Virtual reality kan uddanne fremtidens læger

Virtual Reality
VR-teknologi kan bruges til at uddanne fremtidens læger. Foto: Flickr

De virtuelle briller, som ses på billedet ovenfor, kan i fremtiden blive en fast del af undervisningen for lægestuderende. Nu kan interaktioner mellem læger og patienter nemlig simuleres med virtual reality-teknologi. Overlevering af dårlige nyheder til patienter og andre former for kommunikation trænes lige nu med skuespillere, som agerer patienter. I fremtiden kan den nye virtuelle teknologi dog supplere og måske helt erstatte skuespillerne.

Virtual reality er en teknologi, der viser film gennem briller, ligesom dem på billedet. Personen, som har brillerne på, er selv en aktiv deltager i filmen. Det nye program, som kan uddanne lægestuderende, er udviklet af firmaet Discovr Labs, som specialiserer sig i uddannelsesmæssige virtual reality-programmer og film.

– Vi er ved at udvikle en række træningsmoduler indenfor sundhedsundervisning. De moduler vi er ved at udvikle, træner blandt andet din situationsfornemmelse i pressede situationer, siger CEO og stifter af Discovr Labs, Josh Maldonado.

Discovr Lab startede som Josh Maldonados bachelor-projekt på Ryerson University i Toronto, Canada. Han er dog siden flyttet til Californien for at videreudvikle projektet, efter at Discovr Lab modtog stigende opmærksomhed, som blandt andet resulterede i finansiering fra VR-firmaet Rothenberg Ventures.

Projektets træningssimulationer er praktiske læringsmoduler, som genskaber krisescenarier, interaktioner med patienter og andre begivenheder, som ellers ville være omkostningsfulde og langsommelige at sætte i værk

Discovr Labs beskrivelse af projektet på deres hjemmeside

Panum-instituttet interesseret i VR-teknologi

På medicinstudiet på Københavns Universitet har de længe brugt simulerede situationer til at træne lægestuderende i kommunikation med patienter, men de har endnu ikke kastet sig over virtual reality. Studielederen på medicin på Københavns Universitet, Jørgen Olsen, er dog åben for de nye muligheder, VR-teknologien kan tilbyde. På spørgsmålet om, hvorvidt de kan finde på at bruge teknologien i fremtiden, svarer han:

– Ja. Og det tør jeg godt sige allerede, for det er den vej udviklingen bevæger sig, siger Jørgen Olsen.

Jørgen Olsen forklarer, hvordan de før på medicinstudiet har brugt simulationer på computere, hvor de studerende er blevet stillet en række spørgsmål om mulige patientscenarier, som de så har skullet svare på. Han mener dog, at nye undervisningsmåder, hvor direkte interaktion er i spil kan være mere nyttige.

lægestuderende
Simulerede situationer er en stor del af lægestuderendes undervisning. Foto: Wikimedia

Genskaber interaktioner med patienter
Det nye projekt skal blandt andet forberede lægestuderende på at overlevere dårlige nyheder til patienter og simulere andre situationer, hvor den rigtige kommunikation er altafgørende. På Discovr Labs hjemmeside beskrives projektet således:

– Vores Medical Science-projekt er en serie af træningssimulationer og videnskabelige visualiseringer for sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle. Projektets træningssimulationer er praktiske læringsmoduler, som genskaber krisescenarier, interaktioner med patienter og andre begivenheder, som ellers ville være omkostningsfulde og langsommelige at sætte i værk, står der på hjemmesiden.

Studieleder på medicin på KU, Jørgen Olsen, understreger også vigtigheden i at undervise medicinstuderende i kommunikation:

– Klager fra patienter rettet mod læger går ofte på kommunikation, så det er noget vi på medicinstudiet har meget fokus på – også i vores undervisning, siger han.

VR kan vise sig billigere og mere effektivt end skuespillere

Indtil nu har brugen af skuespillere, der spiller patienter, været den primære løsning. Men skuespillere er dyre og kræver flere undervisere til stede:

– Der, hvor vi bruger skuespillere meget, er i kommunikationsundervisning, og det er omkostningstungt. Det kræver mange mandetimer. Skuespillerne skal instrueres, og det hele skal overvåges, siger Jørgen Olsen.

Her kan virtual reality-teknologien altså komme ind i billedet. Teknologien kan nemlig komme nogle af de ovennævnte problemer til livs. I det lange løb formodes det at være billigere og gøre det nemmere at sikre et ensartet undervisningsforløb for de studerende.

– Det her projekt (VR red.) lyder heller ikke billigt, men på sigt kan det måske være mere effektivt”, siger Jørgen Olsen, studieleder på medicin på KU.