Værnepligtige bliver tvangs-vaccineret

Skærmbillede 2014-03-12 kl. 12.16.08
Værnepligtige tvinges til at blive vaccineret. Arkivfoto.

Det er ikke nok at være sund og frisk, hvis du ønsker at aftjene din værnepligt. Ifølge Værnepligtsloven er værnepligtige nemlig tvunget til at få en stivkrampevaccination, hvis de ikke har den i forvejen. Nægter man at få den, kan det føre til en afsked med militærdrømmen eller straf.

– De episoder, hvor værnepligtige har nægtet at blive vaccineret har udviklet sig, så Forsvarets interne justitsvæsen har taget over, og så bliver det straffesager, siger Klaus Poulsen, overlæge i Forsvarets Sundhedstjeneste.

Han har ikke tal på præcis, hvor mange sager, der har været, men ”der har været sager”, bekræfter Klaus Poulsen.

Jeg går ikke ind for tvangsvaccination, skriver læge, Mathias Klok i en e-mail.

De værnepligtige, som af forskellige årsager ikke ønsker en vaccination, straffes enten med en bøde eller med en besked om at stoppe sin værnepligt omgående.

Denne lovgivning er Klaus Poulsen meget enig i.

– Vi har vedtaget, at det er en del af vaccinationsprogrammet for værnepligtige, så det kan man ikke sige nej til, hvis man vil aftjene sin værnepligt, siger Klaus Poulsen.

Det burde være frivilligt

Værnepligtsloven:
§ 26. Stk. 2. Værnepligtige, der møder til værnepligtstjeneste, er pligtige at lade sig vaccinere mod epidemiske sygdomme. Forsvarsministeren bestemmer, hvilke sygdomme der er omfattet af 1. punktum, og fastsætter regler om udførelse af vaccinationerne.
Kilde: retsinformation.dk

Mathias Klok, læge hos virksomheden blivvaccineret.dk og tilknyttet hos Statens Serum Institut, støtter fagligt op om at man vælger at vaccinere alle i militæret. Han vurderer, at de har større risiko for at få sygdommen, hvis de ender i en krigssituation. Han  har dog et forbehold:

– Jeg går dog ikke ind for tvangsvaccination og kan godt se, at der kan opstå et etisk problem, hvis nogle værnepligtige ikke ønsker vaccine, skriver han i en e-mail til NetAvisen.

Anders Edsberg, projektleder hos virksomheden, Danske Lægers Vaccinations Service, støtter heller ikke tvangsvaccinationen i militæret.

– Jeg synes bestemt ikke, at man skal tvinges til at tage en vaccination, hvis man ikke har lyst. Det burde være frivilligt, om man vil vaccineres eller ej, siger Anders Edsberg, der ikke forstår, hvorfor militæret tvinger værnepligtige soldater til at få en vaccination.

Klaus Poulsen mener, at der er en stor helbredsmæssig risiko ved at undlade at blive vaccineret, og ser derfor ingen etiske problemer eller, at det er frihedsberøvende at tvinge værnepligtige til stivkrampevaccinationen.

Lovgivningen kan misbruges

De, der allerede aftjener værnepligten og nægter en stivkrampevaccine, er ikke de eneste, som risikerer straf.

– Man kan få en bøde, hvis man bruger det som grund til ikke at ville aftjene værnepligten, siger Klaus Poulsen.

Derfor vaccinerer Forsvaret

Stivkrampe:

Stivkrampebakterier (Clostridium tetani) findes i jord og gadesnavs. Det er en giftig bakterie, der gør musklerne stive og i værste tilfælde gør, at man ikke kan trække vejret.

Kilde: sundhed.dk

Forsvaret ønsker at vaccinere alle, fordi det har ansvaret for de værnepligtiges sundhed:

– De er ude af den civile sundhedssektor så længe, at de er værnepligtige. Derfor har det været vurderet, at de er så godt beskyttet som vi kan tilbyde, så længe at de er i vores varetægt, siger Klaus Poulsen.

I en vejledningsfolder, Sundhed og Værnepligt – en vejledning, til værnepligtige fra Forsvarets Sundhedstjeneste, står der følgende:

”Du skal medbringe dit vaccinationskort, når du møder på dit tjenestested. Kan du ikke dokumentere, at du er vaccineret, vil du blive vaccineret mod difteri, polio og stivkrampe.”

Forsvarets sundhedsvejledning 

Frihedsberøvende

NetAvisen har talt med en værnepligtig, som ønsker at være anonym, og den værnepligtige er netop ramt af denne lovgivning. Han har ikke haft lyst til at få en stivkrampevaccination både af princip, men også fordi han mener, det indebærer en sundhedsmæssig risiko. Eftersom han frivilligt aftjener sin værnepligt og ønsker at fortsætte med det, bukkede han under for presset. Han føler dog, at kravet kan virke frihedsberøvende.

– Jeg føler ikke, at vi burde tvinges til at vaccineres. Det kan virke frihedsberøvende, at vi ikke har et valgt. Da jeg nægtede at blive vaccineret, stillede de mig et ultimatum, hvor jeg skulle beslutte, om jeg ville blive i militæret. Det burde være op til den enkelte at beslutte, siger anonym værnepligtig, der har valgt at fremstå anonymt i frygt for, hvad hans sergenter og delingsfører ville sige til ham.