30 sundhedsstuderende skal genskabe tillid til sundhedsvæsenet

Hvem vil du gerne være som brobygger? Victor Kjærulf, medicinstuderende på Københavns Universitet: "Jeg tror gerne, jeg vil være den rolige, den rumlige. Jeg vil gerne være eksemplet på, at der er grund til at have tillid."