“Vi skulle overtale zionister til at blive væk fra mangfoldighedsfest”

Københavns Kommune opfordrede ikke blot Dansk Zionistforbund til at pakke flagene væk under kulturarrangementet ”Smag Verden”, der fandt sted i september. Linda Herzberg, medlem af den jødiske forening Det Mosaiske Troessamfund, fortæller nu, at et medlem af TaskForce Inklusion, som stod for at arrangere festivalen, forsøgte at overtale hende til at få Dansk Zionistforbund til at holde sig væk, fordi man frygtede for sikkerheden: 

”Efter et møde bliver jeg kaldt til side. Så spørger en konsulent hos TaskForce Inklusion mig, om jeg kunne sørge for, at Dansk Zionistforbund slet ikke deltog i det her arrangement,” lyder det fra Linda Herzberg.

I løbet af samtalen forklarede den ansatte, at Linda Herzberg ville kunne bruge sin indflydelse i det jødiske samfund til at påvirke Dansk Zionistforbund, som er venskabsforening med Det Mosaiske Troessamfund, til at blive væk:

”Jeg fik at vide, at jeg skulle bruge min indflydelse til at overtale DZF til ikke at deltage i arrangementet. Jeg kunne jo ringe og sige til dem, at de ikke skulle deltage,” forklarer Linda Herzberg, som afslog, og i stedet gjorde Dansk Zionistforbund opmærksom på, hvad der foregik.

Københavns Kommune beklager
Hverken den ansatte eller TaskForce Inklusion har ønsket at udtale sig, men integrations- og beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) beklager og afviser samtidig i en mail at have haft kendskab til sagen:

”Selvom det er en meget uheldig sag, så er jeg meget glad for, at forbundet deltog i mangfoldighedsfesten, og at vi gjorde det muligt for foreningen at deltage på sikker og tryg vis. Jeg beklager stadig meget, at hændelsen skete uden mit vidende, men jeg er glad for, at det lykkedes at skabe et godt og sikkert arrangement,” siger Anna Mee Allerslev.

Hun henviser til et brev fra Zionistforbundet samt en artikel på Israels Venners hjemmeside, hvor man ifølge borgmesteren udtrykker stor tilfredshed med deltagelsen i festen.

I mailen forklarer Anna Mee, at hun har taget sagen op med den involverede:

”Uanset hvad bevæggrunden har været, beklager jeg dybt hændelsen. Det er selvfølgelig på ingen måde i orden, og jeg har taget en alvorlig snak med den ansvarlige chef om sagen,” skriver hun i mailen.

Hun erkender, at der er tale om en alvorlig fejl fra TaskForce Inklusions side, og understreger, at der ikke må gøres forskel på de deltagende foreninger:

”Der må ikke være nogen tvivl om, at mangfoldighedsfestivalen selvfølgelig er for alle. Det understregede jeg allerede sidste år. Og som forklaret tidligere, stod jeg fast i år, da forbundets sikkerhed blev et problem. Jeg sagde tydeligt til forvaltningen, at alle foreninger måtte deltage og skulle have den samme service. Der kan altid ske fejl, når det handler om mennesker, men denne fejl er alvorlig og må ikke ske igen,” lyder det fra beskæftigelses- og integrationsborgmesteren.

Sagen kort
Den 24. september kom det frem, at Taskforce Inklusion, som arrangerede mangfoldighedsfesten ”Smag Verden” på Nørrebro, opfordrede Dansk Zionistforbund til at undlade at flage med det israelske flag. Baggrunden for opfordringen var, at man frygtede, at det ville provokere deltagerne. Københavns Kommune har senere undskyldt deres håndtering af sagen.

Læs også:

Kommunen frarådede jødisk forening at flage

S: Kommune bør undskylde for jødisk flagråd

Kritik af flagråd undrer borgmester