er ikke vejen frem, hvis man spørger politikerne. Regeringen vil have forældrene til at tage mere ansvar for deres børns studievalg, mens oppositionen vil investere i folkeskolen, så de unge bliver bedre rustet til ungdomsuddannelserne.


Forældrene skal på banen

Det er ikke flere penge, der skal til, for at få 95 procent af de unge til at tage en ungdomsuddannelse, mener Venstres uddannelsesordfører Peter Juel Jensen.

»Jeg ville gerne være med til at investere flere penge i studievejledning, hvis jeg troede, det var det, der skulle til. Men jeg tror ikke, at flere penge er løsningen,« siger han

I stedet skal forældrene tage mere ansvar for, at deres børn får en ungdomsuddannelse, også skal både vejlederne, forældrene og de unge selv være mere realistiske omkring de unges kompetencer.

»Flertallet af de unge siger, at deres mor er den, de lytter mest til, når de skal vælge ungdomsuddannelse, så det er jo oplagt at få forældrene mere på banen,« siger han.

De unge skal have uddannelsesgaranti
I den anden side af folketingssalen er der heller ikke opbakning til de unges forslag om flere penge til vejledning. S og SF mener i stedet, at de penge, der bruges på studievejledning, skal målrettes de socialt udsatte elever.

»Og så vil vi investere i folkeskolen, så der kommet et kvalitetsløft, der gør de unge i stand til at tage en ungdomsuddannelse,« siger Socialdemokraternes uddannelsesordfører Christine Antorini.

Der udover vil S og SF give eleverne på erhvervsskolerne en uddannelsesgaranti.

»Mange falder fra erhvervsskolerne, fordi de ikke kan få en praktikplads. Derfor vil vi give dem mulighed for at tage resten af deres uddannelse i en skolepraktik,« siger Christine Antorini.


Læs også Studievejledningen er spildt på 9 ud af 10 elever i gymnasiet