Mountainbikes presser de danske skove

Mountainbikes presser dyrelivet i danske skove. Foto: Helge Røjle Christensen

Der kommer flere mountainbike-ryttere i de danske skove. En ny opgørelse fra Naturstyrelsen viser, at antallet af mountainbike-ryttere i de statsejede skove og andre naturområder er vokset med 15-20 pct. om året siden 2013. Antallet er nu nået et sådant omfang, at det udgør et problem, mener flere danske naturforeninger.

I dag er der i alt 540 km mountainbike-spor i Danmark. Det svarer til lidt mere end en køretur fra Helsingør til Skagen over Storebælt. Og ruterne bliver kun flere. I statsskovene er udviklingen så langt, at de etablerede ruter er et problem. Sådan lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

– Man risikerer, at aktiviteten er så forstyrrende både dag og nat, at fuglene opgiver at yngle og forlader området, siger biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

Læs mere: Mountainbike hitter blandt kvinder

Også i Danmarks Jægerforbund mener man, at de mange cykelspor er et problem. Forbundet er ikke imod mountainbikes, men det er vigtigt, at alle skovbrugere har respekt for hinanden og naturen, lyder deres argumentation.

– Vi har nogle ting, som man skal være opmærksom på, når man kører mountainbike. Der er nogle regler for færdsel i skoven. Det skal foregå ad anlagte veje og stier. Dem skal man holde sig indenfor, for hvis man kører ”off-pist”, så forstyrrer man det vildt, som lever inde i skoven, siger pressechef i Danmarks Jægerforbund, Thorsten Lind Søndergaard.

Dyrelivet tager skade
Hvis mountainbike-ruterne kommer for tæt på skovens dyr, kan det få mærkbare, negative konsekvenser for skovens dyreliv.

Ruterne skal ikke lægges i områder, hvor der er særligt sårbare ynglefugle eller visse arter af rovfugle, fiskehejre-kolonier, grævlinge-grave eller andre naturværdier
Knud Flensted, biolog fra Dansk Ornitologisk Forening

En undersøgelse fra DOF viser, at der i Store Dyrehave syd for Hillerød er sket en voldsom reduktion i antallet af rovfugle, som yngler i området. I ynglesæsonen 2009 var der 17 par musvåger, men i efteråret 2009 etablerede man en cykelrute i skoven. Derefter faldt bestanden af musvåger var til fire ynglepar i 2016, beretter DOF.

På samme tid er antallet af duehøge faldet fra fire par til blot ét par, og tre par hvepsevåger har forladt skoven helt. Derfor er det meget vigtigt, at man er grundig i arbejdet med at anlægge nye spor, så de ikke bliver lagt for tæt på rederne, vurderer Knud Flensted fra DOF.

– Det er utroligt vigtigt, når man planlægger sådanne ruter og oven i købet forsøger at tiltrække flere mountainbikers, at man gør det de rigtige steder. Ruterne skal ikke lægges i områder, hvor der er særligt sårbare ynglefugle eller visse arter af rovfugle, fiskehejre-kolonier, grævlinge-grave eller andre naturværdier, siger han.

Problemet rykker ud i de private skove
Også i de private skove er mountainbike-ryttere et stigende problem. Det mener godsejer Peter Henrik Tesdorpf, som ejer og driver Gjorslev Gods på Stevns. Godset er på 1650 hektar, hvoraf 770 hektar er skov.

– Hvis mountainbikers kører andre steder i skoven, er der problemer med jagtlejerne, men først og fremmest er der problemer med, at man skræmmer råvildtet, som er meget nervøst anlagt. Vi har også et havørnepar, som vi regner med vil bygge rede, og de skal også have ro omkring sig i et stort område, siger godsejer Peter Henrik Tesdorpf.

Mountainbike-rytterne må kun køre på de bilfaste veje og på den anlagte kondisti. Men problemet opstår, når de kører ”off-road” og ud i skovbunden. Peter Henrik Tesdorpf oplever, at langt de fleste opfører sig ordentligt. Det er dog problematisk, hvis de ikke retter sig efter reglerne, så dem vil han gerne have gjort endnu klarere.

– Løsningen er, at vi sætter nogle tydelige skilte op. De fleste er rimelig fornuftige, men de skal jo bare holde sig til, hvad der står på skiltene. Hvis de gør det, så er der ingen problemer, siger godsejerne.

Læs mere: Nu vil vi have mountainbikes med motor

Plads til alle
Udfordringen er altså at få plads til både rovfugle, rådyr og stilfærdige skovgæster og også friluftslivet i skikkelse af mountainbikers. Løsningen kan være zonering, hvilket betyder, at der er områder, hvor dyrelivet har fortrinsret, og så er der andre steder, hvor man kan have fritidsaktiviteter som mountainbikes, foreslår Knud Flensted fra DOF.

Formand for Dansk Mountainbike Klub, Geert Klarsgaard, tager let på kritikken.

– Jeg er ikke interesseret i, at man skal ødelægge noget for nogen, men der skal være plads til alle. Og mountainbike er en sport, som man også bør anerkende. Det skal selvfølgelig ske på nogle fornuftige vilkår, og jeg siger ikke, at der skal køre mountainbikers i alle skove, siger Geert Klarsgaard.

Han mener dog ikke, at mountainbike-rytterne alene kan holdes til ansvar.

– Jo flere andre brugere i skoven, jo mindre ro er der. Det er jo ikke kun mountainbikes, der skaber uro, det er også hunde og andre mennesker, siger Geert Klarsgaard.

Se oversigten over mountainbike-spor i Danmark

3 Responses to "Mountainbikes presser de danske skove"

 1. Thomas Larsen Schmidt   24. marts 2017 at 14:43

  Kære Anna Secher Druebjerg Hansen
  Denne artikel er under al kritik, ensidig og uden videnskabeligt grundlag. Jeg vil meget gerne i dialog med dig om hvorfor jeg mener at kæden er hoppet af her.
  Jeg er formand for Spor- og naturudvalg DCU siden 2013, hvor jeg og mange andre frivillige har arbejdet utrætteligt med at skabe ordnede forhold for mountainbike i Danmark. Og det er mildest talt skuffende at blive sat tilbage gang på gang af sensationshungrende artikler udelukkende med konflikt som fokus.
  Mail venligst for en dialog om artiklen.
  Mvh
  Thomas

 2. Thomas Larsen Schmidt   24. marts 2017 at 15:00

  Her er et åbent brev til Miljø og Fødevareministeren og Miljø- og Fødevareudvalget, som jeg har sendt til dem for nyligt, i brevet er den kæmpe frivillige indsats der er i gang beskrevet og kan evt. hjælpe med at perspektivere din artikel en smule.

  Kære Esben Lunde Larsen
  Kære Miljøordførere
  Åbent brev fra Danmarks Cykle Union, Spor- og Naturudvalget

  Mountainbiking er i vækst, og rigtigt mange danskere nyder naturen fra sadlen på en mountainbike.
  Faktisk var der ca. 330.000 danskere, der i 2016 klædte om for at dyrke mountainbike i naturen. Det svarer til 6 % af den samlede befolkning, og flere er på vej. De fleste af de 330.000 personer er voksne i den erhvervsduelige alder, eller med andre ord gode skatteborgere.

  Heldigvis påtager langt de fleste mountainbikere og særligt den organiserede del af mountainbikemiljøet sig et fælles ansvar og laver en mængde initiativer – initiativer som understøtter det gode brugermøde i skoven, passer på naturen og hjælper det enorme frivillige engagement med etablering af særlige mountainbikespor på vej mod en god og bæredygtig retning.

  I 2013 genererede mountainbike et nationaløkonomisk aftryk på estimeret 600 millioner kroner og 450 fuldtidsstillinger. Og med den vækst, der har været siden da, nærmer vi os nu 1 milliard kroner og omkring 750 fuldtidsstillinger skabt af mountainbikerne.

  Fra den organiserede del af mountainbikemiljøet skal der lyde en helhjertet tak!
  • Tak til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen for både i ord og handling at markere, at der skal være plads til alle i skoven – gående, løbende, ridende, cyklende, herunder mountainbikere, hundeluftere m.fl.
  • Tak til Naturstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet for at være en professionel samarbejdspartner i de lokale miljøer, hvor samarbejde er en streng nødvendighed.
  • Tak til Naturstyrelsens embedsværk for at levere et kompetent med- og modspil om, hvor og hvordan mountainbike i statens skove og andre naturområder kan og bør foregå.
  • Tak til alle de frivillige, som weekend efter weekend er ved at skabe en af de største frivilligsucceser, der er set i mands minde. Alt peger på, at blandt de frivillige yder mountainbikere flest frivilligtimer årligt i statens skove og andre naturarealer. I dag etableres alle mountainbikespor i Danmark kun, hvor frivillige ildsjæle engagerer sig – frivillige ildsjæle, som elsker kombinationen af udfordringer, fysisk aktivitet og naturen. Der lægges mange tusinder frivilligtimer i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, kommuner og private lodsejere.
  • Tak til Naturstyrelsen, for at have et skarpt øje på ruteføring ved anlæg af mountainbikespor i statens skove og andre naturarealer, så sporene ikke forstyrrer rovfugle, grævlinger, særligt sårbare naturområder, trafikerede stier og vildtet. Det er vigtigt, at dyr og planter i naturen har det godt, og det er vigtigt, at vi har mulighed for at komme ud og opleve naturen på en ordentlig måde. Mountainbikespor anlægges netop med bæredygtighed og beskyttelse/benyttelse in mente.
  • Tak til alle de glade smil jeg får fra andre skovbrugere, når jeg sætter farten ned og hilser ved passage. Og tak til de gående, dem med hund, dem der løber en tur. Når de trækker ind til siden, som færdselsloven siger, man skal.
  • Tak til steder som Feriecenter Slettestrand i Hanherred, MTB Tours i Hareskovby og mange flere kommercielle aktører, som med mountainbike skaber mange lokale jobs, udvikling og skatteindtægter.
  • Tak til de mange kommuner, som kan se udviklingspotentialet for tilflytning og bosætning ved at have gode friluftsmuligheder, herunder mountainbike, som et tilbud lige udenfor døren – jeg kan nævne Varde Kommune, Viborg Kommune, Jammerbugt Kommune og Roskilde Kommune.
  • Tak til turismeorganisationerne, som har fået øjnene op for vækst- og udviklingspotentialet i mountainbike og friluftsliv.
  • Tak til DGI, Danmarks Idræts Forbund og andre – små som store – foreninger for at tage ansvar for mountainbike i skovene, være på forkant, lave et fælles mountainbikekodeks for god og sikker kørsel, mountainbikekonferencer, kampagner, oplysning, sikkerhedsarbejde og meget, meget mere.

  Den organiserede del af mountainbikemiljøet vil arbejde utrætteligt for fortsat at forbedre borgernes muligheder for at have en hyggelig tur i skoven, om så de løber, går, lister, kravler eller mountainbiker.
  Det betyder, at vi arbejder hårdt og fokuseret på at mountainbikekulturen i Danmark hele tiden flytter sig i en engageret og ansvarlig retning. Ansvarlighed både for naturen og overfor andre brugere.

  Så kom ud og oplev naturen. Uanset om du kravler, svømmer, løber, går eller cykler. Der er rigtig dejligt derude, og det eneste krav er vel strengt taget, at alle skal opføre sig ordentligt (og det bør man jo altid gøre, uanset hvad man gør).
  Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med myndigheder, erhvervslivet, lodsejerne og andre, der er interesserede i at benytte og beskytte naturen.

  Thomas Larsen Schmidt
  Formand for Spor- og Naturudvalg, Danmarks Cykle Union.

 3. Trine   29. marts 2017 at 17:22

  De idioter må da bare køre på cykel et andet sted, hvor de ikke forstyrrer dyrelivet. Naturen kan snart ikke være i fred nogen steder mere.